1 страница

Мінеральна вата


Мінераловатні плити, вертикальне полотно, щільність плит, вапно, базальт, кокс,
температура, органічний полімер, стерилізація, переваги, водно-повітряний режим, дощова вода, інертність, поживний розчин, нормоване зрошення
Мінеральна вата з'явилася в 80-ті роки в Данії, до кінця 90-х поширилася в інших країнах. Мінеральну вату почали розглядати як матеріал для коріння, який можна легко зволожити і дренувати, а також яким можна було б керувати для забезпечення опти-мального співвідношення між повітрям і водою в кореневій зоні.
Завдяки зусиллям і досвіду фірми "Гроданія АЄ" - датської компанії, що першою почала використовувати мінеральну вату як рослинницький субстрат, мінераловатні плити незабаром були випробувані і утвердилися по всій Європі для різних сільсько-господарських культур. Із нагромадженням досвіду з усе ширшим спектром культур і умов вирощування, виробничі технології відповідно до вимог городників пристосовували якомога точніше до характеристик мінераловатних плит. Спочатку з'явилися так звані плити з вертикальним волокном, у яких орієнтація структури волокон була змінена для поширення певної кількості води, що подавалася на поверхню плити, і для зміни її водовтримних характеристик. Потім з'явилися плити з низькою щільністю, більш економічні і з дещо меншим співвідношенням повітря і води, але з коротшим експлуатаційним періодом. Нещодавно почали виготовляти плити з різною щільністю, що дозволяє регулювати поширення води, її стік і аерацію по глибині плити для задоволення вимог визначених культур.
Мінеральну вату, або як її ще називають - кам'яну вату, роблять із базальтових гірських порід чи подібних до них діабазів. Здрібнену гірську породу змішують з коксом, суміш доводять до точки плавлення при температурі 1600 °С. Потім з розплавленого матеріалу роблять волокна. Довжина і товщина волокон - важливі фактори, що визначають фізичні характеристики кінцевого продукту. Розплавлена гірська порода подається на диски, її комбінують з добавками, зокрема, з вапняком, котрий змочує агент і органічний полімер, що з'єднує волокна для виробництва плит. Полімери зазвичай роблять на основі фенолу - матеріалу, подібного до пластичного бакеліту. Інші матеріали додають для забезпечення поглинання води, хоча водовідштовхувальна форма (найбільш часто використовувана як ізолюючий матеріал у будматеріалах) також використовується в гранульованій формі як складова частина компостних сумішей чи як матеріал, що додається до ґрунту.
Усі мінераловатні плити стандартної щільності, придатні для використання, довели, що вони зберігають відповідну структуру протягом 4-х років чи більше для однієї культури тривалого вирощування (як троянди), чи витримують повторне використання щонайменше для трьох однолітніх культур зі стерилізацією парою перед кожною новою культурою. У плит зі зниженою щільністю коротший експлуатаційний період, але навіть їх можна стерилізувати і постійно використовувати, щонайменше ще один раз, якщо вони хорошої якості. У рослинництві нині використовують мінплити з різними властивостями, різних торгових марок.
Дві основні переваги мінеральної вати - її стерильність і здатність забезпечувати оптимальне співвідношення повітря і води в кореневій зоні, при відповідному регулюванні інтенсивності зрошення.
Культуру і субстрат необхідно завжди повністю ізолювати від підлоги теплиці. Це зазвичай досягається завдяки укладанню поліетиленових полотен, тканини, лотків на поверхню ґрунту. Якщо ці перекриття розташовані в невеликих заглибленнях між кожною парою рядків культури, будь-які стоки розчину чи залишку води від зрошення культури будуть видалятися з поверхні.


