Електрична апаратура керування верстатами.

В системах керування верстатів і автоматичних ліній використовується

апаратура, яка випускається серійно:

- магнітні пускачі, які призначені для дистанційного керування асин –

хронними двигунами з короткозамкненим ротором потужністю 17 – 75 кВт

при напрузі живлення 380 В, а також для захисту їх від довготривалих

перевантажень і струмів, які виникають при обриві фази.

 

Основні виконання:

- з електромагнітом постійного струму;

- з електромагнітом змінного струму;

- реверсивні та нереверсивні;

- з тепловим реле та без його;

- з елементами керування та сигналізації та без їх;

- звичайного, закритого та захищеного виконання.

 

- автоматичні вимикачі (АВ), які призначені для захисту силових мереж від струмів КЗ і перевантажень.

- однополюсні для однофазного змінного струму;

- трьохполюсні для трьохфазного змінного струму;

- двополюсні для постійного струму.

Триполюсні АВ можуть мати три електромагнітних розчіплювачі макси –

мального струму. Струм спрацювання регулюється, час спрацювання АВ –

Твідс.» 0,015 ¸ 0,02 с.

Три теплових розчіплювачі, струм спрацювання яких встановлюється при виготовленні АВ, час спрацювання залежить від струму перевантаження –

5 с – 20 хв.

Використовуються також АВ з комбінованими розчіплювачами (струмові, теплові та мінімальної напруги).

- реле струмові теплові (РТ) призначені для захисту 3х фазних двигунів з короткозамкненим ротором від довготривалих перевантажень, а також від перевантажень, які виникають при обриві однієї з фаз (прискорене спрацю -

вання).

- електромагнітні фрикційні муфти (ЕМ) призначені для пуску, гальму- вання, реверсування та дистанційного переключення ступенів швидкості кі -

нематичних кіл приводів верстатів на ходу, - вхолосту та під навантаженням.

- тиристорні перемикачі (ПТМ) призначені для безконтактного керування асинхронними двигунами та іншими навантаженнями змінного та постійного струму. Виконують функції: включення (Твкл £ 10 мс), відключення (Твідкл £ 10 мс), реверс, динамічне гальмування.

- проміжкові реле та реле часу призначені для роботи в колах керування електроприводами з метою поширення логічних можливостей контактно-

релейних схем і здіснення необхідних витримок часу.

- командні апарати та датчики призначені для дистанційного керування електромагнітними та іншими апаратами. До їх відносяться: кнопки керу - вання, універсальні перемикачі, ключі керування, командоконтроллери.

В системах керування використовуються датчики контролю положення та шляху руху механізмів (кінцеві та шляхові вимикачі), контролю швидкості, контролю тиску в гідросистемі та ін.

7. Типові блокувальні зв’язки в схемах керування верстатами.

Блокувальні зв’язки в схемах керування призначені для здійснення взаєм –

ного зв’язку між різними режимами роботи одного і того ж механізму або між окремими механізмами верстату.

1. Організація налагоджувального і робочого режимів.

Налагоджувальний режим призначений для випробовування окремих вузлів верстату та установки заготовок і інструменту.

Рис.2.5. Взаємозв’язок налагоджуваль –

ного та робочого режимів за допомогою

двоконтактної кнопки.

 

М1 – електродвигун ГП;

КМ – магнітний пускач;

КК – теплове струмове реле;

SB1 – кнопка “Стоп”;

SB2 – кнопка “Пуск”;

SB3 – кнопка “Поштовх”.

 

 

Рис.2.6. Взаємозв’язок налагоджуваль –

ного та робочого режимів за допомогою

Проміжкового реле

КМ – магнітний пускач;

SB1 – кнопка “Стоп”;

SB2 – кнопка “Пуск”;

SB3 – кнопка “Поштовх”;

К – проміжкове реле.

 

 

 

Перед тім як описати роботу схем розглянемо необхідне правило:

На принципових електричних схемах положення контактів відповідає знеструмленому стану обмоток електромагнітних апаратів, стан контак –

тів кінцевих і шляхових вимикачів положенню механізмів в межах робочої зони, положення контактів реле тиску – нульовому значенню тиску, поло –

ження перемикачів роду роботи “Автомат – Ручний” – положенню “Автомат”, положення контактів реле контролю швидкості відповідає нульовому значенню кутової швидкості вала, який контролюється.

В випадку необхідності відступу від цього правила в описі схеми або на вільному місці креслення надається окрема примітка.

Досі достатня інформація може бути надана в переліку елементів схеми, якщо вказується їх функціональне призначення.

1.Обмеження переміщень і точна зупинка механізмів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Регулювання швидкості приводів верстатів. | Схеми обмеження переміщень використовуються для виключення


Дата добавления: 2017-11-04; просмотров: 109; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.