Бухгалтерські проведення з обліку виробничих запасів

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Придбання запасів
1.1 Перераховано кошти в оплату запасів 68 «Розрахунки за іншими операціями» 31 «Рахунки в банках»
1.2 Одночасно відображено ПДВ 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ 68 «Розрахунки за іншими операціями»
1.3 Оприбутковано запаси 20 «Виробничі запаси» 68 «Розрахунки за іншими операціями»

 

Продовження табл. 3.1
2. Інші надходження запасів
2.1 Безоплатно отримані запаси 20 «Виробничі запаси» 70 “Доходи”/“Інші доходи від операційної діяльності”
3.1 Списання запасів на виробничі потреби 84 „Витрати операційної діяльності” 20 «Виробничі запаси»
23 «Виробництво» 84 „Витрати операційної діяльності”
3.2 Списання запасів на адміністративні витрати 84„Витрати операційної діяльності” 20 «Виробничі запаси»
79 «Фінансові результати» 84„Витрати операційної діяльності”
4. Оприбуткування готової продукції
4.1 Здано на склад готову продукцію 26 «Готова продукція» 23 «Виробництво»
       

Методологія обліку готової продукції на підприємствах малого бізнесу мало в чому відрізняється від обліку матеріалів, так як вони всі належать до складу запасів підприємства.

Бухгалтерський облік готової продукції здійснюється на активному рахунку 26 «Готова продукція». Оскільки спрощеним Планом рахунків передбачено на цьому ж рахунку обліковувати і товари, то рекомендуємо до рахунка 26 відкрити такі субрахунки:

261 «Готова продукція»

262 «Товари».

А до субрахунка 262 „Товари” наступні рахунки 3-го порядку:

2621 „Товари на складі”

2622 „Товари в торгівлі”

2623 «Транспортно-заготівельні витрати»

2624 «Торгова націнка».

Свої особливості на малих підприємствах сфери торгівлі має облік товарів, основні бухгалтерські проведення з обліку яких наведено у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Бухгалтерські проведення з обліку товарів на підприємствах малого бізнесу

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
В оптовій торгівлі
1. Отримано товар від заводу-виробника 2621 «Товари на складі» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
2. Відображено суму ПДВ 64 «Розрахунки за податка-ми й платежами»/ПДВ 68 «Розрахунки за іншими операціями»
3. Реалізовані товари покупцям 37 „Розрахунки з різними дебіторами” 70 “Доходи”/”Дохід від реалізації товарів”
4. Належить за розрахунком до сплати ПДВ 70 “Доходи”/”Дохід від реалізації товарів” 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ
5. Списані втрати внаслідок пошкодження товарів 84 „Витрати операційної діяльності”/”Інші операційні витрати” 262 «Товари»
6. Списується собівартість реалізованих товарів (купівельна вартість товарів) 84 „Витрати операційної діяльності”/”Собівартість реалізованих товарів” 2621 «Товари на складі»
У роздрібній торгівлі
7. Одержані товари 2621 «Товари на складі» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
8. Відображено суму ПДВ 64 «Розрахунки за податка-ми й платежами»/ПДВ 68 «Розрахунки за іншими операціями»
9. Передано товар в роздрібну торгівлю 2622 «Товари в торгівлі» 2621 «Товари на складі»
10. Встановлена торгова націнка 2622 «Товари в торгівлі» 2624 «Торгова націнка»
11. Продані товари (продажна вартість) 30 „Каса” 70 “Доходи”/”Дохід від реалізації товарів”

 

 

Продовження табл. 3.2
12. Списується на реалізацію собівартість реалізованих товарів 84 „Витрати операційної діяльності”/”Собівартість реалізованих товарів” 2622 «Товари в торгівлі»
12. Списується за розрахунком сума торгової націнки, що припадає на реалізовані товари (методом «червоного сторно») 2622 «Товари в торгівлі» 2624 «Торгова націнка»
13. Належить за розрахунком до сплати ПДВ 70 “Доходи”/”Дохід від реалізації товарів” 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ

 
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 1200;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.