Навіть, якщо мінеральні плити встановлені над підлогою в лотках чи на стелажах, покрити підлогу усе-таки треба - для запобігання потраплянню на субстрат яких-не- будь хвороботворних для коренів мікроорганізмів. Чим довше культура залишається на своєму місці, тим більше уваги варто приділяти ізоляції підлоги. Перед тим, як покрити підлогу теплиці, необхідно провести вирівнювання поверхні. Характеристики стоків для мінеральної вати такі, що необхідний тільки дуже слабкий ухил уздовж чи упоперек ширини кожної плити, щоб уникнути безстічних областей усередині субстрату і для від-ведення небажаного дренажного стоку.
Основною особливістю мінеральної вати є те, що вона дозволяє утримувати регульовану рівновагу між повітрям і водою в структурі. Це значить, що культура не страждатиме ні від водного стресу, ні від висушування, ні від підтоплення, ні від кисневого голодування.
Мінераловатна плита складається тільки з 5 % обсягу волокон і 95 % пор. Коли додають воду до мінераловатної плити з вільним дренажем, вона стікатиме до певного рівня, залишатиме повітря і воду без цього порозного простору. Плита насичена до повної во-логоємності, і з можливістю вільного стоку, в основі залишиться із вмістом води близько 65 % і вмістом повітря близько ЗО %, хоча справжні значення залежатимуть від таких факторів, як щільність волокон, висота плити, напрямок волокон і нахил плити. Таким чином, 10-літрова плита завдовжки 1 м утримуватиме понад 6 л води після зрошення.
Повітря і вода поширюються в плиті нерівномірно. Очевидно, що велика частина води буде в нижній частині плити, а більше повітря - у верхній частині за певних умов, що супроводжують кожен цикл зрошення. Характер поширення повітря і води усередині плити використовується культурою і дозволяє їй розвивати кореневу систему по всій частині загального об'єму, що має найкращий баланс для цієї культури. Багато культур розвивають більш грубі корені, що шукають воду в основі плити чи поблизу неї, а структури тонких коренів - вище. Якщо щільність волокон усередині плити розрізняється зверху вниз, поширення повітря і води усередині обсягу плити можна надалі підправити.
Незалежно від того, який тип плит використовується, маса коренів у більшості культур розміститься усередині обмеженої частини загального обсягу плити там, де умови для кореневої системи оптимальні.
Мінеральна вата має низку переваг у порівнянні з торфом:
- має високу порозність для повітря і води;
- підтримує хороше співвідношення вмісту повітря і води;
- хімічно інертна;
- структурно стабільна і має сталі якості;
- не містить патогенів;
- її можна стерилізувати парою, хімічно, використовувати повторно кілька оборотів.
Обмежений обсяг мінераловатної плити свідчить про те, що вона має низьку буферну здатність для води, тому гідравлічні властивості мінеральної вати є важливим чинником при оцінці того, який і навіть чи є він взагалі - той особливий тип плит, що його варто використовувати як рослинницький субстрат.
Якщо культуру на мінеральній ваті воложити таким чином, щоб вона не містила менше 15 % води, то культура, якщо вона має значну й активну кореневу систему, ніколи не потерпатиме від нестачі чи надлишку води. Якщо плити мають вільний сток в основі, культура ніколи не потерпатиме від підтоплення: при достатній перерві між циклами зрошення мінеральна вата знову міститиме близько ЗО % повітря.
Оскільки мінеральна вата в порівнянні з іншими матеріалами є субстратом для більшості рослинницьких культур, її можна надійно використовувати як альтернативу ґрунту, якщо присутнє певне устаткування. Можливо, найбільш важливим є джерело води хорошої якості в достатній кількості відповідно до потреб культури протягом року. Необхідний обсяг води в будь-який час є істотним, особливо в літні місяці.

Вода, що містить велику кількість солей, не придатна для ґрунтових культур, а для культур на мінеральній ваті це зазвичай згубно. Навіть у відкритих для стоку установках вода поганої якості ускладнює керування вирощуванням на мінеральній ваті.
Першою при можливості вибору, що береться до уваги, є дощова вода. Вона не містить нерозчинних солей, тому є ідеальною для використання на мінеральній ваті, сама чи в поєднанні з водою із менш придатного джерела. Якщо води хорошої якості немає, то варто використати обробку існуючої води для видалення нерозчинних солей.
