АРХІТЕКТУРА ПЕРІОДУ РОЗКВІТУ ГРЕЦЬКОГО ПОЛІСА.

РЕКОНСТРУКЦІЯ АФІНСЬКОГО АКРОПОЛЯ[22]

 

Грецька класика.

Соціальні передумови реконструкції Афінського Акрополя.

Композиція Афінського Акрополя класичного періоду.

Афіни в другій половині V ст. до н.е. досягли особливого блиску і стали політичним і культурним центром Греції. Це - час діяльності трагічних поетів Софокла і Еврипіда, автора комедій Аристофана, знаменитого скульптора Фідія і блискучої плеяди архітекторів: Каллікрата, Іктіна і Мнесикла. Найвищим досягненням архітектури цієї епохи став ансамбль Афінського Акрополя.

Пануюче положення Афін в морському союзі привело до того, що казна союзних полісів була вже в 454 р. до н.е. перенесена з Делоса до Афін. Це дало в руки Перикла засоби, необхідні для здійснення грандіозного по тому часу архітектурного задуму. Проект Перикла, викликав багато заперечень як усередині самих Афін, так і серед їх союзників. Проте він мав в своїй основі далекосяжні розрахунки: звеличення Афін в очах всього грецького світу і рішення внутрішніх економічних проблем, у тому числі розподіл доходів від афінського морського союзу через довгострокове забезпечення роботою всіх афінських громадян.

Через здійснення проекту Перикла Акрополь став центром не тільки Афін, але і всієї Еллади. В композиційному плані цьому сприяло вміле використовування ландшафту Аттики. Скеля Афінського акрополя підноситься посеред долини, яка з трьох сторін оточена горами, а четвертої, південної сторони, примикає до моря. Це - масив бузково-сірого вапняку з крутими звивистими схилами, що роблять доступ можливим тільки із західної сторони. Вершина утворює витягнутий із заходу на схід майданчик. Її довжина 300 м і найбільша ширина близько 130 м. Відмітка найбільш високої точки Акрополя над рівнем моря складає156,2 м, а над прилеглою улоговиною і містом Акрополь, підноситься на 70 – 80 м. Це як би самою природою укріплене місце, розташоване неподалік від зручної бухти - Пірея, з давніх часів було заселеним. Збереглися залишки фортечної стіни циклопічної кладки, спорудження якої афіняни приписували своїм легендарним попередникам - пеласгам. В найдавнішу епоху Акрополь був фортецею, в якій при небезпеці ховалися навколишніжителі;архаїчний Акрополь був зруйнованим персами в 480 - 479 рр. до н. е.

Рис. 12 - Афіни. Акрополь V ст. до н. е.

 

Після вигнання персів афіняни відновили стіни Акрополя, використовуючи камені зруйнованих будівель. Комплекс архітектурних споруд Акрополя повинен був зайняти пануюче над містом і долиною положення, зберігаючи при цьому в своєму новому вигляді межі стародавньої фортеці.

При Периклі, були зведені майже всі найважливіші пам'ятники ансамблю: Парфенон - головний храм Афіни Діви (Партенос), покровительки міста, поставлений біля південного краю скелі, на самому її високому місці (будувався в 447 - 438 рр. до н. е., обробка завершувалася до 432 р. до н. е.), Пропілеї - парадні ворота на західному некрутому схилі Акрополя (437- 432 рр. до н. е.) і грандіозна статуя Афіни Воїтельки (Промахос), твір геніального Фідія. Виконання широко задуманої реконструкції здійснювалося з великою енергією і швидкістю під керівництвом Перикла і Фідія. Після Перикла були побудовані лише маленький храм Ніки Аптерос, поставлений дещо попереду Пропілей на високій скелі (Піргосі), розширеній і укріпленій субструкціями (спроектований близько 449 р. до н. е., але побудований лише близько 421 р. до н. е.), і Ерехтейон - храм, присвячений Афіні і Посейдону і розташований майже паралельно Парфенону з північної сторони. Спорудження його було почате в 421 р., але затримане Пелопоннеською війною до 407 - 406 рр. до н.е. Таким чином, на будівництво всіх споруд пішло близько сорока років. Про споруди Акрополя Плутарх писав: «За досконалістю кожне з них вже тоді здавалося стародавнім; але по своїй свіжості вони здаються виконаними і закінченими тільки в даний час. Таким чином, їх вічна новизна врятувала їх від дотику часу, неначе творець дав своїм творам вічну юність і вдихнув в них нестаріючу душу».

