¬»¬„≈ЌЌя ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќќ√ќ  ќЋ≈ “»¬” Ќј¬„јЋ№Ќќ√ќ «ј Ћјƒ”

ѕедагог≥чний колектив Ї насамперед колективом людей, р≥зних за в≥ком ≥ досв≥дом педагог≥чноњ роботи, за характером ≥ комун≥кабельн≥стю, за ≥нтересами ≥ ц≥нн≥сними ор≥Їнтац≥€ми, за темпераментом ≥ вольовими €кост€ми.

«нати кожного, д≥йти до кожного, визначити м≥сце кожного в колектив≥ та його трудових дос€гненн€х, включити кожного в коло необх≥дних особистост≥ й школ≥ орган≥зац≥йних в≥дносин - ось т≥ далеко не прост≥ завданн€, €к≥ обовТ€зково повинен вир≥шити кер≥вник, що стаЇ до орган≥зац≥њ шк≥льних справ.

ћетоди управл≥нського впливу, що застосовуютьс€ при цьому орган≥заторами з метою стимулюванн€ б≥льш ефективного дос€гненн€ к≥нцевого результату, також передбачають знанн€ вс≥х ≥ кожного члена педагог≥чного колективу.

ƒаний чинник, €кий впливаЇ на усп≥х орган≥зац≥йно-педагог≥чноњ д≥€льност≥ та визначаЇ р≥вень вир≥шенн€ вс≥х орган≥зац≥йних питань у школ≥, передбачаЇ передус≥м озброЇн≥сть кер≥вника школи методикою вивченн€ педагог≥чних кадр≥в. –еал≥зац≥€ њњ на практиц≥ може бути зд≥йснена шл€хом вивченн€ д≥лових та особистих €костей окремих вчител≥в та њх груп, колективу у ц≥лому, що можливо ≥з запровадженн€м найр≥зноман≥тн≥ших форм ≥ метод≥в.

«б≥р попередн≥х даних доц≥льно розпочинати з вивченн€ анкетних даних в особових листках з обл≥ку кадр≥в чи трудових книжках учител≥в. —татистика цифр, що отриман≥ кер≥вником школи на основ≥ анал≥зу вказаноњ документац≥њ, дозвол€Ї ви€вити й оц≥нити в≥ковий склад колективу; його ≥нтелектуальний ≥ профес≥йний р≥вень д≥знатис€, де ≥ €к зд≥йснювалос€ навчанн€ з вибраного вчительського фаху та ≥н.

”себ≥чному вивченню педагог≥чних кадр≥в спри€ють: спостереженн€ за роботою вчител≥в на уроц≥ та в позаурочний час; анал≥з шк≥льноњ документац≥њ; анкетуванн€ вчител≥в та учн≥в; бес≥ди з учителем ≥з р≥зноман≥тних питань шк≥льного житт€, психолого-педагог≥чними та ≥ншими проблемами; спостереженн€ за настроЇм вчител€, його манерою сп≥лкуванн€ в учительському та учн≥вських колективах, характером його бес≥д з батьками; анал≥з мови, позиц≥њ вчител€ в його оц≥нках, жестах, м≥м≥ц≥, вираз≥ очей за р≥зноман≥тних педагог≥чних ситуац≥й ≥ т.п.

ѕ≥д час вивченн€ особистих €костей кожного вчител€ важливо не лише зрозум≥ти його характер, стиль його стосунк≥в у колектив≥, а й зТ€сувати ≥нтереси та нахили, захоплен≥сть, ораторськ≥ й творч≥ зд≥бност≥.

¬ основу вивченн€ д≥лових €костей вчител≥в доц≥льно покласти зТ€суванн€ р≥вн€ њх науково-теоретичноњ, методичноњ та психолого-педагог≥чноњ п≥дготовки; ефективност≥ застосуванн€ педагог≥чних вплив≥в на учн≥в ≥ способ≥в (форм) взаЇмод≥њ з ними; ступен€ ц≥леспр€мованост≥ й зац≥кавленост≥ в робот≥ та њњ результатами. ѕотр≥бна при цьому детал≥зац≥€ аспект≥в вивченн€ й педагог≥чне ≥нтрументуванн€ процесу вивченн€, форми узагальненн€ вивченого матер≥алу та використанн€ отриманих даних подано в таблиц≥?

