Адміністративні правовідносини: сутність, види, структура.

«Адміністративні правовідносини» як суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління і врегульовані нормами адміністративного права. Будучи різновидом правовідносин, вони мають такі ж ознаки, що й останні. Водночас, їм властиві певні особливості, зокрема: а) обов’язковою стороною є державний орган або його посадова особа;

б) права й обов’язки сторін цих відносин пов’язані з діяльністю органів державного управління;

в) як правило, відносини будуються за принципом «влада-підпорядкування»;

г) у випадку порушення адміністративно-правової норми відповідальність наступає перед державою;

д) виникають за ініціативи будь-якої сторони і, при цьому, згода іншої сторони не потрібна;

ж) спори, які виникають між сторонами, у більшості випадків розглядаються в адміністративному порядку тощо.

Структуруадміністративно-правових відносин становлять:

1) об’єкт (дія, поведінка людей, матеріальні предмети, речі);

2) суб’єкт (індивідуальні суб’єкти: громадяни, іноземці, особи без громадянства, біженці;

колективні суб’єкти: державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації, релігійні організації, політичні партії тощо);

3) зміст (сукупність прав і обов’язків сторін) Слід мати на увазі, що адміністративні правовідносини є досить різноманітними й багатоаспектними і їх можна класифікувати на види за:

—функціями: регулятивні та правоохоронні;

—кількісним складом учасників: двосторонні й багатосторонні;

—складом учасників: адміністративні правовідносини органів виконавчої влади загальної компетенції (КМУ, рада міністрів АРК);

адміністративні правовідносини органів виконавчої влади галузевої компетенції стосовно суб’єктів управління, які знаходяться у їх віданні;

адміністративно-правові відносини органів виконавчої влади міжгалузевої компетенції надвідомчого характеру щодо вирішення спеціальних питань, здійснення контрольно-наглядових повноважень;

адміністративно-правові відносини внутрішньоорганізаційного характеру конкретного державного органу і підприємств, установ і організацій, безпосередньо підпорядкованих йому;

—сферою виникнення: відносини у сфері виконавчої влади;

відносини у сфері недержавного управління;

—характером зв’язків сторін: вертикальні та горизонтальні. Важливо усвідомити, що адміністративні правовідносини не можуть існувати без юридичних фактів, тобто обставин, з якими пов’язуються їх виникнення, зміна та припинення. Юридичні факти є досить різноманітними і класифікуються на види за:— наслідками, що наступили: правоутворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі;

—наявністю або відсутністю зв’язку юридичного факту з волею суб’єкта: дії, події. У свою чергу, дії можуть бути правомірними та неправомірними
Дата добавления: 2015-06-22; просмотров: 2309;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.