Ідеологія реконструкції Акрополявключала два важливі аспекти. По-перше, ансамбль Акрополя повинен бувувічнити перемогу грецьких держав над персами, їх героїчну визвольну боротьбу з іноземними загарбниками. Тема перемоги і військової звитяги є в Акрополі одною з ведучих. Вона відображена в образі Афіни Промахос, що увінчує всю композицію ансамблю і в статуї Безкрилої Перемоги (Ніке Аптерос), названої так, за свідченням Павсанія, тому, що дерев'яна статуя богині в храмі була зображена без крил, щоб вона не могла покинути афінян. Той же мотив звучить і в сценах сутичок греків з кентаврами і амазонками, які на метопах Парфенону і на щиті Афіни Партенос символізують боротьбу з персами.

Друга ідеологічна лінія, закладена в архітектурних образах Акрополя, безпосередньо пов'язана з політикою Перикла. Споруди Акрополя повинні були втілити ідею гегемонії Афін як передового суспільно-політичного і культурного центру всієї Греції і як могутньої столиці союзу грецьких полісів.

В створенні Акрополя брали участь найбільші грецькі архітектори і художники того часу: Іктін, Каллікрат, Мнесикл, Каллімах й інші. Скульптор Фідій, близький друг Перикла, керував створенням всього ансамблю і створив найважливіші з його скульптур.

Рис. 13 - Афінський Акрополь, план, V ст. до н.е.

1 – Парфенон (архіт. Іктін і Каллікрат, 447 – 438 р. до н.е.); 2 – скульптура Афіни Промахос (ск. Фідій, 465-455 рр. до н.е.); 3 – фундаменти храму Афіни Поліади – Гекатомпедону; 4 – Пропілеї (архіт. Мнесікл, 437-432 р. до н.е.) 5 – храм Ніки Аптерос (архіт. Каллікрат, близько 42 р. до н.е.); 6 – Ерехтейон (421-407 р. до н.е.); 7 – Халкотека; 8 – святилище Артеміди Бравронії

Композиційний задум ансамблю нерозривно пов'язаний з найважливішими для афінян ритуалами шанування богині Афіни, покровительки поліса. Цей ритуал склався в давнину і був пов'язаний з історією міста. Пізніше він з'єднався з вшановуванням аграрних божеств Деметри, Кора і Діоніса. Кульмінацією Великих Панафіней, що святкувалися раз в чотири роки, була урочиста процесія, що підносила Афіні священне покривало, - пеплос. Процесія починала свій шлях від Кераміка (передмістя міста), проходила агорою, рухалася далі містом таким чином, що протягом всього шляху до Акрополя учасники бачили скелю, що підноситься над містом і долиною, і на ній - Парфенон і статую Афіни Промахос. Завдяки чіткості силуету, розташуванню і розмірам Парфенон і статуя Афіни панували над всім природним і архітектурним оточенням. Акрополь, з його блискучими на фоні синього південного неба мармуровими будовами, відкривався учасникам процесії в самих різних ракурсах.Архітектурні прийоми, якими досягнута в ансамблі Акрополя єдність і цілісність враження, значно відрізняються від прийомів ансамблевих рішень попередніх періодів. Відмінність принципів постановки будівель починається з Пропілей. В VI ст. до н.е. вони були повернені під кутом до основного напряму підходу і складалися з одного простого об'єму, поставленого упоперек сідловини, по якій вгору йшла звивиста стежка. Можливо, таке розташування Пропілей було зв'язано і з їх функцією фортечної брами, підхід до якої природно прокладався по звивистій, ламаній лінії. Два головні храми - Афіни Поліади і Афіни Парфенос (перший - недобудований) були поставлені паралельно на самому гребені скелі. Їх західні фасади знаходилися майже на одній лінії. В основу композиції, як і в інших ансамблях архаїки (напр., в акрополі Селінунта), було закладено зіставлення подібних, типових архітектурних образів. В класичну епоху підхід до Акрополя був випрямлений і орієнтований на головний портик Пропілей. Окремі частини ансамблю Акрополя майстерно зв'язані між собою. Цього досягнуто шляхом зіставлення вільно розташованих будівель різної величини і форми, що врівноважують одна одну, не розмірами і симетрією, а тонко розрахованою вільною рівновагою і особливостями їх архітектури. Так, при асиметричній композиції, контрастуючи з Парфеноном примхливою оригінальністю свого вигляду, Ерехтейон разом із статуєю Афіни Промахос виявився здатним створити рівновагу між північною і південною половинами ансамблю. Велике значення у формуванні композиції мало також глибоко продумане використовування природного рельєфу. Цей прийом в класичну епоху стає пересічним архітектурним засобом.

