Допустимі рівні напруг дотику (чисельник) і струмів (знаменник) у виробничих електроустановках

Вид струму Тривалість дії струму t, с
0,1 0,5 1,0 Понад 1,0
Змінний струм частотою 50Гц 500 100 50 36
Частотою 400Гц 500 200 100 36
Постійний струм 500 250 200 40

 

· Напруга кроку.

Як зазначалося вище, на поверхні землі виникає зона електричних потенціалів внаслідок обриву проводів електроліній і доторкування їх до землі. Якщо біля цього місця опиниться людина, то вона може підпасти під дію різниці електричних потенціалів і внаслідок через її тіло пройде електричний струм.

Напруга між двома точками землі з різними електричними потенціалами на відстані кроку, на яких одночасно стоїть людина, називають напругою кроку (Uк).

Зі схеми, зображеній на рисунку 5.13, видно, що Uк = jл - jп ,

де, jл та jп потенціали точок, на яких знаходяться ліва і права ноги людини.

 

Iз rз a

або Uк = ,

2 p x (x + a)

 

де Iз – струм замикання на землю;

rз – питомий опір ґрунту;

x – відстань від місця замикання проводу на землю;

a – ширина кроку.

 

Величина напруги кроку залежить від ширини кроку і відстані від місця замикання на землю.

З віддаленням від місця замикань небезпека крокових напруг зменшується (Uка > Uкб > Uкв). На від стані 10-20 м від місця замикання напруга кроку практично безпечна.

 
 

Зі збільшенням ширини кроку напруга кроку також збільшується. У разі кроку, рівному 0,8м, може виникнути доволі інтенсивна судома, якщо крокова напруга дорівнює 100-150В. Така напруга під час проходження струму на шляху ” нога-нога “ безпечна, але внаслідок судоми м’язів ніг, людина може впасти на землю, при цьому через збільшення відстані між точками землі, яких під час падіння вона буде торкатися руками і ногами, збільшиться різниця потенціалів. Крім того, струм буде проходити по більш небезпечному шляху ”руки-ноги “. Сукупність цих факторів може призвести до ураження людини.

 

Із зони крокової напруги треба виходити дрібними кроками, пересуваючи ступні по землі і не відриваючи їх одну від одної, у напрямі зниження дії струму (від джерела).
Дата добавления: 2016-12-08; просмотров: 728;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.