В електроустановках до 1000В працювати з електровимірювальними кліщами може одна людина, що має групу три.

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання проводиться в обсязі та з періодичністю, наведеними у додатках 1, 2 ПТЕЕС. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання повинні проводитись атестованими лабораторіями за програмами, затвердженими керівником споживача, відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Система ТОР включає такі види перевірок електрообладнання:

К- під час капітального ремонту;

П- під час поточного ремонту;

М- міжремонтні випробування та вимірювання , не пов’язані з виводом в ремонт.

Для окремих видів електрообладнання, які не увійшли в перелік додатків, строки випробувань визначає особа, відповідальна за електрогосподарство.

Електрообладнання, у якого значення параметрів, одержаних під час випробування, не відповідає нормам, повинне бути виведене з роботи. Рішення про порядок та терміни виведення приймає особа, відповідальна за електрогосподарство.

Результати перевірки повинні бути оформлені протоколами, які зберігаються разом з паспортами електрообладнання.

Вимірювання мегомметром дозволяється виконувати навченим цьому електротехнічним працівникам.В установках понад 1000В вимірювання проводять за нарядом дві особи, одна з яких повинна мати четверту групу.В установках до 1000В випробування виконують за розпорядженням дві особи, одна з яких повинна мати третью групу.

Вимірювання електровимірювальними кліщами в установках понад 1000В мають проводити дві особи: одна з групою чотирі, друга – з групою три. Ремонтниками вимірювання проводиться за нарядом, оперативним працівникам – за розпорядженням. В електроустановках до 1000В працювати з електровимірювальними кліщами може одна людина, що має групу три.

Вимірювання характеристик ізоляції, випробування ізоляції підвищеною напругою й відбір проби трансформаторного масла необхідно проводити за температурою не нижчою 5о С. Перед проведення випробувань поверхня ізоляції повинна бути очищена від пилу та бруду. Під час випробування ізоляції електричних машин, трансформаторів та реакторів підвищеною напругою повинні бути випробувані по черзі кожне незалежне коло. Високовольтний вивід випробувального пристрою з’єднується з виводами, що випробовуються, а другий - із заземленим корпусом електрообладнання. Виводи інших обмоток з’єднуються з заземленим корпусом. До і після випробування ізоляції підвищеною напругою необхідно виміряти опір ізоляції на протязі 60 сек. Результати випробування підвищеною напругою вважаються задовільними, якщо під час прикладання напруги не спостерігалось поверхневих розрядів, поштовхів струму, зростання струму витоку, пробоїв чи перекриття ізоляції та якщо опір ізоляції після випробування не зменшився.

Обсяг і періодичність випробувань електрообладнання у гарантійний період необхідно проводити згідно інструкції підприємств-виробників.

При проведенні технічного обслуговування та ремонту електрообладнання, необхідно керуватись графіком, затвердженим керівником споживача. Вказана для окремих видів електрообладнання періодичність ремонтів та випробувань може бути змінена як у більшу , так і в меншу сторону згідно з урахуванням технічного стану електроустановок, строку їх служби та результатів діагностики.

Рекомендується впроваджувати тепловізійний контроль електрообладнання, який дає змогу провести перевірку окремих характеристик під робочою напругою, що забезпечує своєчасне виявлення дефектів.

Оснащеність електроустановок ЗВТ повинна відповідати проектній документації. Електроустановки повинні бути забезпечені ЗВТ, занесеними до Державного реєстру. Дозволяється застосування ЗВТ, які не занесені в реєстр, але пройшли метрологічну атестацію в установленому порядку. Забороняється використовувати ЗВТ з терміном повірки, що минув.

У кожного споживача повинна бути організована метрологічна служба або підрозділ, обов’язком якої є періодичний огляд та профілактичне обслуговування ЗВТ, нагляд за їх станом, повірка, калібрування, ремонт та випробування цих засобів. Виконання завдань метрологічної служби споживач організовує власними силами за наявності свідоцтва про атестацію у державній метрологічній системі, або виконає ці роботи за договором, залучаючи організації, що мають право на їх проведення.

Засоби вимірювальної техніки, що підлягають державному метрологічному контролю, у тому числі ЗВТ розрахункового обліку електроенергії, підлягають періодичній повірці згідно з календарним графіком, який повинен складатися у кожного споживача та узгоджуватися з організацією, акредитованою на право повірки

Встановлення ЗВТ розрахункового обліку активної та реактивної енергії і місця їх установлення узгоджуються з електропередавальною організацією на стадії видачі технічних умов, виготовлення проектної документації та під час оформлення договорів на постачання електроенергії. Як правило, це в місці балансового розділу електричних мереж.

Для запобігання несанкціонованого доступу до ЗВТ розрахункового обліку мають бути опломбовані:

-розрахункові лічильники електричної енергії та їх клемні коробки;

-струмові кола розрахункових лічильників електричної енергії;

-випробувальні колодки, до яких підключені вторинні кола ТС і ТН;

-місця приєднання телеметричних виходів ліній зв’язку автоматизованих систем розрахункового обліку , керування та контролю за використанням електричної енергії;

-грати або дверцята камер підстанцій, де встановлені запобіжники на боці високої напруги ТН, до яких приєднані ЗВТ розрахункового обліку;

-рукоятки приводів роз’єднувачів ТР, до яких приєднані ЗВТ розрахункового обліку.

Допускається використання інших додаткових засобів контролю та захисту від несанкціонованого доступу до ЗВТ розрахункового обліку електричної енергі

 

Тема 17Вимоги до випробувальних станцій. Проведення
Дата добавления: 2016-09-20; просмотров: 1962; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.