 

Впадає в очі навмисне ухилення архітекторів Акрополя V ст. до н.е. від паралелі в розташуванні споруд і зважання на різні точки споглядання на споруди. При уявній свободі розташування частин, композиція Акрополя точно розрахована. Так, наприклад, О. Шуазі указує, що мініатюрний, в порівнянні з іншими елементами ансамблю, портик каріатид Ерехтейона, який виглядав би дуже дрібним в мить, коли перед глядачем знаходилася величезна статуя Афіни, був розташований так, що високий постамент статуї повністю його закривав. Художник хотів показати його, коли статуя і західний фасад Парфенону залишаться позаду.

Пропілєї(437-432 рр. до н.е.) – урочистий вхід на Акрополь створив архітектор Мнесикл. Як і всі споруди на Акрополі, вони повністю (включаючи черепицю покрівлі) виконані з білого пентелійського мармуру. Пропілєї - приклад монументальних входів, які з давніх пір споруджувалися в святилищах Греції. Такі входи були наскрізними портиками в антах, врізаними в огорожу теменоса. Але ця традиційна схема в Пропілеях Акрополя була істотно перероблена. Замість одного входу в Пропілеях зроблено п'ять отворів, середній з яких, розрахований для проїзду верхи і проходу жертовних тварин, був значно більший за інші. Зовнішній і внутрішній фасади центральної частини Пропілеїв представляли величні шестиколонні доричні портики простильного типу, причому середні інтерколумнії були зроблені ширше інших. Західний портик, звернутий у бік головного підходу до Акрополя, значно глибший, складніший за композицією і дещо вищий, ніж східний: при тих же пропорціях антаблементів висоти колон портиків дорівнюють відповідно 8,81 і 8,57 м.Різниця в рівні підлоги між портиками складає 1,43 м, тому усередині Пропілєїв в бічних проходах влаштовано п'ять досить крутих сходів.

В середньому отворі замість сходів влаштований пандус, по обидві сторони якого розташовано два ряди іонічних колон. Поєднання ордерів відобразило прагнення створити загальноеллинський стиль, що характерно для афінського мистецтва часів Перикла.

Крила Пропілей винесені вперед по відношенню до зовнішнього західного портика. Вони обидва звернуті до головної осі трьохколонними доричними портиками, скромні розміри яких підкреслюють велич головного входу. Їх об'єми різні. Північне крило є храмом в антах (в ньому знаходилася картинна галерея - пінакотека). Більш коротке південне крило не було завершено. Пропілеї споруджувалися з урахуванням храму Ніке, що стояв на Піргосі. Це повинно було спонукати Мнесикла зменшити розміри південного крила будівлі. Врівноваженість замість симетрії фасаду була, напевно, передбачена архітектором. Високо піднятому храму Ніке, ймовірно, відповідала велика статуя, що стояла ліворуч.

Головні - доричні портики Пропілей належать до числа найбільш витончених творів грецької класики. Їм властива стримана монументальність і разом з тим легкість і вражаюча піднесеність. Капітелі шістьох іонічних колон не мають собі рівних по досконалості ліній у всій еллінській архітектурі.

