Тема 12. Особливості будови електроустановок. Способи та засоби захисту від дютику до металевих струмовідних частин обладнання.

Конструкція електроустановок повинна забезпечуівти безпеку обслуговуючого персоналу і сторонніх ліц. Ця вимога забезпечувається шляхом:

- застосуванням належної ізоляції, а в окремих випадках - підвищеною;

- застосуванням подвійною ізоляції;

- дотримання відповідних відстаней до струмовідних частин або шляхом закриття, огородження струмовідних частин;

- застосування блокування апаратів і захисних пристроїв для запобігання помилковим операціям і доступу до струмовідних частин;

-надійного і швидкодіючого відключення частин електроустановок, що випадково опинилися під напругою, та пошкоджених ділянок мереж, у тому чіслі захисного відключення;

- заземлення або занулення корпусів електроустаткування і елементів електроустановок, які можуть опинитися під напругою унаслідок пошкодження ізоляції;

- вирівнювання потенціплів;

- застосування роздільних трансформаторів;

- застосування напруг 42В і нижче змінного струму і 110В і нижче постійного струму;

- застосування попереджувальних плакатів, написів і сігналізації;

- застосування пристроїв , що знижують напруженість електричних полів;

- використання засобів захисту і пристосувань, у тому чіслі для захисту від впливу електричного поля в електроустановках, яких його напруженість перевищує допустими норми.

 

Для захисту від доторкання до струмовідних частин електрообладнання (прямий дотик) застосовують такі засоби і заходи:

- основна ізоляція струмовідних частин;

- огорожі та оболонки;

- бар’єри;

- розміщення поза зоною досяжності.

Основна ізоляціяповинна повностю покривати струмовідни частини і бути здатною витимувати механічні, електрічні, хімічні, теплові та інші впливи, які виникають у процесі експлуатації. Усунення ізоляції повинне бути можливим тільки шляхом її руйнування. Лакофарбові покриття не вважаються ізоляціею, яка захищає від ураження електричним струмом. У разі забезпечення основної ізоляції повітряним проміжком захист від прямого дотикудо струмовідних частинабо наближення до них не небезпечну відстань необхідно забезпечувати за допомогою оболонок, огорож, бар’єрів або шляхом розміщення поза зоною досяжності.

Огорожи та оболонкив електроустановках характерізуються згідно ГОСТ 14254.

Перша ціфра позначає ступень захисту від проникнення до струмовідних части або обертових частин: 0 – захист відсутьній; 1 – захист від проникнення предметом більш ніж 52,5мм; 2 – більш ніж 12,5мм; 3 – більш ніж 2,5мм; 4 – більш ніж 1мм; 5 – захис від проникнення та відкладання пилу; 6 – повний захист від проникнення пилу.

Друга ціфра позначає захист від проникнення вологи: 0 – захист відсутьній; 1 – захист від крапель падаючих вертикально; 2 – від крапель під кутом 15° до вертикалі;

3 – від дощу під кутом 60° до вертикалі; 4 – вид бризг любого направлення; 5 – від струї з наконечника любого направлення; 6 – захист від волни на палубі коробля; 7 – захист від погруження у воду під тиском і часу, вказаного в паспорті; 8 – захист від погруженні у воду під тиском на неограничений час.

Вимоги до оболонкі в електроустановках повинни забезпечувати ступень захисту не менше ІР2Х згідно ГОСТ 14254. Огорожи та оболонки слід надійно закріплювати, вони повинни мати достатьню механічну міцність і довговічність.

Бар’єриповинні захищати від випадкового дотику до струмовідних частинв електроустановках до 1кВ або наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках понад 1кВ. Вони не виключають навмисного дотику у разі обходу бар’єру. Бар’єри рекомендується виготовляти з ізолювального матеріалу.

Розміщення поза зоною досяжностідля захисту від ненавмисного прямого дотику до струмовідних в елек,0троустановкахнапругою до 1кВ або наближення до них на небезпечну відстань. В електроустановках понад 1кВ може бути застосоване за неможливості виконання перерахованих вище заходів. В електроустановках до 1кВ зона досяжності становить 2,5м від поверхні, на якій перебувають люди, в установках 10 кВ – 2,9 м.

Заходи захисту від прямого дотику шляхом установлення бар’єрів і розміщення поза зоною досяжності допускається тільки в електроустановках , які доступні лише для кваліфикованого персоналу.

Додатковим засобом захистувід ураження електричним струмом в електроустановках до 1кВ є застосування ПЗВ з номінальним струмом вимкнення не більше ніж 30 мА. Застосування ПЗВ не може бути единим заходом захистувід прямого дотикуі не виключає необхідності застосування одного із заходів вище названих.

