Розкажіть про складання бізнес-портфелю та розробку стратегій зростання.

Виходячи із сформулюваної місії компанії та її глобальних цілей, керівництво складає бізнес-портфель, або комплекс напрямків діяльності і товарів, що ви­значають профіль компанії. Щоб створити такий бізнес-портфель, який при ре­алізації можливостей маркетингового середовища дозволив би мінімізувати слабкі сторони компанії й оптимальним чином використати сильні, компанія повинна проаналізувати наявний бізнес-портфель і розробити стратегії зрос­тання, включивши в портфель нові товари або напрямки діяльності. Для цього можна використовувати формальні методи планування бізнес-портфелю, зо­крема матрицю зростання/частка ринку, розроблену компанією Boston Consulting Group. Проте сьогодні багато компаній застосовують гнучкіші методи форму­вання бізнесу-портфеля, що краще описують конкретну маркетингову ситуацію. Розробляти стратегії росту може допомогти матриця розвитку товару/ринку, що дозволяє визначити чотири можливих шляхи зростання: поглиблення ринку, роз­ширення ринку, розвиток товару і диверсифікацію.

3. Розкажіть про планування стратегій функціональних підрозділів та про роль марке­тингу в стратегічному плануванні.

Після формулювання стратегічних цілей керівництво кожного підрозділу повин­но підготувати план функціонального підрозділу, у якому узгоджується діяльність відділу маркетингу, фінансового, виробничого та інших відділів. Успіх компанії залежить від того, наскільки успішно кожний відділ виконує свою роботу для збільшення споживчої цінності, а також від загальної узгодженості роботи всіх відділів з обслуговування споживачів. У кожного з цих відділів є своя точка зору на те, які задачі та напрямки діяльності є найважливішими. Відділ маркетингу ви­ражає точку зору покупця, тоді як виробничі відділи зазвичай більш зацікавлені в зниженні собівартості товару. Для максимально ефективного досягнення глобаль­них цілей компанії відділ маркетингу повинен ефективно співпрацювати з інши­ми функціональними підрозділами і розумітися на їхніх проблемах і задачах.

Маркетинг відіграє важливу роль на всіх етапах стратегічного планування. Марке­тинг надає для спеціалістів-розроблювачів стратегічного плану вихідні дані, допо­магаючи виявити привабливі можливості ринку, а орієнтація маркетингу на по­треби споживача впливає на формування загальної філософії компанії. Поряд зі стратегією досягнення глобальних цілей маркетологи розробляють програми, що дозволяють досягти цих цілей з максимальним прибутком для компанії. Відділ маркетингу повинен прагнути до об'єднання зусиль усіх відділів, щоб надати клі­єнтам вищу споживчу цінність і задоволення.

Дата добавления: 2016-03-22; просмотров: 265; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2020 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.