¬икладений у таблиц≥ п≥дх≥д до вивченн€ педагог≥чних кадр≥в маЇ узагальнений характер, тому що передбачаЇ комплексне вивченн€ д≥€льност≥ вчител≥в за ус≥ма њњ основними напр€мками. –озвТ€зок завданн€ можна полегшити, €кщо вивчати педагог≥чний колектив та окремих його член≥в за певними проблемами, дозволить конкретизувати та поглибити процес спостереженн€. п≥д час зТ€суванн€ конкретного кола питань, що вход€ть до програми вивченн€ ≥ тим паче детально провести зб≥р та обробку отриманоњ ≥нформац≥њ. ÷е можуть бути програми з опрацюванн€ результат≥в сп≥вбес≥д та анал≥з≥в адм≥н≥стративних контрольних роб≥т; програми вивченн€ р≥вн€ запровадженн€ певних нормативних вказ≥вок ≥ методичних рекомендац≥й; програми контролю за реал≥зац≥Їю р≥шень, педрад, нарад ≥ т.п.

ѕ≥д час вибору проблеми вивченн€ за €кою передбачаЇтьс€ складати програму важливо враховувати завданн€, €к≥ вир≥шуЇ школа; загальну шк≥льну методичну тему, над €кою орган≥зовано роботу педагог≥чного колективу; труднощ≥, що зустр≥чаютьс€ в практичн≥й д≥€льност≥ вчител≥в та виховател≥в ≥ т.п.

«м≥ст програм вивченн€ та ≥нформац≥йних схем до них визначаЇтьс€ специф≥чними особливост€ми шк≥л, њхн≥х кер≥вник≥в та тих умов, в €ких вони зд≥йснюють свою роботу; новизною, насичен≥стю проблеми та глибиною њњ визначенн€; метою спостереженн€ та збору ≥нформац≥њ; характером обробки та використанн€ отриманих даних. ћета: запровадженн€ програм у практику - полегшити процес вивченн€ педагог≥чного колективу та окремих його член≥в кер≥вниками школи дл€ того, щоб ефективн≥ше зд≥йснювати орган≥зац≥ю вс≥х шк≥льних справ.