Храм Ніке Аптерос(Безкрилої Перемоги, закінчений до 421 р. до н.е.) був споруджений Каллікратом. Це невеликий іонічний чотирьохколонний амфіпростиль розміром 5,4 х 8,14 м, поставлений на виступі скелі - Піргосі. Майданчик навколо храму був оточений мармуровим парапетом, прикрашеним скульптур­ными рельефами. Перед храмом, знаходився вівтар Ніке.

Масивні стіни Піргоса відвіку служили афінянам місцем вивішування трофеїв. Таким чином, Піргос і храм Безкрилої Перемоги грали важливу роль в створенні загального ідейно-художнього образу ансамблю Акрополя як пам'ятника перемоги греків над персами.

Храм Ніке дає класичний приклад іонічного антаблемента: архітрав, розчленований на три фасції, безперервний скульптурний фриз і карниз без зубчиків. На барельєфах фриза була представлена битва греків з перською кіннотою і олімпійські боги, що спостерігають битву.

Парфенон - один з найдосконаліших творів світової архітектури. Перед архітекторами Парфенону Іктіном і Каллікратом Перикл поставив задачу – створити храм Афіни як загальноеллінське святилище. Для цього будівничі Парфенону творчо переробили композицію доричного периптеру, зокрема удавшись до вільного поєднання доричних і іонічних архітектурних традицій.

Парфенон є найкрупнішим доричним храмом в грецькій метрополії (розмір по стилобату 30,86 х 69,51 м). Його зовнішня колонада – 8 х 17 - перевищувала звичайну для доричних периптерів кількість колон. Відповідно до призначення Парфенон включав не тільки наос Афіни, але й приміщення скарбниці - «Парфенон», тобто «приміщення для дівчат», що ткали покривало для богині.

Головне приміщення Парфенону істотно відрізнялося від інших храмів наявністю П-образної двохярусної колонади, що охоплювала з трьох сторін статую Афіни. Двохярусна колонада підкреслювала надзвичайні розміри центрального простору (його ширина більше 19 м,проліт між колонадами близько 10 м) і масштаб дванадцятиметрової статуї Афіни Партенос, виконаної Фідієм.

Пропорції ордера храму сильно полегшені. При загальній висоті 3,29 м антаблемент складає 0,316 висоти колони, тоді як в храмі Зевса в Олімпії це відношення рівно 0,417, а в храмі Гери II в Посейдонії - 0,42. Висота архітрава дорівнює тригліфному фризові, а відношення обох цих частин - карнизу[23]. Велике значення для характеристики ордера мала капітель Парфенону, яка служить зразком доричної капітелі класичної епохи.

Ураховуючи дійсні розміри споруди і всі аспекти, в яких воно послідовно відкривалося глядачу, архітектори зуміли додати храму таку масштабність, завдяки якій його героїчна величність не пригнічувала глядача і поблизу, але, навпаки, породжувала у нього патріотичний пафос, горду самосвідомість і упевненість в своїх силах, які були характерні для афінян, сучасників Перикла.

Зблизька розкривалася і інша сторона художнього образу Парфенону - його урочиста святковість, що створювалася колірним багатством його архітектури, сильними контрастами і складною грою світлотіні, чудовими пластичними властивостями благородного пентелійського мармуру. Завдяки присутності заліза, цей мармур під дією сонця покривається золотистою патиною. Переходи її відтінків додають колонаді храму теплоту, властиву живому тілу.

Велике значення для архітектури храму має досконалість його виконання і, особливо, з винятковою ретельністю здійснена система незначних відхилень від геометричної правильності ліній. Ці відхилення, що зустрічалися окремо в різних архаїчних храмах, а більш послідовно - в храмах 2-й чверті V ст. до н.е., вперше застосовуються одночасно саме в Парфеноне. Значною мірою можливість такого широкого введення відхилень пояснюється застосуванням мармуру, який допускав особливо високу точність і тонкість опрацьовування деталей і поліровку поверхні.

