Безпека виробничих процесів

 

Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів установлені ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности». Згідно з ГОСТом безпека процесів забезпечується виконанням наступних заходів:

1 Вибір технологічного процесу і режиму роботи.

При виборі враховують:

- наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливість їхнього усунення і захисту від них;

- можливість механізації й автоматизації виробництва, застосування дистанційного керування;

- упровадження систем контролю і керування процесами, що забезпечують захист працюючих і аварійне відключення виробничого устаткування;

- своєчасне одержання інформації про виникнення НіШВФ на окремих технологічних операціях;

- забезпечення пожежо- і вибухобезпеки процесу;

- виконання вимог охорони навколишнього середовища;

- інші фактори.

2 Вибір виробничого приміщення чи промислового майданчика (для процесів здійснюваних поза приміщеннями).

При виборі враховують відповідність приміщень і площадок вимогам будівельних норм і правил, а також стандартам безпеки – рівні НіШВФ на робочих місцях не повинні перевищувати припустимі значення.

3 Вибір виробничого устаткування, його розміщення й організація робочих місць.

Обладнання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 (підрозділ 2.2.1). Розміщення обраного устаткування й організацію робочих місць необхідно здійснювати з урахуванням мінімізації небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

При організації робочих місць керуються наступними засадами, викладеними в ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам»: конструкція робочого місця, його розміри і взаємне розташування його елементів (органів керування, засобів відображення інформації, крісел, допоміжного устаткування і т.п.) повинні відповідати:

- антропометричним, фізіологічним і психофізіологічним даним людини,

- характеру роботи.

Конструкція робочого місця повинна забезпечувати:

- зручну робочу позу людини, що досягається регулюванням положення крісла, висоти і кута нахилу підставки для ніг при її застосуванні чи висоти і розмірів робочої поверхні;

- виконання трудових операцій у зонах моторного полю (оптимальної, легкої досяжності, досяжності) чи в залежності від необхідної точності і частоти дій. Визначення зони моторного полю виробляється відповідно до вимог ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» та ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»;

- стійке положення і волю рухів працюючого, безпеку виконання трудових функцій. Виключати чи допускати в рідких випадках короткочасну роботу, що викликає підвищену стомлюваність;

- раціональне розміщення технологічного й організаційного оснащення на робочому місці;

- необхідний огляд спостережень – засоби відображення інформації мають бути розміщені в зонах інформаційного полю робітника чи місця з урахуванням частоти і значимості інформації, що надходить.
Дата добавления: 2016-05-11; просмотров: 1037; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.