Праця і науково-технічний прогрес.

Могутнім фактором росту продуктивних сил суспільства є наука, а точніше, органічна сполука науки з виробництвом , тому що науково-технічна революція (НТР) означає не просте застосування нових видів енергії, нових матеріалів, електронно-обчислювальних машин і навіть комплексної автоматизації виробництва , а глибоку перебудову всього технічного базису виробництва , форм його організації й керування . Поява в умовах індустріального й постіндустріального суспільства електронно-обчислювальної техніки, ріст швидкодіючих ЕОМ виявилися одним з найбільш вражаючих напрямків НТР. Спочатку вживали спроби представляти комп'ютери у вигляді панацеї від усіх бід, чудодійного засобу , здатного вирішити всі економічні і соціальні проблеми й насамперед забезпечити автоматизм керування господарством без участі людини. Незабаром, однак, практика розвіяла подібного роду ілюзії, "комп'ютерна релігія" відійшла в минуле, а електронно-обчислювальна техніка одержала широке поширення не як заміна творчої живої праці, а як інструмент у справі керування концернами й компаніями. Значення ЕОМ, застосовуваних і вироблених у розвинених країнах, росте швидкими темпами, але разом з тим повністю враховується і роль "людського фактора " у керівництві виробництвом матеріальних благ і послуг, роль "менеджерів" усіх рангів.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 811;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.