Іншою істотною вимогою при використанні мінеральної вати є можливість постійно забезпечувати для культури повний поживний розчин. На відміну від ґрунту, що зазвичай забезпечує основне джерело поживних елементів, таких як кальцій, фосфор і більшість з основних мікроелементів, мінеральна вата цілком інертна. Існує кілька способів приготування і подачі правильно заданого поживного розчину для культури, починаючи від відносно простих і негнучких, що складаються з одного змішувального бака, і до пристроїв з кількох змішувальних баків під комп'ютерним керуванням.
Рослини вирощують у невеликих ізольованих обсягах, часто тільки дві чи три на одній плиті, тому важливо знати, чи кожна плита отримує однакову кількість поживного розчину при кожному зрошенні. Цього нелегко досягти, особливо, якщо застосовувані об'єми невеликі і складають до 50 мол/рослина за 1 цикл зрошення. Правильне нормоване зрошення і експлуатація системи зрошення є основними чинниками для успішного вирощування на мінеральній ваті.
Недоліком мінвати є необхідність у багаторазових, що інколи сягають 20-25, особливо влітку, циклів зрошування протягом дня, що збільшує навантаження на системи краплинного зрошення.


2. Перліт
Пористість, теплоізоляція, щільність зложення, розмір гранул, агроперліт, реакція середовища, 20-30-літрові мішки, зрошення, лотки, ґратчасті горшки, насіння,
проростання, вегетація, дренаж, проби, аналіз, стерилізація

Перліт виробляють з вулканічних алюмосилікатних гірських порід, які спочатку подрібнюють, потім нагрівають до температури близько 1000 °С. При такій температурі кристалізована вода, що входить до структури породи, яка руйнується, переходить у газоподібний стан і розширює частинки, подібно до повітряної кукурудзи. Таким чином утворюється дуже легка, насичена повітрям біла мінеральна структура. Окремі гранули, розміри яких варіюють у межах від пилу до близько 6-7 мм із грубою нерівною поверхнею, містять наповнені повітрям порожнини. Як і більшість субстратів, використовуваних нині в рослинництві, перліт спочатку розробляли для промислових цілей. Уданому разі як легкий теплоізоляційний матеріал для промисловості будматеріалів. Перліт використовують у рослинництві протягом багатьох літ, набагато довше, ніж більшість інших субстратів. У далеких 1960-х рр. він був популярною складовою частиною ком- постів для горщечків, особливо для торфо-перлітних сумішей, розроблених у США. Він дотепер широко використовується як складова частина компостних сумішей для горщечків, зазвичай у поєднанні з торфом чи вермикулітом.
Перліт дуже легкий: його щільність у розсипі складає близько 100 кг/м3, чи близько однієї двадцятої ваги піску. Окремі гранули різняться за діаметром - до 6 мм і більше, але сорти, використовувані в рослинництві - агроперліт, як правило, бувають за розміром у діапазоні 2-5 мм. Важливо, щоб розміри гранул рослинницької градації перліту не були занадто дрібними. Доступна вода утримується між нерівностями поверхні гранул і усередині них. Груба зовнішня поверхня гранул в основному відповідає за істотне капілярне притягання, яке має перліт щодо води. Перліт володіє незначною катіонообмінною

властивістю, що насправді більш інертною, ніж чимало інших субстратів, розглянутих тут. Номінальне значення рН складає близько 7,0-7,5, але це не має великого практичного значення, оскільки матеріал не чинить істотного впливу на рН поживного розчину, який міститься усередині. Окремі гранули досить міцні, щоб витримати певний тиск без руйнування, тому субстрат можна повторно використовувати кілька разів без яких-небудь істотних змін його фізичних властивостей. Він стійкий до температури пари, тому його можна при необхідності стерилізувати, як на місці, так і розсипом в автоклаві.
