II. Організація і склад експертних комісій

12. Експертні комісії утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються спільним наказом Міністерства охорони здоров'я і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

13. Організація експертних комісій проводиться з урахуванням чисельності постраждалого населення, що проживає на території діяльності такої комісії.

14. До складу експертної комісії входить технічна група, експерти консультативної групи і безпосередньо члени експертної комісії.

15. Склад членів експертних комісій затверджується раз у два роки Міністерством охорони здоров'я і Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за поданням управлінь охорони здоров'я та управлінь у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласних, міських державних адміністрацій.

До складу членів експертної комісії входять досвідчені фахівці установ та закладів охорони здоров'я України, представники міністерств, що їх засновують, які пройшли підготовку з радіаційної медицини.

16. Група експертів консультативної групи формується з висококваліфікованих фахівців з різних медичних спеціальностей, які пройшли підготовку з радіаційної медицини, профільних та базового закладів, її склад затверджується також спільним рішенням управління охорони здоров'я та управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласних (міських) державних адміністрацій.

17. Протягом двох років склад членів експертних комісій повинен бути оновлений на 30 відсотків, експерти консультативної групи – замінені (експерти не можуть бути членами експертної комісії).

18. Засідання експертних комісій проводяться щомісяця, а при необхідності – частіше.

19. Термін розгляду медичних справ:

– не більше трьох місяців – для Центральної міжвідомчої експертної комісії та Центральної дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії;

– не більше двох місяців – для інших експертних комісій.

20. Центральна міжвідомча експертна комісія та Центральна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія:

– здійснюють науково-методичне керівництво діяльністю регіональних міжвідомчих експертних комісій, облспецЛКК та дитячих облспецЛКК;

– контролюють (не рідше 1 разу на 2 роки) та аналізують роботу відповідних ланок системи експертизи, перевіряють ухвалені ними рішення і, в разі визнання їх безпідставними, змінюють;

– розробляють і подають на затвердження до МОЗ інструктивно-методичну документацію та форми відомчої звітної документації;

– проводять у складних випадках розгляд медичних справ постраждалих за направленням МОЗ України;

– надають консультативну допомогу лікарям регіональних міжвідомчих експертних комісій, облспецЛКК та дитячих облспецЛКК;

– впроваджують у практику роботи експертних комісій наукові принципи і методи, розроблені науково-дослідними інститутами, готують пропозиції щодо вдосконалення експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС;

– вживають заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації фахівців експертних комісій.

21. Регіональні міжвідомчі експертні комісії, облспецЛКК та дитячі облспецЛКК:

– вивчають структуру і динаміку захворюваності за групами, причинами, окремими хворобами, територіальними ознаками;

– разом з лікувально-профілактичними закладами вивчають результати диспансеризації (переважно осіб, які часто й тривалий час хворіють, та інвалідів);

– надають консультативну допомогу лікарям лікувально-профілактичних закладів з питань медико-соціальної реабілітації постраждалих;

– оцінюють стан здоров'я постраждалого населення, прогнозують динаміку і структуру захворюваності, що пов'язана з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС;

– інформують місцеві державні адміністрації, профспілкові організації та громадськість про рівні захворюваності, що пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

22. ОблспецЛКК звітують про свою діяльність перед регіональними міжвідомчими експертними комісіями та управліннями охорони здоров'я обласних, міських державних адміністрацій; дитячі облспецЛКК – перед управліннями охорони здоров'я і перед Центральною дитячою спецЛКК – щоквартально, не пізніше 10 числа першого місяця у новому кварталі.

23. Регіональні міжвідомчі експертні комісії, у свою чергу, звітують перед Центральною міжвідомчою експертною комісією двічі на рік (не пізніше 20 числа першого місяця у наступному півріччі).

24. Центральна міжвідомча експертна комісія та Центральна дитяча спецЛКК звітують перед Міністерством охорони здоров'я кожного року (до 20 лютого наступного за звітним року) про свою діяльність і діяльність регіональних міжвідомчих експертних комісій, облспецЛКК та дитячих облспецЛКК.

25. Експертні комісії в місячний термін після проведення експертизи подають інформацію про постраждалих, у яких встановлено причинний зв'язок хвороб, інвалідності і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС, до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

26. Експертні комісії мають право:

– одержувати від органів і закладів охорони здоров'я, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності і видів їх діяльності) відомості, необхідні для роботи комісій;

– направляти постраждалих осіб, які подали медичні справи на розгляд експертних комісій, до спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів для уточнення діагнозу і відповідного лікування.
Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 1594;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.