Вкл. обмотку QF і відключає силову частину схеми.

 

5. Стабілізація швидкості шпинделю.

Електропривод верстата, - двигун постійного струму М1 з вбудованим тахогенератором G та тиристорний перетворювач ТП являє собою замкнуту систему автоматичної стабілізації швидкості з негативним зворотним зв’язком по швидкості, яка реалізується тахогенератором та впливає на тиристорний перетворювач (Uкер = Uзш - Uзз). Тим самим забезпечується необхідна жорсткість механічної характеристики двигуна. Необхідне значення швидкості встановлюється двома потенціометрами регулятора швидкості РШШ та вимірюється покажчиком швидкості ВШШ, датчиком якого являється також тахогенератор G.

 

Електроустаткування токарно-револьверного верстата 1П365.

Привод шпинделю здійснюється від електродвигуна М1 (14 кВт, 145 рад/с); двигун М2 (1,7 кВт, 142 рад/с) обертає насос гідросистеми і здійснює швид –

кий рух двох супортів; двигун М3 (0,125 кВт, 280 рад/с) обертає насос охо – лодження.

Кутова швидкість шпинделю регулюється

ступенево (3,4 ¸ 150 рад/с). Пересування

шестірень виконується гідроциліндрами,

золотники яких керуються електромагніт -

тами YA1, YA2 (рис.2.16.)

Швидка зупинка шпинделю здійснюється

гідравлічним гальмом, яке керується

Електромагнітом YA3.

приводу верстату. Рух подачі супортів від двигуна голов -

ного приводу верстату.

 

Рис.2.16. Схема вузла переключення

Шестірень коробки швидкостей

Токарно-револьверного верстату.

 

 

 

 

 

НО

 

ГП ГС, ШРсуп.

SB1 – “Стоп авар.”

SB2 – “Пуск”

SB3 – “Стоп”

SB4 – “Вправо”

SB5 – “Вліво”

SB6 – “Перекл. швидк.”

YA1 – шпиндель вправо;

YA2 – шпиндель вліво;

YA3 – гальмування.

 

 

Рис. 2.17. Електрична схема токарно-револьверного верстата 1П365.

 

Напруга на схему верстату подається ввідним вимикачем SA. Пуск двигунів М1 і М2 здійснюється кнопкою SB2, зупинка – кнопкою SB1. Кнопкою SB3 здійснюється зупинка шпинделю без зупинки М1 і М2.

Для отримання правого обертання натискається кнопка SB4 “Вправо”. При цьому спрацьовує реле К1, блокує контакти кнопки, вмикає К4 і готує до включення електромагніт YA1 і вмикає зелену лампу HL2. Після відпускання

SB4 вмикається YA1 і шпиндель розганяється до встановленої швидкості.

При пуску з нерухомого положення в сторону лівого обертання натискається

кнопка SB5, при цьому вмикається реле К2, зелена лампа HL2, а після відпус-

кання кнопки – електромагніт YA2. При обох напрямках обертання реле К4 готує до включення електромагніт YA3, який керує гідравлічним гальмом.

Переключення швидкості шпинделю і подачі на ходу; попередньо ручками вибирається необхідна швидкість, а потім натискається кнопка SB6. При цьому вмикається і стає на самоблокування реле К3, яке вимикає зелену HL2 та вмикає червону HL1 і реле часу КТ, вимикає електромагніт YA1 (YA2) і вмикає електромагніт YA3. За допомогою гідравліки виконується відклю –

чення фрикціону і швидка зупинка гідравлічним гальмом, після чого шестірні переключаються обертаючись гідромеханізмом повільного прокручування.

До моменту завершення переключень розмикається контакт КТ, відключа –

ється К3, YA1 або YA2, що приводить до розгону двигуна у ту ж сторону, але з іншою швидкістю. Знов загорається HL2.

Для переключення при вимкнутому фрикціоні і при працюючому М1, слід встановити ручки гідроперемикача в необхідне положення і одночасно натис-

нути кнопки SB6 і SB4 (SB5) і утримувати їх протягом 2 – 3 секунд (поки не закінчіться переключення шестірень). Натискати SB4 або SB5 необхідно для того щоб попередити включення YA3 гальмування.

Зупинка шпинделю здійснюється натисканням кнопки SB3, при цьому М1 і М2 не відключаються.

 

Контрольні запитання.

1. Охарактеризуйте основні технологічні процеси, в яких використовуються металорізальні верстати.

2. Охарактеризуйте основні параметри різання.

3. Які електричні двигуни використовуються в металорізальних верстатах?

4. Охарактеризуйте способи регулювання швидкості електроприводів механізмів верстатів.

5. Які вимоги висуваються до електродвигунів електроприводу механізмів основних рухів?

6. В яких режимах працюють електродвигуни верстатів?

7. Яка апаратура керування і захисту використовується в металорізальних верстатах?

8. В чому є сутність розрахунку потужності двигуна за методом наванта –

жувальних діаграм?

9. Від чого залежить потужність електродвигунів приводу насосних стан –

цій охолодження?

10. Охарактеризуйте систему стабілізації швидкості шпинделю токарно – гвинторізного верстата 16Б20А.

 

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Товується станина верстату). | Свердлильного верстата.
Дата добавления: 2017-11-04; просмотров: 117; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2019 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.