VI. Управління навчально-реабілітаційним центром та контроль за його діяльністю

43. Управління Центром у системі освіти здійснюється його засновником та місцевим органом управління освітою у межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

44. Безпосереднє управління закладом здійснюють його директор та органи громадського самоврядування Центру.

Директор Центру призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом із дотриманням чинного законодавства.

Введення до системи управління Центру певних органів самоврядування та число їх повноважень регламентується статутом закладу.

45. Оплата праці працівників Центру регламентується постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 29.05.1996 р. (565-96-п ) «Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери», наказом Міністерства освіти України № 7 від 11.01.1997 р. (z0015-97) «Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти України № 252 від 25.07.1996 р. «Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 15/1819 від 29.01.1997 р., Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04. 1993 р. (20056-93) і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України за № 56 27.05.93 р.

Штатний розпис Центру, його структурних підрозділів розробляється керівником і затверджується вищестоящою організацією в межах фонду заробітної плати.

46. Функціональні обов'язки всіх категорій працівників Центру розробляються на основі типових положень з урахуванням специфіки життєдіяльності навчально-реабілітаційного закладу та затверджуються директором Центру.

47. Центр підпорядкований і підзвітний засновнику та Міністерству освіти України.

48. Контроль за забезпеченням державних стандартів освіти всіма освітніми підрозділами Центру та ефективністю реабілітаційного процесу здійснюється Міністерством освіти України та місцевими органами державного управління освітою, органами охорони здоров'я.

49. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним та реабілітаційним процесом, встановлюється засновником Центру відповідно до чинного законодавства.

50. Документація Центру ведеться і зберігається відповідно до встановленого Міністерством освіти України порядку.

Звітність навчально-реабілітаційних закладів оформляється згідно з вимогами державної статистики України.
Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 1422;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.