Перліт уперше розглядали як субстрат для виробництва томата, використовували у великих 60-літрових мішках циліндричної форми, кожен з який містив 6 рослин, які поливали індивідуально через крапельниці. Цей підхід незабаром був змінений на використання більш дрібних - 20-30-літрових мішків завдовжки близько 90 см, із трьома рослинами в кожному, які можна було встановлювати з кожного боку обігрівальної труби. В обох випадках ключем до успіху була наявність дрібного відстійника в основі кожного контейнера, з якого поживний розчин можна видалити, використовуючи переваги сильної капілярної активності субстрату. Запас поживного розчину увесь час підтримує вміст води в перліті до певної висоти, вищої від запасу, і залишатиметься постійним, хоч би якими були потреби культури. Останнім часом поширена культура на мішках-матах розміром 100 х ЗО х 20 см.
Обігрів кореневої зони досягається за допомогою системи, розташованої на мішках з перлітом або під ними, чи під водостоком. В обох випадках контур обігріву повинен бути встановлений на полістироловій плиті - для ізоляції системи від підлоги теплиці. Системи з перлітом зазвичай зрошують через крапельниці наверху кожного мішка.
Розсаду, висаджену в перліт, вирощують у мінераловатних кубиках чи в касетах з перлітом, але посадку необхідно провести особливо старанно. Це пов'язане з надзвичайно сильною капілярною силою перліту, котрий може витягати так багато поживного розчину з мінеральної вати, що важко підтримувати мінераловатні кубики досить вологими доти, аж поки корені діставатимуть до перліту. Ретельне зволоження перліту перед висадкою вочевидь дуже важливе, але його не досить, щоб уникнути проблеми висушування. Необхідно часто додавати невелику кількість розчину, щоб підтримувати кубики постійно вологими до повного укорінення рослин.
Альтернативним способом є вирощування рослин на перліті в горщиках із ґратчастими основами ємністю близько 1 літра. Насіння проростає у перліті в лотках, а паростки після появи сходів поміщають у ґратчасті горщики, попередньо добре зволожені поживним розчином, який буде використовуватися і після висадки. Ґратчасті горщики розміщують у великих поліетиленових витягнутих лотках, які утворюють неглибокі ре-зервуари, щоб субстрат зберігався вологим, але не перезволоженим.
Технологія моделей субстратів для перліту разом з іншими гранульованими матеріалами значно різниться від тих, що використовуються для мінеральної вати й інших плит. Для звичайного повсякденного моніторингу за ситуацією з електропровідністю і рН розчину досить відбирати розчин з резервуара, дренажу. Один із способів зробити це - встановити кілька 2-3-сантиметрові у діаметрі трубки у систему з основою в резервуарі, і за допомогою шприца брати невеликі кількості розчину з дна кожного об'єкта. Необхідно щонайменше 12-15 точок для забору даних для проб, щоб мати справді точні дані. Електропровідність розчину в перліті зазвичай складає близько 1,0 мСм/см.
Перліт можна використовувати для низки культур, якщо його щоразу стерилізувати перед повторним використанням. Є дані, що укорінення культури при повторному використанні і на неопрацьованому перліті не завжди таке високоякісне, як на новому матеріалі. Стерилізація порою може насправді збільшити врожайністьу порівнянні з тією, що отримується на новому перліті. Такий вплив простежується і на деякі інші субстрати.

3. Цеоліт
Водні алюмосилікати, туфи, порозність, іонообмінна та адсорбційна властивості,
запас поживних речовин, добавки, кремній, фракції цеоліту, пористість загальна
щільність зложення, повітроємність, вбирна здатність

Цеоліти - природні гірські мінерали з групи водних алюмосилікатів лужних і лужноземельних елементів. Здрібнені цеолітові туфи мають хорошу порозність, високу іонообмінну й адсорбційну властивості, повітро- й водопроникність, значний вміст поживних елементів - калій, магній, кальцій. Вони не містять азоту і фосфору, які потрібно вносити з мінеральними добривами. Завдяки високій обмінній ємності поглинання катіонів (1-5 мг-екв/г) цеоліти можуть утримувати значні кількості іонів калію й амонію, внесені з добривами і доступні для рослин. Такі властивості цеолітів дозволяють використовувати їх як субстрати для тепличних культур.
