Архітектурна схема порталу міністерства з сервером інтеграції

Використання сервера інтеграції дає можливість об’ єднати всі елементи інформаційної інфраструктури установи, зокрема Інтернет- , Інтранет-портали та спеціалізовані прикладні програми. Сервер інтеграції застосовують для організації обробки потоків запитів і документних форм від фізичних та юридичних осіб, а також для скорочення терміну переналагодження інформаційної системи установи у процесі її структурної реорганізації.

Спеціалізований портал створюється в міністерстві для он-лайнової обробки складних запитів і документних форм (наприклад податкових декларацій), що надходять від громадян та організацій. Його характерні риси:

■ необхідність використання додаткового програмного забезпечення (можливо, специфічних для даного відомства програм, дуже складних та надто дорогих для модернізації);

■ часта зміна процесів діловодства у зв'язку зі змінами законодавчої бази і підзаконних актів, що регулюють обробку запитів або документних форм;

■ розвинутий документообіг;

■ «трансакційність» - необхідність відстежувати виконання пов'язаних операцій і в разі помилки чи збою при виконанні однієї з операцій скасовувати всі кроки трансакції. Найбільш типова сфера застосування трансакцій -фінансові операції;

■ жорсткий контроль виконання операцій.

Портал, орієнтований на обробку складних запитів, повинен забезпечити прийом інформації від громадян і підприємств. Такі звертання мають супроводжуватися засобами ідентифікації особи (електронний цифровий підпис, смарт-карти). Ці питання регулюються українським законодавством; обробка інформації в рамках внутрішніх процесів діловодства і документообігу; видача громадянам відповідних результатів обробки в паперовій або/та електронній формах (наприклад, через портал патентна установа приймає заявки на винаходи через портал, проводить переговори з винахідниками і патентними повіреними, повідомляє їх про рішення портал, і тільки вже оформлений патент відсилає замовленим поштовим відправленням).

Рисунок 4.8. Архітектурна схема порталу міністерства з сервером інтеграції.

Для обліку особливостей порталу і побудови його гнучкої й надійної архітектури з маршрутизацією та обробкою складних запитів використовують сервери інтеграції (які іноді також називають «.мостами» або «шлюзами»). Сервер інтеграції можна використовувати і для об'єднання Інтернет-порталу з Інтранет-порталом. Сервер інтеграції приймає вхідні документи, конвертує їх у придатний формат (правила перетворення задаються за допомогою XML-схем), передає відповідним приймачам (ними можуть бути як серверні забезпечення, так і офісні програми, з якими працюють користувачі), стежить за своєчасною обробкою інформації відповідно до запропонованих сценаріїв і маршрутів діловодства. Як сервер інтеграції застосовують Microsoft BizTalk 2000, який маршрутизує документи, контролює траесакціійність і гарантує доставку адресату (шляхом перевірки умов доставки і повторних спроб), перетворює документи з однієї форми в іншу, а також проектує бізнес-процеси.

 
Дата добавления: 2016-06-24; просмотров: 762; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.