Тема 13.Способи та засоби захисту від дотику до металевих неструмовідних частин електрообладнання.(непрямий дотик)

Для захисту від доторкання до металевих неструмовідних частин електрообладнання (непрямий дотик) застосовують такі засоби і заходи:

- захисне заземлення;

- автоматичне вимкнення живлення;

- зрівнювання потенціалів;

- ізолювальні приміщення, зони, площадки;

- обладнання класу П;

- системи наднизької напруги;

- вирівнювання потенціалів;

- захисний електричний поділ кіл.

Заземлення– виконання електричного з’єднання металевих частин електрообладнання, які у разі пошкодження ізоляції можуть опинитися під напругою із заземлювальним пристроєм.

Заземленню підлягають:

- корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників тощо;

- корпуси розподільчих пристроїв, щитів керування, а також частин, які відкриваються, якщо на них встановлене електрообладнання напругою понад 50В змінного, або 120В постійного струму;

- вторинні обмотки трансформаторів струму і напруги;

- металеві і залізобетонні конструкції розподільчих установок, шинопроводів, металеві кабельні муфти, металеві оболонки і броня кабелів, металеві рукава, труби електропроводки, кожухи, лотки, короби, струни, троси, на яких прикріплені кабелі і проводки;

- металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів;

- металеві корпуси електрообладнання, встановленого на рухомих частинах верстатів, машин і механізмів.

Живлення електроустановок напругою до 1кВ, як правило виконуеться з використанням системи заземлення ТN. Для захисту від ураження електрострумом у випадку непрямого дотику в системах зазелення TN слід застосовуватиавтоматичне вимкнення живленя.Для захисного автоматичного вимкнення живлення можна застосовувати пристроїзахисту, яки реагують на надструми або на диференційний струм (ПЗВ). Пристрой (ПЗВ) можна встановлювати в колах окремих електроприймачів, групових колах і на вводі в електроустановку. ПЗВ не слід застосовувати в електроустановках із системою TN-C. Не допускається застосовувати ПЗВ у колах, раптове вимкнення яких може призвести з технологічних причин до виникнення ситуацій, небезпечних для обслуговуючого персоналу, відключення пожежної, охороної сигналізації. В електроустановках із системою TN-C-S приєднувати РЕ-провідник до РЕN-провідника необхідно з боку живленн відносно ПЗВ.

У системі TN при фазної напрузі 220В час автоматичного вимкнення живлення в колахз робочим струмом до 32А не повинен перевищувати 0,4 сек. Для розподільчих кіл, які живлять групові та інші щіти з робочим струмом більше 32А час автоматичного вимкнення не більш 5 сек.

Система зрівнювання потенціалівв електроустановках до !кВ повинна з’єднувати між собою такі провідни частини:

1. РЕ(РЕN)-провідники електроустановки;

2. заземлювальний провідник повторного заземлення на вводі в електроустановку;

3. металеві труби комунікацій (водопостачання, каналізації, теплофікації). Якщо якийс трубопровід має ізолювальну вставку на вводі в будівлю, то до системи зрівнювання потенціалів приєднують тільки трубопровід з боку будівлі;

4. металеві частини будівельних конструкцій;

5. металеві частини централізованих систем вентиляції і кондіционіровання, децентралізовани системи слід приєднати до РЕ-шини щитів живлення вентиляторів;

6. металеві оболонки телекомунікаційних кабелів;

7. систему блискавко захисту, якщо вона є, окрім взриво-пожежонебезпечних споруд, приєднувати провідники основної системи зрівнювання потенціалів до заземлювачів блискавко захисту і природних заземлювачів слід у різних місцях.

Переріз провідників системи зрівнювання потенціалів повинен бути не менш ніж 6мм² для міді; 16мм² для алюмінію; 50мм² для сталі.

Захист із застосуванням електрообладнання класу ІІабо з рівноцінною ізоляцією забезпечується подвійною або посиленою ізоляцією або розміщенням електрообладнання , яке мае тільки основну ізоляцію струмовідних частин, в ізолювальній оболонці. Ізолювальна оболонка має бути стійкою до можливих електричних, термічних і механічних навантажень.

Провідни частини електрообладнання з подвійною ізоляцією, а також електрообладнання , розміщеного в ізолювальній оболонці, не вимагається приєднувати до захисних провідників.

Захисний електричний поділ кілзастосовується, як правило, для одного кола. Найбільша робоча напруга відокремленого кола не повинна перевищувати 500В.Живлення відокремленого кола слід здійснювати від роздільного трансформатора або іншого джерела, що забезпечує рівноцінний ступінь безпеки. Струмовідни частини кола , яки живляться від родільного трансформатора, не повинни мати з’єднань із заземленими частинамі і захисними провідниками інших кіл.