“аблиц€

¬ивченн€ педагог≥чного колективу школи
јспекти вивченн€ ‘орми ≥ методи вивченн€ ѕедагог≥чне ≥нструментуванн€ ”загальненн€ вивченого «астосуванн€ отриманих даних п≥д час управл≥нн€
1. ќсобов≥ справи учител≥в     2. “рудов≥ книжки вчител≥в ƒосл≥дженн€ анкетних даних «б≥р попередн≥х даних про вчител≥в 1. ¬≥дображенн€ даних у зведен≥й в≥домост≥ за формою: ѕ.≤.ѕ., р≥к, число та м≥с€ць народженн€, осв≥та, €кий навчальний заклад зак≥нчив, коли; факультет, фах; дан≥ з попереднього м≥сц€ роботи, педстаж, нагороди, домашн€ адреса; прим≥тки (складанн€ доручити д≥ловоду школи) 2. ¬изначенн€ на баз≥ анал≥зу даних з≥ зведеноњ в≥домост≥ навчальних заклад≥в, €к≥ зак≥нчили члени колективу 1. ѕ≥д час атестац≥йних матер≥ал≥в. 2. ѕ≥д час плануванн€ роботи з педкадрами. 3. ѕ≥д час визначенн€ форм та метод≥в контролю за роботою педколективу. 4. ѕ≥д час складанн€ статистичних зв≥т≥в по школ≥.  
ƒ≥лов≥ €кост≥ 1. —постереженн€ за роботою вчител€ на уроц≥ та в позакласн≥й робот≥. 2. јнал≥з в≥дв≥дуванн€ урок≥в. 3. јнал≥з позакласних заход≥в: а) виховна ц≥нн≥сть, значим≥сть дл€ учн≥в даного класу; б) ефективн≥ застосуванн€ форм та метод≥в; в)актуальн≥сть; г) роль ≥ м≥сце вчител€ ≥ учн€ у процес≥ п≥дготовки та проведенн≥ заход≥в; д)в≥дпов≥дн≥сть тематики мет≥ та завданн€м, що в≥дзначен≥ вчителем у робот≥ з учн€ми прот€гом навчального року. 4. ¬ивченн€ плану навчально-виховноњ роботи класами: а) €к≥сть педагог≥чноњ характеристики класу; б)в≥дпов≥дн≥сть завдань психолого-педагог≥чним та в≥ковим особливост€м учн≥в;в) актуальн≥сть мети та форм роботи, њх перспективн≥сть; г)в≥дпов≥дн≥сть форми та зм≥сту плану даним рекомендац≥€м; д) елементи творчост≥ вчител€ у плануванн€ роботи з учн€ми класу, його активом, батьками; е) на€вн≥сть та глибина педагог≥чного ≥нструментуванн€ заход≥в. 5. јнал≥з стану оформленн€ класних журнал≥в: а) акуратн≥сть та своЇчасн≥сть оформленн€ журнал≥в; б)дотриманн€ Їдиних вимог п≥д час доформленн€; в)стан виконанн€ державних програм; г) на€вн≥сть творчих роб≥т та система њх проведенн€; д)система опитуванн€; е)€к≥сть занань учн≥в. 6. јнал≥з стану щоденник≥в та особових справ учн≥в класу: а)своЇчасн≥сть та охайн≥сть запис≥в; б) система перев≥рки щоденник≥в класним кер≥вником; в) характер та форми зауважень вчител≥в в щоденниках учн≥в; г) форми заохоченн€; д)дотриманн€ Їдиних вимог до веденн€ даноњ шк≥льноњ документац≥. 7. јнал≥з €кост≥ перев≥рки зошит≥в учн≥в. 8. јнкетуванн€ вчител≥в: а) €к ¬и орган≥зовуЇте свою пацю? б) що ¬ас не зодов≥льн€Їв орган≥зац≥њ прац≥? в) €к ¬и п≥дготовлен≥ до своЇњ профес≥њ? г)€коњ конкретноњ допомоги ¬и потребуЇте в≥д колег? Ш) в орган≥зац≥њ €ких справ ¬и бажали б спробувати власн≥ сили, про€вити вм≥нн€? 