Окремі сільськогосподарські рослини виявляють специфічні вимоги до вмісту азоту в субстраті. Огірки і особливо томати дають високий врожай на всіх модифікаціях субстрату.
Родючість субстрату не зменшується після першого врожаю, що підтверджується врожаями культур, висаджених повторно.
З агрономічної і виробничої точок зору цеолітові субстрати різняться такими позитивними якостями:
- великий потенціал елементів мінерального живлення;
-хороші фізичні властивості, велика повітроємність;
- тривала експлуатація;
- відсутність бур'янів;
- стерильність і гарний естетичний вигляд.
Хороші фізичні властивості субстрату сприяють газообміну і формуванню могутньої кореневої системи та надземної частини рослин, а в результаті - швидшому їх розвитку і більш ранньому плодоношенню. Застосування цеолітових субстратів змінює тех-нологію вирощування рослин. Великий запас поживних речовин забезпечує нормальне живлення рослин після збирання кількох урожаїв.
Рослинна продукція має хороші смакові якості. Лабораторні дослідження підтвердили, що її хімічний склад відповідає міжнародним стандартам, у ній не виявлено нітратів і нітритів.
При виробництві розсади овочевих культур субстрат має низку переваг - швидке проростання насіння, формування сильної кореневої системи і надземної частини, що певною мірою позначається й на отриманні високого врожаю.
Цеоліти використовують у чистому вигляді чи з деякими добавками (перліт, кокос). При вирощуванні на цеолітах надлишкового нагромадження нітратів у продукції не спо-стерігається.
При роботі з цеолітовими субстратами необхідно стежити за наявністю у розчині і надходженню до рослин кремнію.
Не варто використовувати дрібні фракції цеоліту (0-2 мм), частка яких у процесі експлуатації цеоліту зростає.
Основні вимоги до агрофізичних і агрохімічних властивостей цеоліту (родовище Сокирниця, Україна), що використовується як гідропонний субстрат:
- масова частка клиноптілоліту не менше 60 %;
- масова частка домішок (глинистих) не більше 10 %;
- водо- і механічно стійкий;
- використовувана фракція - 3-8 мм;
- насипна щільність - 0,80-1,10 г/см3;
- щільність твердої фази - 2,30-2,40 г/смя;
- пористість загальна - 57-60 %;
- водовтримна здатність (ПИВ) - 25-35 %;
- повітроємність 25-35 %;
- співвідношення твердої, рідкої і газоподібної фаз - 40 %:28:32;
- величина рН має бути близькою до нейтральної;
- поглинальна здатність - 1,0-1,5 мекв/г (визначається сумою обмінних катіонів;
- питома електрична провідність (ЕП) водної витяжки - не більше 2 мСм/см.
Цеоліт, що містить надлишки натрію, хлору, бікарбонатів, перед використанням
необхідно промити водою.
4. Новий тепличний субстрат - кокос
Кокосовий субстрат, фіброві волокна, бурти, компостна маса, переробка, механічний склад, повітроємність, дезінфекція, висота капілярного підйому, буферність,
рН водного середовища, заправлення субстрату, пресовані брикети, розмір, маса

У практиці тепличного виробництва в останні роки усе ширше використовують новий субстрат з органічної сировини, що має високі технологічні властивості і довговічність використання. Його широко застосовують у США і Канаді, Мексиці, країнах Африканського континенту, у країнах Середземномор'я: в Іспанії, Португалії, Італії та Греції, у Франції й Голландії, в інших країнах Європи. Вже протягом кількох років він впроваджується у виробництво тепличних господарств України і Росії. Центри виробництва кокосового субстрату - Шрі-Ланка, Індія, Філіппіни, Індонезія, Центральна Америка. На міжнародному ринку тепличних субстратів найбільш відомими виробниками і постачальниками кокосу є фірми "Pelemix Industries" (Держава Ізраїль), "Dutch Plantin" (Голландія) і деякі інші.
