Значення віку і господарської діяльності людини у грунтоутворенні

Вік грунтоутворення. Сучасні грунти – це продукт довгої складної геологічної історії земної поверхні. Грунтоутворення почалось одночасно з виникненням життя на землі, носить характер безкінечного розвитку, але часткові явища, що складають грунтоутворення, обмежені в часі. Ось чому для кожного грунту необхідно знати його генезис з самого початку утворення. Сучасні грунти мають абсолютний вік (час від початку формування конкретного грунту до сьогодення) від нуля до мільйонів років. Нульовий вік має поверхня суші, звільнена від води, яка її покривала (Прикаспій, Приуралля, штучні осушені землі в дельтах річок Дунаю, Кубані; у Голландії польдери; рекультивовані землі); вік грунтового покриву рівнин Північної півкулі відповідає кінцю останнього материкового обледеніння, біля 10 тис. років. Вік чорноземів Російської рівнини – 8-10 тис. років, підзолів Скандинавії – 5-6 тис. років, ерозійних рівнин Африки, денудаційних рівнин Австралії, плато Південно-Східної Азії, Південної Америки – мільйони років, тому що вони не піддавались зледенінню.

Для визначення абсолютного віку грунту використовують метод, оснований на визначенні співвідношення ізотопів С1214 у грунтовому гумусі, хоча вік грунту і вік гумусу – різні поняття. Гумус постійно розкладається і утворюється. Можна визначити вік грунтових карбонатів. В.А.Ковда розрахував вік лучно-чорноземного грунту (8,5 тис. років) по швидкості накопичення СаСО3 у грунті з грунтових вод, які випаровуються.

Відносний вік характеризує ступінь розвитку грунтового профілю, швидкість грунтоутворення. Залежить від багатьох факторів, наприклад, від породи: на пухких породах грунтоутворення йде швидше, на щільних – повільніше. Критерієм відносного віку грунту можуть служити такі категорії: більш потужний, більш гумусований, більш вивітрений, більш диференційований, більш стадійно зрілий.

Виробнича діяльність людини – специфічний, дуже потужний фактор дії на грунт. В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва людина за допомогою машин, добрив, меліорацій, пестицидів, промислових відходів діє на грунт, призводить до зміни природних екосистем. Інтенсивний обробіток, систематичне внесення добрив призводять до змін профілю грунту. У багатьох випадках грунт окультурюється: підвищується вміст гумусу, поліпшуються водний, повітряний і поживний режими.

Перетворення природних грунтів у культурні, властивості, режими яких відповідають потребам культурних рослин, називають процесом окультурювання грунту. Великі площі відлучаються із сільськогосподарського використання: будівництво, відкритий спосіб добування корисних копалин і таке інше. Детальніше про негативне втручання людини в природне функціонування едафотопів у розділі "Охорона грунтів".

Контрольні питання

1. Поняття про фактори та умови грунтоутворення.

2. Що таке рослинна формація, якими показниками характеризується рослинність як фактор грунтоутворення?

3. Дайте порівняльну характеристику впливу різних груп рослинних формацій на процес грунтоутворення.

4. Обгрунтуйте роль водоростей та лишайників у формуванні "рухлякової" породи.

5. Які головні функції здійснюють мікроорганізми при грунтоутворенні та формуванні грунтової родючості?

6. Перерахуйте головні групи тварин, які беруть участь у грунтоутворенні і охарактеризуйте їх роль в цьому процесі.

7. Оцініть вплив клімату на грунтоутворення.

8. Порівняйте різні типи водного режиму грунтів.

9. Назвіть групування та дайте характеристику клімату за температурними умовами, зволоженням.

10. Дайте характеристику тепловим властивостям і тепловим режимам грунтів.

11. Яка роль у грунтоутворенні материнських порід і рельєфу?

12. Оцініть вплив віку й господарської діяльності людини на грунтоутворення.
Дата добавления: 2015-05-28; просмотров: 881; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.