До числа цих відхилень відносяться курватури всіх горизонтальних ліній, починаючи із сходів стереобата і кінчаючи частинами антаблемента. З дивною точністю здійснені і всі інші «відхилення»: нахил осей колон і антаблемента до стін храму, а гейсона - назовні, потовщення кутових колон, зменшення кутових інтерколумніїв, нахил в зовнішню сторону тимпанів фронтону і т.д. Вказані відхилення не можна пояснити тільки боротьбою із спотвореннями і ілюзіями, як спочатку передбачалося. Деякі з них настільки тонкі, що майже непомітні для ока, інші ж, поза сумнівом, приймаються глядачем, додаючи формам Парфенону вражаючу життєвість.

Важливим в образі Парфенону є його скульптурне вбрання, про що піде мова далі (лекція 11).

Досконалість художньої форми роблять Парфенон і весь ансамбль Афінського Акрополя вершиною всієї старогрецької архітектури.

Контрольні питання

1. Які соціально-історичні процеси призвели до формування Афін як «школи Греції»?

2. Що стало причиною реконструкції Афінського Акрополя?

3. Які ідеологічні доктрини лежали в основі реконструкції Акрополя?

4. Якою була композиція Афінського Акрополя в класичний період?

5. Як будівничі Акрополя використовували ландшафт?

6. Що таке курватури і як вони використовувались?

 

Рис. 17 - Афінський Акрополь класичного періоду. Загальна композиція

Лекція 9.ПЕРЕДКРИЗОВИЙ ПЕРІОД. АРХІТЕКТУРА ЕРЕХТЕЙОНУ[24]

Соціальні й міфологічні передумови

Просторова структура і композиція храму

Міфопоетична складова

В 431 р. до н.е. відбулося військове зіткнення Афінського морського союзу з Пелопоннеськім союзом, що знаходився під гегемонією Спарти. Ця війна, що продовжувалася з перервами до 404 р. до н. э., відома під назвою Пелопоннеської. Війна охопила майже всю Грецію. Крім політичних суперечностей між аристократичною Спартою і демократичними Афінами, в основі конфлікту лежали економічні суперечності: боротьба за ринки в Пелопоннесі, Південній Італії і в причорноморських територіях.

Понісши ряд поразок, афіняни втратили частину союзників, що вийшли з союзу. Великим ударом була також втеча до спартанців 20 тис. афінських рабів, зайнятих головним чином в ремісничому виробництві. Всі ці невдачі настільки ослабили Афіни, що в 404 р. до н.е. вони примушені були визнати гегемонію Спарти. В цей складний час на Афінському Акрополі зводиться храм, що завершив формування великого ансамблю.

Ерехтейонпобудований близько 421 – 407 рр. до н.е. на північній стороні Акрополя, звернутій до Агори - громадського центру Афін. Мармуровий храм іонічного ордера розташований біля місця стародавнього храму Афіни Поліади (Гекатомпедона). При будівництві була використана частина фундаментів храму Афіни.Ерехтейон був присвячений Афіні і Посейдону. Автор Ерехтейона не відомий.

Перед архітектором стояло завдання зберегти стародавні реліквії –слід тризубця Посейдона на скелі і священну оливу, даровану місту Афіною. В наосі Афіни знаходиться стародавня дерев'яна статуя – ксоанон (ксоан) Афіни, що раніше зберігалася в храмі Афіни Поліади.

Спорудження Парфенону і початок спорудження Ерехтейона розділяє менше двадцяти років, а тим часом ці два пам'ятники різко відрізняються один від одного. Піднесена героїка попередніх десятиріч відходить на другий план. В образах мистецтва на зміну монументально-героїчних тем приходять поглиблено-психологічні мотиви і витонченість форми. Особливостями Ерехтейона є дуже складна просторова композиція його внутрішніх приміщень і трьох портиків, розташованих на різних рівнях, що не має аналогій в еллінській храмовій архітектурі.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СОЦІАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ І МІФОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ | Соціальні і міфологічні передумови


Дата добавления: 2017-12-05; просмотров: 379; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.013 сек.