Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Малі підприємства, які використовують спрощений план рахунків, облік розрахунків з постачання сировини, товарів, електроенергії, палива, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інших робіт і послуг ведуть на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями».

Всі розрахунки за отримані товарно – матеріальні цінності і за прийняті роботи (послуги) відображаються в відомості 3–м (розділ І) на рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями”. По кредиту рахунка відображається вартість отриманих від постачальників товарно – матеріальні цінності в кореспонденції з рахунками обліку цих товарно – матеріальних цінностей. По дебету рахунка 68 відображається сплата за отримані товарно – матеріальні цінності, а також інші види погашення кредиторської заборгованості. Кожного місяця визначається оборот по дебету і кредиту і залишок в розрізі кожного постачальника.

Постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг для підприємства здійснюється на основі договорів. Мале підприємство видає своєму представнику довіреність на право отримання товарно-матеріальних цінностей від постачальника. Ці довіреності є документами суворого обліку і реєструються та видаються під розписку одержувачу. На підставі довіреностей на отримання матеріалів постачальники виписують товарно— транспортні накладні, в яких вказують номер довіреності, на кого вона була виписана, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількість чи масу, якісні характеристики, ціну, вартість, суму податку на додану вартість за умови, якщо воно є платником такого податку. На виконані роботи і надані послуги підрядники складають акти встановленої форми. При цьому довіреностей тут не використовують, а оформляють акти на фактично виконані роботи чи послуги (наприклад, сервісне обслуговування, монтажно-будівельні роботи) на основі умов попередньо укладених договорів.

Оплату постачальникам і підрядникам проводять платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, векселями. Дані з первинних документів записують у «Журналі обліку господарських операцій» та Відомості 3-м (розділ І).

Аналітичний облік, ведуть окремо за кожним постачальником чи підрядником у розрізі документів (рахунків) на отримання матеріалів, робіт, послуг та оплату за них у Відомості 3-м (розділ I) аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.

В методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, також зазначено, що протягом місяця записи у відомості здійснюються в міру визнання зобов'язання за матеріальні цінності, нематеріальні активи, роботи і послуги та проведення розрахунків з постачальниками та підрядниками на підставі первинних документів (товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, актів приймання матеріалів, робіт, послуг, прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку).

У бухгалтерському обліку при розрахунках із постачальниками використовують основні бухгалтерські проведення, наведені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 1381;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.