Актуальність курсу, мотивація до вивчення.

 

 

Выполнил: Максимов Н.

Студент гр. 52113

 

 

Казань 2014

Кафедра політології та правознавства

 

 

 

„Інтелектуальна власність”

 

 

для студентів інституту торгівлі,

обслуговуючих технологій

та туризму (професійна освіта (транспорт))

Викладач: Вовк Світлана Олександрівна

vovk_sa_79@ukr.net

 


Пояснювальна записка

 

Головне завдання під час опрацювання матеріалів полягає:

 у вивченні змісту, основних понять, структури державної системи інтелектуальної власності та її правової охорони, системи управління правами інтелектуальної власності, міжнародних законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності;

 в умінні використовувати знання у сфері захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, практично застосовувати знання в межах правового поля у сфері інтелектуальної власності.

Основними формами контролю за самостійною роботою студентів

можуть бути:

 індивідуальні консультації;

 контрольні роботи у вигляді тестування.

 

Лекційний курс

Лекція №1

Актуальність курсу, мотивація до вивчення.

 

Один з найголовніших показників рівня будь-якого суспільства — це увага, яку приділяють у ньому розвитку культури, науки, техніки й технології. Від інтелектуального рівня суспільства й рівня його культурного розвитку в кінцевому підсумку залежить і успіх вирішення проблем, що стоять перед ним. У свою чергу, і культура, і наука, і техніка, і технологія можуть ефективно розвиватися тільки за наявності відповідних умов, включаючи й правові передумови.

Сучасному інтелігенту вже недостатньо розробити новий технічний об'єкт, він повинен забезпечити цьому об'єкту належну правову охорону. Уявіть собі, яке розчарування очікує молодого й завзятого творця, коли розроблені ним нові, з його погляду, пристрої, засоби або речовини не тільки не знайдуть споживача і, відповідно, не принесуть прибутку, але й примусять відшкодувати збитки особам, чиї права були порушені. Така ситуація може раз і назавжди посіяти сумніви в думках спеціаліста щодо його професійного рівня, після чого молода та енергійна людина стає непомітним, замкненим у собі виконавцем чужих (іноді й не дуже вдалих) думок.

Отже, сучасний випускник вищого навчального закладу повинен не тільки вміти спроектувати той чи той об'єкт, але й професійно обґрунтувати вибір конструкції, дій з матеріальними об'єктами та порядок їх виконання в часі, інгредієнтів речовин та їх кількісного складу. Стає очевидною потреба викладання майбутнім творцям основ знань, пов'язаних із захистом інтелектуальної і передусім промислової власності.

Конституція України наголошує, що «кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Одне з найважливіших завдань сучасної вищої школи - навчити майбутніх науковців реалізувати це право.

 
Дата добавления: 2014-12-08; просмотров: 1560;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.