Кокосові субстрати виготовляють із кокосового волокна, що вкриває горіхи - плоди кокосової пальми.
Протягом щонайменше трьох років кокосові горіхи (шкаралупа горіхів разом з волокном) зберігають у великих буртах, де вони добре воложаться протягом щорічних двох сезонів тривалих й інтенсивних мусонних дощів, тобто - до шести разів за трирічний період. Це сприяє природному компостуванню і розкладанню частини органічної речовини. Після цього масу переробляють з одночасним відділенням волокна з поверхні шкаралупи. У процесі механізованої переробки компостної маси видаляють деяку кількість кокосової маси з м'якоті серцевини шкаралупи і дрібні частки пилу, потім волокна сортують за довжиною і двічі просівають разом з розмеленою серцевиною, яка залишилася. У цей час проводиться хімічний аналіз для визначення, чи потрібна його додаткова обробка. Добре доспілий кокосовий субстрат повинен мати такі показники: рН 5,5-6,5: Ес - менше 1 мСм/см. Недосить достиглий субстрат має показник рН близько 8, Ес - 2,5 і більше мСм/см у розпушеному стані.
Для вирощування різних культур використовують кокосові субстрати різних сортів, що різняться за механічним складом. Зазвичай у готових субстратах виділяють розмір часток великих фракцій, решта - дрібні компостовані частки. Фракція фібрових волокон завдовжки 1 /4 дюйма -6,3 мм, 1/2 дюйма - 12,5 мм і 3/4 дюйма -18,9мм. Так, наприклад, кокосовий субстрат від фірми "Пелемікс", що поставляється для потреб тепличного овочівництва і квітникарства фірмою АТК, представлений сумішшю всіх трьох фракцій фібрових волокон чи окремих фракцій і дрібних кокосових часток. Він характеризується високою повітроємністю 28 % і більшою при повному насиченні субстрату водою, тобто, близько 100 % НВ (найменшої, тобто - капілярної вологоємності). Це одна з найважливіших властивостей кокосового субстрату, оскільки постійне насичення

субстрату повітрям, власне, киснем, - обов'язкова умова сильного розвитку кореневої системи, особливо в умовах малооб'ємної культури. Якщо основна маса волокон (70 %) складається з часток завдовжки 3/4 дюйма, то такий субстрат при насиченні його водою до 100 % НВ містить до 37 % повітря, з часток завдовжки 1 /2 дюйма - 24-28 % повітря, з часток 1 /4 дюйма - 15 % повітря.
Другою важливою властивістю кокосового субстрату є стійкість фібрових волокон до розкладання протягом тривалого часу - до 8-10 років, хоча дрібні частки (до ЗО % обсягу) поступово (через 4-5 років) частково розкладаються і дещо знижують загальну повітроємність. При тривалому використанні кокосового субстрату його періодично дезінфікують парою чи додають невелику кількість свіжого субстрату і продовжують ви-користовувати.
Перевага вирощування тепличних овочів (томати, огірки, перець тощо) і квітів (троянди, гєрбери, гвоздики тощо) на кокосі в порівнянні з іншими субстратами, зокрема, на мінеральній ваті, верховому торфі, торфоперлітному та інших субстратах для мало- об'ємної культури полягає в наступному:
- Висота капілярного підйому води з найвищим співвідношенням вода-повітря оптимальна - до 17-20 см.
- Буферність, тобто, властивість утримувати в поглинаючому комплексі катіони й аніони, здатність утримувати деякий запас рухливих елементів живлення, засвоюваних рослинами, при нестачі їх у субстратному розчині.
