Геоінформатика як наука, її термінологія

Геоінформатика (GIS technology, geo-informatics) – наука, технологія та виробнича діяльність з наукового обґрунтування, проектування, створення, експлуатації та застосування географічних інформаційних систем, по розробці геоінформаційних технологій, по прикладних аспектах, або додатками ГІС (GIS application) для практичних або геонаукових цілей. Входить складовою частиною в геоматику (за однією з точок зору) або предметно і методично пересікається з нею [134].

Геоінформаційні технології (GIS technology) – синонім ГІС-технології – технологічна основа створення географічних інформаційних систем, яка дозволяє реалізувати функціональні можливості ГІС.

Технологія - сукупність методів і засобів перетворення вихідних матеріальних ресурсів, інформації, інших компонентів «входу» системи в товар та інші компоненти її «виходу». За визначенням письменника Станіслава Лема технологія – це те, що змінює світ. Технологія – це рівнодіюча зусиль людини і природи, так як людина реалізує те, на що матеріальний світ дає негласну згоду.

Геоматика (geomatics) – 1. Сукупність застосування інформаційних технологій (ІТ), мультимедіа і засобів телекомунікації для обробки даних аналізу геосистем, автоматизованого картографування; 2. Термін, що використовується як синонім геоінформатики або геоінформаційного картографування [51, 134].

Наука – геоінформатикавивчає наукові, технічні, технологічні і прикладні аспекти проектування, створення та використання ГІС. Про більш детальне описання ГІС можливо подивитися на htt: //www. dataplus. ru/ Industries/ 100 GIS/ index. asp, http: /www. gis. com/ whatisgis /index. html, . http: /www. ksau.kherson.ua, http: /www. ksu.ks.ua, http: /www. nauu.kiev.ua.

Визначення терміну ГІС змінюється в залежності від мети роботи фахівця ГІС (військової, технічної, політичної, економічної, екологічної, гідрометеорологічної, географічної, гідромеліоративної, землевпорядкувальної, дослідницької тощо) (табл. 2.1.).

Ці визначення ГІС дуже важливі і корисні в період навчання, але для досвідченого користувача ГІС деталізація визначень вже не має такого значення.

Девід Райнд (David Rhind 1988) дав таке визначення ГІС: "ГІС – це комп'ютерна система для збору, перевірки, інтеграції і аналізу інформації, яка відноситься до земної поверхні" [51, 134].

Це визначення дуже важливе для користувача ГІС, тому його слід розглянути більш детально.

По – перше, воно вказує, що ГІС має справу із земною поверхнею. Хоча це не є абсолютно необхідною умовою, абсолютна більшість застосувань ГІС мають справу з ділянками цієї поверхні.

По – друге,твердження, що ГІС застосовують для збору, перевірки, інтеграції і аналізу інформації, свідчить про велику кількість груп операцій, необхідних для будь-якої геоінформаційної системи.

 

Таблиця 2.1. Приклади синонімічних назв ГІС (GIS) та їх джерела (Майкл Н. Де Мерс, 1999)

Термін Джерело інформації
Географічна інформаційна система (Geographic information System) Американська термінологія
Географічна інформаційна система (Geographical information System) Європейська термінологія
Геоматіка (Geomatigue) Канадська і шведська термінологія
Геореляційна інформаційна система (Georelational information System) Технічна термінологія
Інформаційна система з природних ресурсів (Natural resources information System) Дисциплінарна термінологія
Інформаційна система з геології або наук про Землю (Geosclence or geological System) Дисциплінарна термінологія
Просторова інформаційна система (Spatial information System) Негеографічний термін
Система аналіза просторових даних (Spatial data analysis System) Термінологія на основі того, для чого застосовується система

 
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 1246;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.