Тема 11. Порядок виконання робіт у діючих електроустановках. Опосвідчення стану безпеки електроустановок.

Категорії робіт в діючих електроустановкахстосовно заходів безпеки поділяються на:

- зі зняттям напруги;

- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них;

- без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою.

До робіт , які виконуються зі зняттям напруги, належать роботи, що проводяться в електроустановці, в якій зі струмовідних частин знято напругу і доступ в електроустановки, що перебувають під напругою, унеможливлено. Виконання таких робіт вимагає виконання організаційних та технічних заходів, що убезпечують виконання робіт.

До робіт, які виконуються без зняття напруги зі струмовідних частин та поблизу них, належать роботи, що виконуються безпосередньо на цих частинах. В електроустановках понад 1 кВ до цих робіт належать роботи, які виконуються на відстані від струмовідних частин меншій ніж вквзаних в таблиці. Такі роботи слід виконувати по наряду не менше, ніж двом працівникам, з яких керівник робіт має групу ІУ, інші – групу Ш. При виконанні таких робіт слід застосовувати основні та додаткові захисні засоби на відповідну напругу.

Роботою без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, вважається робота, під час якої є неможливим випадкове наближення працівників та інструменту до струмовідних частин на відстань, меншу вказаной в таблиці.

Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин, що перебувають під напругою, наведені в таблиці:

 

Напруга, кВ Відстань від людини, інструменту чи пристосувань Відстань від механізмів та вантажопідіймальних машин
До 1 0,6 1,0
6-35 0,6 1,0
1,0 1,5
1,5 2,0
2,0 2,5

 

Драбини, що застосовуються для ремонтних робіт, мають бути виготовлені за ГОСТ чи ТУ. Опорна частина драбини, що встановлюється на гладких поверхнях, має бути оббита гумою, а на опорних частинах, що встановлюються на землі, мають бути гострі металеві наконечники. Драбина повинна верхнім кінцем надійно опиратись на міцну опору. Якщо необхідно обіперти драбину на провід, вона повинна бути обладнана гачками. У разі встановлення драбини на підкранові балки, елементи металевих конструкцій тощо, необхідно надійно закріпити верхівку і низ драбини на конструкціях. В електроустановках застосування металевих драбин забороняється.

Під час наближення грозислід припинити всі роботи на ПЛ, і у ВРУ, а в ЗРУ – робота на вводах і комутаційній апаратурі , безпосередньо з’єднаній з повітряними лініямі.

Під час дощу , снігопаду, туману забороняються роботи, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів.

У разі виявлення замикання на землю в установках 6-35 кВ забороняється наближатися на відстань, меншу ніж 4м - в закритих і меншу ніж 8м у відкритих РУ і на ПЛ. Наближатися до цього місця можна лише для виконання операцій з комутаційною апаратурою для ліквідації замикання на землю, а також у разі необхідності вивільнення людей та надання їм першої допомоги. В цих випадках необхідно застосовувати основні та додаткові захисні засоби.

Встановлення та зняття запобіжників, як правило, проводяться зі зняттям напруги. Під напругою , але без навантаження, допускається знімати та встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні комутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу. Під напругою і під навантаженням в освітлювальних мережах і у вторинних колах допускається міняти запобіжники пробкового типу.

Під час заміни запобіжників в установках понад 1000В необхідно користуватись ізолювальними кліщами, діелектричними рукавичками та захисними окулярами; в установках до 1000В – ізолювальними кліщами чи діелектричними рукавичками, а в рази наявності відкритих плавких вставок також захисними окулярами.
Дата добавления: 2016-09-20; просмотров: 4572; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.