Свіжий субстрат має показник рН від 5,5 до 6,5, трохи підвищену кількість калію, невелику кількість кальцію і магнію. Тому після заповнення кокосом місткостей для вирощування, його можна "буферизувати", тобто заправити поживним розчином і довести до необхідного рівня N. Р, К, Са, Мg. Наприклад, субстрат мінераловатний, перлітний і деякі інші буферів не мають.
- Оптимальний рівень рН субстратного розчину перебуває в межах 5-6.
Кокосові субстрати використовують як у чистому вигляді, так і в суміші з іншими,
залежно від культури і видів продукції (розсада, горщикові культури, контейнерні культури). Для вирощування овочевих тепличних культур, полуниці, гвоздики, гербер, лілії, різних літніх і сезонних рослин, для здешевлення субстрату використовують суміш кокосу з верховим торфом, перлітом, корою та іншими компонентами.
При одержанні кокосу і розпушуванні його необхідно провести аналіз за допомогою водної витяжки 1:2 для встановлення в ньому залишкових кількостей К, №, СІ, а тоді промити субстрат до необхідного рівня. Таке заправлення зазначається в сертифікаті якості. Якщо поставляється незаправлений субстрат, то проводять вищевказаний аналіз і дозаправлення субстрату проводять до початку вирощування.
Середні показники концентрації солей (мг/л субстрату у водній витяжці) заправленого кокосового субстрату: N03, - до 90, Р - до 15, К - до 90, Са - до 100, Мg - до 27, Fе - 0,7, рН - 5,0, ЕС - до 1,0. При необхідності можна підвищити рівні заправлення - для томатів, огірків.
Кокосовий субстрат завозиться в Україну й Росію зі Шрі-Ланки у такому вигляді:
1. Пресовані брикети розміром 30-30-15 см, вагою 5 кг, об'ємом 13,5 л. Після зволоження вони розширюються в 4,4-5,2 раза, займаючи об'єм близько 60 літрів/брикет. До 70 % об'єму сухої речовини займають волокна завдовжки 1/4, 1/2 і 3/4 дюйма, решту - дрібні частки кокосового горіха.
2. Пресовані брикети розміром 35-35-12 см, вагою 5 кг, об'ємом 15,9 л. Після зволоження він розширюється в 3,8-4,1 раза, займаючи об'єм 60-65 л. До 70 % об'єму сухої речовини займають волокна завдовжки 1/2 дюйма, решту - дрібні частки кокосового горіха.
3. Пресовані брикети розміром 35-35-12 см, вагою 5 кг, об'ємом 15,9 л. Після зволоження він має параметри попереднього субстрату. Основну масу займають волокна
завдовжки 3/4 дюйма. Попередній і особливо цей субстрати у процесі тривалого використання до 8 і більш років зберігають високу повітроємність, їх застосовують на культурах із тривалим строком вирощування чи використання субстрату.
4. Особливу групу кокоса складають пресовані брикети об'ємом 20-10-5 см, вагою 0,65 кг із розширенням до 8 л. Вони використовуються для наповнення невеликих контейнерів об'ємом до 10-16 л, для вирощування крупних рослин для інтер'єрів. Основну масу субстрату займають волокна завдовжки 1/4 і 1/2 дюйма.
5. Для вирощування овочевих культур і троянд малооб'ємним методом поставляються спеціально підготовлені пресовані мати завдовжки від 60 до 120 см, завширшки від 15 до ЗО см, заввишки після розмокання від 12 до 18 см, хоча в пресованому вигляді мають висоту від 2 до 3 см, вагу - від 1,6 до 5 кг і об'єм субстрату після його розмокання від 14 до 50 л, у залежності від вирощуваної культури. Усі мати впаковані в мішки з уль-трафіолетово-стійкої плівки, чорної зсередини і білої зовні. Такі мішки не псуються під дією сонячних променів протягом кількох років. Основну масу в них займають кокосові волокна завдовжки 1/2 і 3/4 дюйма. На кокосових матах вирощують томати, огірки, перець, баклажани, полуницю, троянди, гербери й інші культури. Після кількох років експлуатації такого субстрату його можна пропарити, додати при необхідності агроперліт і знову використовувати.


