Алгоритм процесу маркетингового дослідження.

Маркетингові дослідження включають 5 етапів:

 

I.Визначення завдання дослідження – чітка та правильна поставка завдання – половина успіху його виконання, тобто необхідно з’ясувати:

а) Які роботи слід виконати в процесі маркетингових досліджень?

б) Чому збираються здійснити саме це дослідження?

в) Як буде проводитись дослідження щоб досягти задуманого?

г) Скільки часу потрібно затратити на марк. Дослідження?

д) Скільки буде коштувати марк. Дослідження?

ж) в якому вигляді буде потрібний результат дослідження?

з) яка потрібна точність дослідження?

II.Розробка плану дослідження. Він гарантує маркетологу проведення дослідження на достатньо високому рівні, значно підвищ. Ймовірності точності.

Найголовніші пункти плану:

 

а) Формування та обґрунтування проблеми дослідження. ( Наприклад , реакція покупців на товар – новинку).

б) Визначення мети дослідження ( хто буде конкретним покупцем товару).

в) Визначення об’єкта і предмета дослідження . ( Наприклад назва товару).

г) логічний аналіз основних понять ( тобто слід уникати незрозумілих термінів дослідження простих тем).

д) Формування гіпотези дослідження ( тобто оцінюються можливі методи вибираються найкращі з них і оцінюються можлива віддача від досліджень).

III.Збір інформації – дослідження, як правило розпочинають із з’ясування можливості збирання вторинної інформації ( з газет, журналів, статистичних збірників і т.д.)

Але навіть найкращі вторинні дані не дадуть такої інформації , яку дають первині дані . Вони хоч обходяться дорожче проте завжди відповідають меті дослідження. Їх одержують за допомогою опитування у вигляді інтерв’ю ( по телефону чи пряме ) і анкетування.

Анкета - основний інструмент соціологічного дослідження . Анкета являє собою перелік цілеспрямованих запитань і інколи відповідей до кожного з них. Володіння майстерністю складання анкети соціол. Дослідження гарантує маркетологу повноту та достовірність інформації яку ніяким іншим чином , як правило зібрати неможливо.

Про те не всі знають, що анкетування передує ретельна підготовка. У ході цієї підготовки :

1) інформацію , яку слід зібрати; ( відношення спожив. До тов.- новинок).

2) Тип анкети і метод її дії ( по телефону, особисте)

3) Зміст кожного запитання;

4) Послідовність викладання запитань ;

5) Правильність щодо формування запитань анкети, для цього кожне запитання анкети має бути випробуване попередньо.

Анкета повинна складатися з трьох частин:

 

1) Вступної ;

2) Основної;

3) Заключної;

У вступній частині розміщене звертання до респондента ( респондент – це той кого опитують) з проханням надати інформацію попередньо обґрунтувавши це питання.

 

У вступі вказується мета дослідження міститься заклик до опитуваного надати допомогу в реалізації поставленої мети. Наприклад (вірний заклик ) ми просимо вас надати нам допомогу у вивченні проблеми…(не вірний заклик) ми проводимо дослідження з метою допомогти вам вирішити проблему.

Вступ має бути стислим на 0,25 сторінки повинен закінчуватись подякою за можливість співробітництва. У другій частині викладаються основні запитання згідно з принципом наведеними вище. При формуванні запитань необхідно мати на увазі, що існують запитання , які, дають найбільшу кількість помилок.
Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 1748;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.