Специфічні реакції

Зумовлені взаємним впливом аміногрупи і кислотної групи та їх розташуванням у молекулі:

1.Утворення внутрішньокомплексних солей із катіонами важких металів

Усі -амінокислоти утворюють характерні красиво кристалізовані, інтенсивно забарвлені у синій колір внутрішньо-комплексні (хелатні) солі купруму.

2. Відношення до нагрівання.

Нагрівання -амінокислот відбувається із міжмолекулярним відщепленням води і утворенням циклічних амідів — дикетопіперазинів:

У специфічних умовах, у природних системах, -амінокислоти реагують одна з одною за рахунок аміно- і карбоксильної групи з утворенням відкритого ланцюгу (утворення пептидів):

Пептидний зв’язок - , поліпептиди.

Нагрівання -амінокислот легко відбувається із виділенням аміаку за рахунок відщеплення аміногрупи і атому Гідрогену в -положенні з утворенням , -ненасиченої кислоти:

У молекулах — і -амінокислот спостерігається просторове зближення груп і , тому в умовах нагрівання відбувається відщеплення води і утворення циклічних амідів — лактамів:

У тих випадках, коли аміногрупа в карбоновому ланцюгу знаходиться ще далі від карбоксильної групи, нагрівання супроводжується поліконденсацією (із відщепленням молекули води) за типом «голова-хвіст» (утворення поліамідів):

Специфічні реакції -амінокислот:

Декарбоксилування:

Дезамінування — в умовах ферментативного окиснення (окисне розщеплення за Штрекером):

Переамінування — під дією ферментів може відбуватись синтез амінокислот із кетокислот:

Ця реакція відбувається в організмі під час синтезу деяких -амінокислот.

Забарвлення з нінгідрином.
Дата добавления: 2015-08-14; просмотров: 709; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.