Аналіз результатів проведеного дослідження по методиці «вивчення мотивів вибору професії».

Вивчення загальних даних, отриманих за допомогою дослідження по методиці «Методика вивчення мотивів вибору професії» дозволило виявити мотивуючі чинники для вибору майбутньої професії.

Згідно результатам методики, можна сказати, що учні при виборі майбутньої професії керуються внутрішніми мотивами. Внутрішня мотивація виникає із потреб самої людини, людина сама працює із задоволенням. Внутрішня мотивація найефективніша при виборі професії, тому що тільки тоді буде і задоволення працею, і ефективність продуктивності праці буде на високому рівні. Хлопці та дівчата керуються внутрішніми мотиваційними чинниками при виборі майбутньої професії.

Учні при виборі майбутньої професії враховують внутрішні позитивні, індивідуальні, соціальні значущі мотиви. Але внутрішній індивідуально значимий мотив займає перше місце, що в хлопців та в дівчат. Це говорить про те, що для для них є бажана професія та, яка буде приносити задоволення (моральне та фінансове), яка дає можливість відразу побачити результат своєї праці для себе та для інших, яка приносить користь суспільству, яка дає можливість спілкуванню. Результати представленні в діаграммі (мал.6).

Зокрема, хлопці (мал.7).

Дівчата (мал.8).


ВИСНОВКИ

1.У процесі написання курсової роботи було здійснено теоретичний аналіз профорієнтаційної роботи практичного психолога в загальноосвітній школі; було підібрано методики для виявлення професійних інтересів старшокласників та визначені домінуючі мотиви, якими керуються старшокласники при виборі професії; вивчено та проаналізовано 10 старшокласників.

Проблема професійного самовизначення старшокласників – одна з найактуальніших проблем юнацького віку. Ситуація з початковим вибором професії ускладнюється тим, що:

- це перший серйозний та відповідальний вибір молоді на їх шляху;

- виникає у психологічно-проблемний підлітковий період;

- з’являється на стику протиріч між системою наступної освіти та зайнятості як проблема вибору майбутньої професії;

Тож у цьому випадку необхідна допомога психолога, а саме профорієнтаційна робота з ним. Профорієнтаційну роботу здійснюють психологи, шкільні учителі всіх навчальних предметів, класні керівники, інші педагогічні працівники, фахівці різних галузей виробництва.

Сучасний підхід у профорієнтації – особистісно-орієнтований – передбачає своєчасну підтримку та розвиток тих особливостей та характеристик особистості, які будуть передумовою майбутньої успішної професіональної діяльності, сприяють пізнанню оточуючого світу, самопізнанню, самореалізації особистості, усвідомленню власної ролі у виборі професії, прийняття відповідальності за нього. [20, c.27]

Профорієнтація – це науково-практична система підготовки особистості до самостійного та усвідомленого вибору професії. Основним об’єктом цієї системи є особистість учня у різні вікові періоди її розвитку – від молодшого до старшого шкільного віку. [21, с. 6]

Професійна орієнтація, як система, містить декілька взаємопов’язаних етапів: професійне інформування та освіта, професійне консультування, професійний вибір, професійну підготовку та професійну адаптацію. [22, c. 97]

Для того, щоб ефективно проводити профорієнтаційну роботу з учнями, потрібно чітко уявляти її структурні підрозділи. Розглядаючи професіональну орієнтацію як систему підготовки школяра до самостійного та усвідомленого професіонального самовизначення, мається на увазі не тільки система цілеспрямованих заходів виховного характеру, але і комплекс певних структурних підрозділів, що мають власний зміст, завдання та методи.

Профінформація являє собою систему психолого-педагогічних і організаційних заходів, спрямованих на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні і психофізіологічні особливості професії.

Роботу, що стосується професійної інформації необхідно будувати так, щоб інформаційний матеріал був основою формування в учнів необхідних знань про професії та про свій внутрішній світ і щоб ці знання допомогли їм прийняти обґрунтовані рішення щодо питань професійного самовизначення. [21, c. 89]

Основою (джерелом) профінформаційної роботи є професіографія – це опис професії та диференціюючих їх спеціальностей щодо вимог, які вони висувають людині.

2.Метою данної роботи було визначити особливості профорієнтаційної роботи із старшокласниками і виявлення форм та методів діяльності психолога з її удосконалення. Для цього було сформовано групу з 10 учнів, які навчаються в 11 класі 35-ї загальноосвітньої школи міста Житомира. Для проведення дослідження використовувалися такі методики: методика «карта інтересів» та «методика вивчення мотивів вибору професії».

3. А) Згідно результатам методики учні мають широке коло інтересів. Найбільш виражені інтереси виступають на високому рівні. Учні мають інтерес до гуманітарних наук. Якщо порівняти результати досліджуваних окремо, то можна знайти деякі відмінності в інтересах та їх кількості. Зокрема, у дівчат широке та вузьке коло межують одне з одним (мал. 3). Дівчата мають інтереси до більшості наук, зокрема на перше місце можна віднести: медицину, астрономію, лісове господарство, біологію та мистецтво. Учениці мають негативне ставлення до точних наук та всього, що зними пов’язано, на першому місці: електротехніка; на другому: техніка, математика, фізика (мал. 2).

У хлопців більш виражений інтерес до точних наук, на першому місці: астрономія (мал.4). Учні мають негативне відношення до геології, біології, сільського господарства (мал. 5). Але вони мають широке коло інтересів. Учні мають більше показників негативного ставлення до наук та професійних інтересів, що може говорити про те, що вони ще в пошуку себе та потребують профорієнтаційної роботи.

Б) Згідно результатам методики, можна сказати, що учні при виборі майбутньої професії керуються внутрішніми мотивами. Внутрішня мотивація виникає із потреб самої людини, людина сама працює із задоволенням. Внутрішня мотивація найефективніша при виборі професії, тому що тільки тоді буде і задоволення працею, і ефективність продуктивності праці буде на високому рівні. Учні при виборі майбутньої професії враховують внутрішні позитивні, індивідуальні, соціальні значущі мотиви. Але внутрішній індивідуально значимий мотив займає перше місце, що в хлопців та в дівчат. Це говорить про те, що для для них є бажана професія та, яка буде приносити задоволення (моральне та фінансове), яка дає можливість відразу побачити результат своєї праці для себе та для інших, яка приносить користь суспільству, яка дає можливість спілкуванню.

Отже, гіпотеза про те, що дослідження основних напрямів діяльності з професійної орієнтації старшокласників допоможуть виявити інтереси та мотиваційні чинники при виборі майбутньої професії - підтвердилася.

 

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2594;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.