Провідники кіл , яки живляться від роздільного трансформатора, рекомендується прокладати окремовід інших кіл. Якщо це неможливо, то необхідно використовувати кабелі без металевої оболонки, броні, екрана або ізольовані проводи, прокладені в ізоляційних трубах, коробах і каналах.

Якщо від роздільного трансформатора живіться один електроприймач, то його відкрити провідни частини не приєднюються до захисного провідника і до відкритих провідних частин інших кіл.

Допускається живлення кількох електроприймачів від олного роздільного трансформатора за умови одночасного виконання таких умов:

1) відкрити провідни частини відокремленого кола не повинни мати електричного з’вязку з металевим корпусом роздільного трансформатора;

2) відкрити провідни частини відокремленого кола слід з’єднувати між собою ізольованими ппровідниками. Ця додаткова система зрівнювання потенціалів не повинна мати з’єднувань із захисними провідниками і відкритими провідними частинами інших кіл;

3) Штепсельні розетки повинні мати захісний контакт, приєднаний до имісцевої незаземленої системи зрівнювання потенціалів;

4) гнучкий кабелі повинни мати захисний провідник, який застосовується як провідник зрівнювання потенціалів;

5) час автоматичного вимкнення живлення в разі подвійного замикання ризних фаз на дві відкрити провідни частини має відповідати вимогам автоматичного відключення живлення.

Ізолювальні приміщення,зони і площадкияк захист непрямого дотику дозволяється застосовувати в електроустановках до 1В, що доступні тільки для кваліфікованого персоналу, яки обслуговує їх.Опір ізолювальної підлоги і стін таких приміщень, зон і площадок відносно землі повинен бути не нижче 50 кОм для установок до 500В і 100кОм для установок понад 500В. Провідни частини обладнання необхідно розташовувати таким чином, щоб людина не могла одночасно торкнутися двох відкритих провідних частин. Виконання цієї вимого забезпечується розташуванням обладнання на відстані не менш 2,5м. В ізолювальних приміщеннях не слід застосовувати захісний провідник. Підлоги і стіни не повинни зазнавати впливу вологи.

Заходи захисту із застосуванням систем БННН(система безпечної наднизкої напруги). ЗННН( система наднизкої напруги у разі заземленя її кола) ФННН(система функціональної наднизкоі напруги, в якій за умови експлуатації неможливо виконати умов и БННН і ЗННН, а для захисту використовують додаткові заходи , такі, як огорожи або ізоляція, яка відповідає ізоляції первинного кола, та автоматичне вимкнення.Наідоцільніше ці системи застосовувати в приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних.

У разі застосування системи БННН і ЗННН захист від ураження електричним струмом вважається достатнім у разі:

- джерелом живлення повинен бети безпечний роздільний трансформатор;

- улаштування кіл повинно гарантувати електричне відділення кіл від вищої напруги, ця вимого не виключає приєднання кола системи ЗННН до заземлювального пристрою;

- провідники кіл слід прокладати окремо від провідників вищих напруг і захисних провідників;

- струмовідни частини системи БННН не слід приєднувати до заземлювача, струмовідних частин і захисних провідників інших кіл, а відкрити провідни частини не слід приєднувати до заземлювача, захисних провідників або видкритих провідних частин іншого кола;

- вилки для кіл не повинни входити в штепсельни розетки іншої напруги, а штепсельни вилки системи БННН не повинни мати заземлюючого контакту;

- захист від прямого дотику слід виконувати за допомогою огорож чи оболонок.

У разі застосування системи ФННН захист від ураження електричним струмом повинен відповідати таким вимогам:

- джерелом живлення може бути трансформатор, вторинну обмотку якого відділено від первинно їтількі основною ізоляцією;

- захист від прямого дотику слід забезпечувати за допомогою огорожи чи оболонок;

- Захист у разі непрямого дотику слід забезпечувати шляхом з’єднання відкритих провідних частин обладнання в колі системи ФННН із захисним провідником первинного кола, якщо останне захищено за допомогою автоматичного вимкнення живлення;

- вилки не повинни входити в штепсельни розетки іншої напругиі а штепсельни розетки повинни мати контакт для приєднання захисного провідника.

У зовнішних електроустановках напругою понад 1кВ із системою заземлення ІТ слід звстосовувати вирівнювання потенціалів.Для чого навкола площі , занятої електрообладнанням, на глубині , не меншій ніж 0,5м, слід прокладати замкнутий горізонтальний заземлювач, до якого приєднують відкрити провідни частини, що заземлюються. Додатково уздовж рядів електрообладнання з боку обслуговування слід прокладати в землі горізонтальні заземлювачі на глубіні 0,5м і на відстані 0,8-1м від фундаментів, приєднавши їх до заземлювального пристрою.
Дата добавления: 2016-09-20; просмотров: 1545; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.015 сек.