Схеми обмеження переміщень використовуються для виключення

зіткнень між окремими рухомими елементами, а також виходу їх за межі робочої зони. Більш точніша зупинка здійснюється використанням галь –

мівних пристроїв. Схема такого електроприводу надається на рис. 2.7.

 

 

 


Рис. 2.7. Обмеження руху і точна зупинка електроприводу подачі.

Опис схеми.

1. Призначення схеми. Схема призначена для керування роботою приводу подачі металорізального верстата в ручному та автоматичному режимах.

2. Склад схеми.

А) Силова частина:

- М1 – електродвигун приводу;

- YAC – електромагніт гальмівного пристрою.

Б) Схема керування:

- SB1 – кнопка зупинки електроприводу;

- SB2 – кнопка пуску двигуна в прямому напрямку;

- SB3 – кнопка пуску двигуна в зворотному напрямку;

- SА1 – перемикач режимів роботи “Авт. – Ручн.”;

- SQ1, SQ2 – кінцеві вимикачі обмеження руху та автоматичного реверсування двигуна;

- КМ1 – магнітний пускач прямого пуску двигуна;

- КМ2 - магнітний пускач зворотного пуску двигуна.

В) Апарати захисту:

- КК – теплове струмове реле в колі двигуна М1;

- FU1, FU2 – запобіжники в колі керування.

3.Робота схеми.

Для запуску двигуна в прямому напрямку натискаємо кнопку SB1. При цьому заживлюється обмотка магнітного пускача КМ1, який спрацьовує і головними контактами вмикає до мережі статорну обмотку двигуна з по –

рядком чергування фаз, який відповідає обертанню вала в прямому напрямку. В прямому напрямку здійснюється рух робочого стола (каретки, супорту).

Допоміжними контактами (блок-контактами) КМ1 блокує коло кнопки SB1, а також коло живлення обмотки контактору КМ2 з метою запобігання КЗ в си-

ловому колі М1 внаслідок випадкового одночасного натискання обох кнопок SB1 та SB2.

В ручному режимі (SА1-1, SА1-2 розімкнені) при досягненні механізмом подачі межі робочої зони натискається кінцевий вимикач SQ1, який розірве

коло живлення КМ1, КМ1 відпустить свої контакти і схема стане у вихідне положення.

Для запуску двигуна в зворотному напрямку натискаємо кнопку SB3, яка своїми контактами заживлює обмотку магнітного пускача КМ2. Силовими контактами КМ2 під`єднає статорну обмотку М1 до мережі з іншим поряд –

ком чергування фаз, що відповідає обертанню валу двигуна та руху механіз –

му в зворотному напрямку. Допоміжними контактами він блокує контакти кнопки SB3 і коло живлення обмотки контактора КМ1.

Для зупинки двигуна в межах робочої зони необхідно натиснути кнопку SB1, яка розмикає свої контакти і знімає напругу з кола керування, внаслідок чого схема стає у вихідне положення.

В автоматичному режимі (SА1-1, SА1-2 замкнені) при досягненні механіз-

мом меж робочої зони натискається кінцевий вимикач SQ1(SQ2), який своїми нормально замкненими контактами створює коло живлення обмоток КМ1 (КМ2) і автоматично запускає М1 на прямий пуск або на реверс.

При подачі живлення на статорну обмотку М1 одночасно подається напруга

на електромагніт гальмівного пристрою YAC, який розгальмовує привод. При відключенні живлення двигуна знеструмлюється YAC і привод верстату гальмується затиском гальма за допомогою пружин. Тим самим здійснюється точна зупинка приводу.

 

  1. Узгодження роботи окремих електроприводів.

1. Схема призначена для узгодження роботи головного приводу та приводу подачі токарного верстату з метою завершення процесу обробки та запобі –

гання створення рубчиків (недорізу) поверхні.

Для цього необхідно щоб шпиндель верстату зробив декілька обертів після зупинки приводу подачі, тобто схема повинна забезпечувати необхідну пос –

лідовність включення та відключення головного приводу та приводу подачі.

 

 

Рис. 2.8. Схема узгодження роботи головного приводу та приводу подачі.

2. Склад схеми.

А) Силова частина:

- М1 – електродвигун головного приводу;

- М2 - електродвигун приводу подачі.

Б) Схема керування:

- SB1 – кнопка пуску двигуна ГП “Шп. Пуск”.

- SB2 – кнопка зупинки ГП і ПП “Стоп”;

- SB3 – кнопка зупинки ПП “П.стоп”;

- SB4 – кнопка запуску приводу подачі “Подача”;

- КМ1 – магнітний пускач М1;

- КМ2 – магнітний пускач М2;

- К1 – проміжкові реле;

- КТ – реле часу.

В) Апарати захисту:

- КК1, КК2 – теплові струмові реле в колі двигунів М1, М2;

- FU1, FU2 – запобіжники в колі керування.

3. Робота схеми.

Пріоритет включення двигуна головного приводу М1 забезпечують допо –

міжні контакти КМ1 в колі обмотки КМ2.

При непрацюючому приводі подачі М1 відключається без витримки часу натисканням кнопки SB2.

При працюючому приводі подачі М1 відключається довготривалим натис –

канням SB2 поки не закінчіться витримка часу від КТ.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Електрична апаратура керування верстатами. | Тема 2.2 Електроустаткування і схеми автоматичного керування


Дата добавления: 2017-11-04; просмотров: 78; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.