9. јнкетуванн€ учн≥в: а) €кий навчальний предмет ти любиш? „ому? б)кому б ти хот≥в насл≥дувати у своњх вчинках? ¬ивченн€ системи роботи вчител€: 1. «Т€сувати: а)знанн€ вчителем фактичного матер≥алу, його теоретичну п≥дготовку; б)ступ≥нь волод≥нн€ методикою викладанн€ та використанн€ “«Ќ; в)р≥вень практичних навичок вчител€ з≥ зд≥йсненн€ принцип≥в навчанн€, що розвиваЇ та виховуЇ; г)ефективн≥сть педагог≥чних вплив≥в вчител€ на учн≥в п≥д час створенн€ необх≥дного м≥крокл≥мату у клас≥; д) навички вчител€ ≥з самоанал≥зу уроку та позакласних заход≥в, нахили до досл≥дницькоњ роботи. 2. ¬изначити р≥вень профес≥йноњ п≥дготовки вчител€. 3. «Т€сувати: а)ц≥леспр€мован≥сть вчител€ у роботу; б)навички волод≥нн€ арсеналом педагог≥чних засоб≥в, формами та методами виховноњ роботи з учн€ми та њхн≥ми батьками; в) у чому ≥ коли про€вл€Їтьс€ в робот≥ з учн€ми особист≥ €кост≥ вчител€, оц≥нка њх вчителем та учн€ми; г)вплив учител€ на батьк≥в учн€; Ш) комун≥кабельн≥сть учител€. 4. «Т€сувати: а)р≥вень знань вчителем психолого-педагг≥чних та в≥кових особливостей учн≥в, р≥вень њх обовТ€зковост≥; б)вм≥нн€ вчител€ творчо п≥дходити до вир≥шенн€ педагог≥чних завдань; в)пунктуальн≥сть вчител€ п≥д час дотриманн€ вимог, що висуваютьс€. 5.—п≥льна участь завуча ≥ директора школи у перев≥рках: €кост≥ знань учн≥в з предмету; класних журнал≥в ≥ щоденник≥в учн≥в певноњ паралел≥ дл€ зТ€суванн€ : -обТЇктивност≥ ≥ принциповост≥ м≥ркувань ≥ висновк≥в; -знанн€ вчител€ми нормативних документ≥в; - анал≥тичних зд≥бностей вчител€. 6. ƒоручити груп≥ вчител≥в очолити п≥дготовку до позакласного заходу дл€ зТ€суванн€: а) орган≥зац≥йних зд≥бностей; б) ступен€ в≥дпов≥дальност≥ за доручену справу; в) творч≥ зд≥бност≥. 7.«апропонувати участь у робот≥ р≥зних громадських орган≥зац≥й дл€ зТ€суванн€: а)нахил≥в до громадськоњ роботи; б) мотив≥в вибору дл€ самов≥дводу. 8. «апропонувати вз€ти участь у складанн≥ плану з проведенн€ загальношк≥льного заходу дл€ зТ€суванн€: а) р≥вн€ ориг≥нальност≥ р≥шенн€; б) бажанн€ особистоњ участ≥ у ньому. 9. ѕровести анкетуванн€ вчител≥в та учн≥в дл€ зТ€суванн€: а) р≥вн€ орган≥зац≥њ прац≥ вчител≥в та педколектив≥в; б) труднощ≥ у робот≥; в) ступ≥нь авторитетност≥ вчител≥в в учн≥вському колектив≥; г) авторитетних особистостей педколективу. 10. ¬ивчити: а)фактичне завантаженн€ кожного вчител€ та його функц≥њ в колектив≥; б) система п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ вчител≥в у школ≥. 11. «Т€сувати: а)чи висуваЇ колектив вимоги досвоњх член≥в ≥ €к ц≥ вимоги виконуютьс€? б) чи створено в колектив≥ умови взаЇмоги та взаЇмозвТ€зку в св≥тл≥ порад ј.—.ћакаренка та ¬.ќ.—ухомлинського? в) чи Ї в колектив≥ своњ традиц≥њ? як≥ саме? г) стиль, тон у стосунках член≥в педколективу. 1. «анесенн€ отриманих даних до книги контрольних запис≥в ≥ за зазначенн€м: а)ѕ.≤.ѕ. вчител€; б)к≥лькост≥ в≥дв≥даних урок≥в та позакласних заход≥в, терм≥ни в≥дв≥дуванн€; в)мета в≥дв≥дуванн€; г) слабк≥ м≥сц€ у робот≥ вчител€, чого варто навчитис€ у колег; д) порад та пропозиц≥й у вчител≥в. 2. ”загальненн€ результат≥в, анкетуванн€ за формою: а)ѕ.≤.ѕ. вчител€; б)ступ≥нь авторитету серед вчител≥в; в)ступ≥нь авторитету серед учн≥в та њх батьк≥в; г)форми орган≥зац≥њ прац≥; д)п≥дготовлен≥сть до профес≥њ; е)потр≥бна допомога; Ї)пропозиц≥њ з пол≥пшенн€ орган≥зац≥њ прац≥. 