Фізіотерапію.

Лікувальну фізичну культуру призначають у період загострення артрозу і під час підгострого його перебігу. Відповідно до цих особливостей захворювання ЛФК застосову­ють у два періоди.

Завдання ЛФК у І період при деформуючих артрозах: розвантаження ура­женого суглоба, збільшення суглобової щілини, зменшення болю; покращання крово- та лімфообігу, трофічних процесів в ураженому суглобі; розслаблення м'язів, усунення контрактур і збільшення амплітуди рухів: формуваня тимча­сових компенсацій і підвищення загального тонусу організму. Використовують лікувальну і ранкову гігієнічну гімнастику, самостійні заняття 5-6 разів на день, гідрокінезитерапію.

Розвантаження ураженого суглоба і зменшення взаємотиску суглобових поверхонь досягають вихідним положенням під час виконання фізичних вправ, виключенням осьового навантаження на кінцівку. Лікувальна гімнастика про­водиться в положенні лежачи і сидячи та складається з загальнорозвиваючих, дихальних, коригуючих і спеціальних вправ. До останніх відносять пасивні, активні з допомогою і без неї вправи для ураженої кінцівки, що виконують у полегшених умовах, махові рухи у хворих суглобах і на розслаблення. Вправи проводяться у повільному темпі і обмежуються амплітудою, що не викликає появи болю. Найкраще фізичні вправи робити в теплій воді, що сприяє усу­ненню спазму і розслабленню м'язів, ліквідації рефлекторних контрактур, зменшенню болю і збільшенню рухливості в ураженому суглобі. Протягом дня рекомендують пасивні зміни зігнутого і розігнутого положення для ураженого суглоба, можна робити манжетні витягання малим вантажем. Поступово біль зменшується і збільшується амплітуда рухів в ураженому суглобі, хворому призначають напівпостільний режим і переходять до застосування ЛФК за II періодом.

У II період завдання ЛФК доповнюють. Вони націлені на зменшення ат­рофії м'язів, зміцнення м'язово-зв'язкового апарату ураженого суглоба, нор­малізації його функції або формування постійних компенсацій; усунення де­фектів постави і загальне зміцнення організму. ЛФК доповнюють лікуваль­ною ходьбою і при деформуючих артрозах нижніх кінцівок рекомендують


 
Фізична реабілітація


Розділ 5. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів і суглобів


 


спочатку розвантажувати ногу від ваги тіла за допомогою милиць, а при дозволі ходи­ти без опори увагу хворого звертають на правильну поставу. В заняття включають вправи для відновлення рухових навичок, прикладного характеру, з опором і невели­кими обтяженнями, продовжують вправи у воді.

При остеохондрозі хребта І період
ЛФК проводять у фазі гострого перебігу
захворювання. В цей час на перший план
виступає біль і пов'язане з ним безперес­
танне рефлекторно-захисне напруження
м'язів спини. Тому завдання ЛФК такі:
розвантаження ураженої ділянки хребта і
збільшення відстані між окремими хреб­
цями, розслаблення м'язів спини та шиї;
зменшення тиску на корінці спинномоз­
кових нервів і зменшення болю; покра­
щання крово- та лімфообігу в уражених рис- 5*29- Вправи для зміцнення
сегментах, попередження спайкових про- м ЯЗІВ ШИІ
цесів; підняття загального тонусу орга­
нізму.

В заняттях лікувальною гімнастикою при локалізації остеохондрозу у шийному відділі хребта необхідно додержуватися таких методичних принци­пів (З.В. Касванде, 1976):

• при патологічній рухливості хребцевих сегментів заняття слід проводи­ти у фіксуючому шийний відділ ватно-марлевому комірі типу Шанца (рис. 5.28);

• активні рухи у шийному відділі хребта в гострий і підгострий періоди протипоказані, оскільки вони можуть призвести до звуження міжхребцевих от­ворів і компресії нервових та судинних утворень; їх вводять у заключний пері­од і виконують у повільному темпі, без посилювання та напруження;

• усі вправи слід чергувати з вправами на розслаблення;

• з перших процедур вводять вправи для зміцнення м'язів шиї у вигляді 5-7-секундного опору згинанню голови (рис. 5.29, 1), повороту (рис. 5. 29, 2), утримання її в положенні лежачи на спині, животі, боці;

• для подолання наслідків протибольової анталгічної пози і больового синдрому, що зменшували екскурсію грудної клітки, слід включати дихальні вправи;

• не допускати підсилення больових відчуттів під час виконання фізичних вправ.

Комплекси лікувальної гімнастики складають з вправ для дрібних і серед­ніх м'язових груп, на розслаблення м'язів плечового пояса і верхніх кінцівок, махових рухів руками. Вправи виконують у положенні лежачи й сидячи. В мі-


Таблиця 5. 8. Орієнтовна схема заняття і лікувальної гімнастики для хворих з плечолопатковим періартрозом на початку курсу лікування (за З.В. Кас вадзе, 1976)

 

Частина заняття і її зміст Трива­лість, хв Методичні вказівки
Вступна    
1. В. п. — лежачи або сидячи. Вправи на  
розслаблення м'язів верхніх і нижніх кінцівок    
2. В. п. — лікті на колінах. Гімнастичні вправи 2-3 Не допускати болю при
для дрібних і середніх м'язових груп, вільні,   виконанні вправ, рухів
без зусилля, що чергуються з розслабленням   у шийному відділі хребта при виконанні вправ
Основна    
1. В. п. — сидячи. Махові вправи для рук у Темп повільний. Виконання
сагітальній площині у поєднанні з дихальними   без найменших зусиль
вправами. Гімнастичні вправи (згинання,    
розгинання, зовнішня ротація) для рук    
з укороченим важелем. Розслаблення    
після кожної' вправи    
2. В. п. — передпліччя на столі. Розгинання, Амплітуда рухів — "до
згинання, відведення, ротація, за допомогою   болю". Темп повільний.
реабілітолога   Розслаблення 1:1. Стежити
3. В. п. — те саме. Гімнастичні вправи для 2-3 за положенням голови,
дрібних, середніх і великих груп нижніх   уникати різких рухів
кінцівок. Вправи для тулуба— напІвнахили,    
повороти у поєднанні з дихальними вправами    
4. В. п. — сидячи. Вправи з опором для голови 1-2 Дотримуватись суворо
за допомогою реабілітолога   Індивідуального підходу
Заключна    
1. В. п. — сидячи. Вправи на розслаблення 2-4  
м'язів верхніх кінцівок    
Всього 15-20  

ру того як затихає больовий синдром вводять вправи на зміцнення м'язів пле­чового пояса і верхніх кінцівок, які чергують з дихальними і вправами на роз­слаблення. Використовують вправи на координацію, рівновагу. Орієнтовна схема заняття з лікувальної гімнастики при остеохондрозі шийного відділу з синдромом плечолопаткового періартрозу у І період ЛФК представлена у табл. 5.8.При локалізації остеохондрозу в попереково-крижовій частині хребта, зви­чайно, хворому проводять витягання хребта різними методами і в різних умовах (рис. 5.30), застосовують мануальну терапію. Реабілітолог мас допо-


 
Фізична реабілітація


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 584; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.