Алгоритм розрахунку методом сил

Незалежно від особливостей розглянутої конструкції, можна виділити наступну послідовність розрахунку статично невизначених систем методом сил:

1. Визначити ступінь статичної невизначеності.

2. Вибрати основну систему.

3. Сформувати еквівалентну систему.

4. Записати систему канонічних рівнянь.

5. Побудувати одиничні і вантажні епюри внутрішніх силових факторів, що виникають в елементах розглянутої конструкції.

6. Обчислити коефіцієнти при невідомих і вільних члени системи канонічних рівнянь.

7. Побудувати сумарну одиничну епюрові.

8. Виконати універсальну перевірку коефіцієнтів при невідомих і вільних членах.

9. Вирішити систему (6.4), тобто визначити реакції зайвих зв'язків.

10. Побудувати епюри виникаючих внутрішніх силових факторів для заданої системи (інакше кажучи, остаточні епюри).

11. Виконати статичну і кінематичну перевірки.

Відзначимо, що пункти 7, 8, 11 приведеного алгоритму не є безумовно необхідними, хоча і дозволяють контролювати правильність виконання розрахунку. А для систем з одним зайвим зв'язком пункти 7 і 8 просто позбавлені змісту, тому що в цьому випадку сумарна одинична епюра збігається з одиничної.

Зупинимося докладніше на деяких з перерахованих вище етапів розрахунку.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 1061; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.