5. Основне заправлення торф'яного і торфоперлітного субстратів
Торф, реакція середовища, крейда, мінеральні добрива, поживні речовини, розподіл, рівень вмісту, об'ємна водна витяжка, коефіцієнт перерахунку, основне заправлення, мікрогранульовані комплексні добрива, "Гідрокомплекс (ТМ)", "Пі-Джі- Мікс (ТМ)", макро- та мікроелементи, дози внесення, торфоперлітний субстрат, механічне змішування, кокосовий субстрат, кальцій
Залежно від агрохімічних показників використовуваного торфу (показників рН, дійової і гідролітичної кислотності) до нього додають вапняні матеріали (крейду) у кількостях, що доводять показник рН у кислотній витяжці до 5,8-6,0 одиниць. Паралельно ведеться основне заправлення торфосуміші мінеральними добривами. При цьому необхідне дотримання трьох умов: 1) рівномірний розподіл поживних речовин по всьому об'єму субстрату; 2) правильно розрахована кількість і співвідношення поживних речовин; 3) спеціально підібрані форми поживних речовин у субстраті. Розглянемо ці умови більш докладно.
Рівномірність розподілу поживних речовин досягається добором гранул певного розміру внесеного добрива й однорідністю після перемішування із субстратом. При цьому чим менший розмір гранул, тим більш рівномірно добрива розподіляються по всьому об'єму ґрунту. При змочуванні субстратів, заправлених такими добривами, поживні речовини поступово і рівномірно надходять у ґрунтовий розчин, і рослини отримують поживні речовини на 4-5 тижнів.
Ці умови особливо важливі при використанні субстрату для розсади, коли нерівномірний розподіл поживних речовин може спричинити значні відхилення в рості рослин.
Як альтернативний метод внесення добрив у субстрат можна застосувати насичення його поживним розчином. Цей спосіб дозволяє більш рівномірно внести поживні речовини. Однак, в такому разі необхідно відразу ж починати підживлення рослин мінеральними речовинами, оскільки поживні водорозчинні речовини швидко засвоюються рослинами і вимиваються із субстрату з кожним зрошенням.
Нині існує чимало різних рекомендацій щодо рівнів і співвідношень поживних речовин у субстраті. Слід зазначити, що, порівнюючи експериментальні дані з тими, які ре-

комендуються, необхідно враховувати метод аналізу проб. У Голландії торф аналізується на підставі об'ємної водяної витяжки 1:1,5, у той час як в Україні зазвичай використовується об'ємний аналіз 1:2. Для одержання об'ємної витяжки 1:1,5 береться одна частина ґрунтового розчину при тиску 10 кПа і змішується з 1,5 частини води. Об'ємна витяжка 1:2 виготовляється шляхом додавання до двох частин дистильованої води такої кількості вологого ґрунту, щоб об'єм збільшився на одну частину. Крім того, рекомендації західних учених даються на основі розрахунків вмісту поживних речовин на літр витяжки, а в Україні прийняте перерахування на літр ґрунту. Тому перед початком порівняння конкретних даних зі стандартними необхідно привести їх у відповідність. Якщо не виявлено ніяких побічних ефектів, то концентрація розчину після розведення обернено пропорційна ступеню розведення, що застосовувався. Зокрема, наявність у субстраті органічної речовини і погано розчинних солей (фосфати і сульфати) може змінювати коефіцієнт перерахування для магнію і кальцію. У табл. 6.3 наведені рекомендації голландських фахівців щодо вмісту поживних речовин у торфосумішах. Відповідно до них для розсади рекомендується співвідношення азот: калій близьке до 1:1 і підвищений вміст фосфору, а для дорослих рослин - знижується вміст фосфору, але збільшується співвідношення азот: калій до 1:2. Ці рекомендації базуються наданих про сприятливий вплив фосфору на розвиток кореневої системи рослин.
Дата добавления: 2016-12-26; просмотров: 3385;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.