3. ”кладанн€ перспективного плану п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ вчител≥в за формою: а)ѕ.≤.ѕ. вчител€; б)дата зак≥нченн€ навчального закладу; в) дан≥ про переп≥дготовку; г)терм≥ни череговоњ переп≥дготовки додати п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ вчител€. 4. —кладанн€ попередн≥х план≥в розстановки кадр≥в на наступний навчальний р≥к. 5. ¬несенн€ до зведеноњ в≥домост≥ (графа Уѕрим≥ткиФ) особливих пом≥ток про д≥лов≥ €кост≥ кожного педагога. 1. ѕ≥д час складанн€ характеристик на вчител≥в, €ких атестують. 2. ѕ≥д час складанн€ характеристик вчител≥в, €ких представлено до нагород. 3. ƒл€ вивченн€ й узагальненн€ передового педагог≥чного досв≥ду. 4. ѕ≥д час розпод≥лу громадських доручень та вибору шк≥льних громадських орган≥зац≥й. 5. ѕ≥д час плануванн€ роботи з педкадрами. 6. ѕ≥д час визначенн€ форм, метод≥в та зм≥сту позашк≥льного контролю. 7. ѕ≥д час створенн€ м≥крокл≥мату в колектив≥. 8. ѕ≥д час визначенн€ перспективних л≥н≥й у розвитку колективу. 9. ѕ≥д час складанн€ плану-граф≥ка позакласноњ роботи з учн€ми. 10. ѕ≥д час зд≥йсненн€ внутр≥шньошк≥льного контролю орган≥зац≥њ й координац≥њ роботи педколективу. 11. ѕ≥д час складанн€ перспективного плану п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ вчител≥в школи. 12.ѕ≥д час розстановки кадр≥в на навчальний р≥к. 13. ” виступах на педрадах виробничих та ≥нших нарадах. 14. ” керуванн≥ педколективом у ц≥лому та кожним його членом. 15.ѕ≥д час орган≥зац≥й вс≥х форм позакласноњ та позашк≥льноњ роботи з учн€ми.16. ѕ≥д час керуванн€ методичною , внутр≥шньошк≥льною й особистою роботою  
4. ≤ндив≥дуальн≥ риси особистост≥ кожного вчител€ 1. Ѕес≥ди з учителем з р≥зних питань шк≥льного житт€; наукових питань; про мистецтво та л≥тературу, спорт тощо. 2. —постереженн€ за настроЇм вчител€, з €ким приходить до школи його зовн≥шн≥й вигл€д, повед≥нка за р≥зних обставин. 1. ¬ивчити характери вчител≥в, стиль, тон у стосунках. 2. «Т€сувати: а)≥нтереси та нахили; б) захоплен≥сть; в) ораторськ≥ зд≥бност≥; г) творч≥ зд≥бност≥. 1. ” зведен≥й в≥домост≥ (графа Уѕрим≥ткиФ) визначити особливост≥ характеру, €к≥ варто врахувати п≥д час процесу управл≥нн€. 2. ” зведен≥й в≥домост≥ (графа Уѕрим≥ткиФ) в≥дм≥тити його ≥ндив≥дуальн≥ риси характеру на €к≥ можна покладатис€ п≥д час виконанн€ в≥дпов≥дальних доручень. 1. ѕ≥д час плануванн€, орган≥зац≥њ та координац≥њ роботи з педкадрами. 2. ѕ≥д час складанн€ характеристик вчител≥в.  

“ест
ƒата добавлени€: 2014-12-01; просмотров: 2506;


ѕоиск по сайту:

ѕри помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

ѕоделитесь с друзь€ми:

≈сли вам перенЄс пользу информационный материал, или помог в учебе Ц поделитесь этим сайтом с друзь€ми и знакомыми.
helpiks.org - ’елпикс.ќрг - 2014-2024 год. ћатериал сайта представл€етс€ дл€ ознакомительного и учебного использовани€. | ѕоддержка
√енераци€ страницы за: 0.004 сек.