Класифікація металорізальних верстатів.

МЕТАЛООБРОБЛЮВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ. Загальні відомості

Процес обробки металів являється важливою складовою частиною багатьох виробництв.

В процесі виготовлення деталей матеріалу (металу) необхідно надати виз –

начені розміри, форму та властивості. Це досягається різними видами оброб-

 
 

ки металів.

 

 

Рис.2.1. Види обробки металів.

 

Обробка металів різанням займає одне з головних місць в технологічному процесі виготовлення виробів.

Обробка металів різанням здійснюється за допомогою лезового та абра –

зивного інструменту на верстатах різного призначення.

 

 

Тема 2.1. Загальні відомості про металорізальні верстати.

Класифікація металорізальних верстатів.

А) по характеру виконуємої роботи, виду інтрументів та формі

поверхні виробів поділяється на: токарні, фре­зерні, свердлувальні і розточувальні, шліфувальні, стругальні, відрізні, універсальні та інші вер­стати, за допомогою яких необхідна форма деталі отримується шляхом механічного відокремлення від неї матеріалу ріжучим інструментом. Вітчизняні заводи виробляють всі види верстатів від мініатюрних автоматів для годинникової промисловості до ба­гатоцільових агрегатів. Як приклади, назвемо оптичні профілюючі верстати, токарні верстати для обробки прокатних валів зав­довжки до 8 м, діаметром більше 1,5 м і масою до 100 т

 

при темпе­ратурі 900 °С, карусельні верстати для обробки деталей діамет­ром до 20 м, унікальні комбіновані поздовжньо-фрезерні верста­ти для виконання декількох операцій (фрезування, обточування, свердління, стругання, шліфування, обробка лобових контурів тощо) на деталях масою до 200 т. унікальні агрегати з програм­ним керуванням і з програмуванням заміни до

100 інструментів, універсальні фрезерні верстати і числовим програмним керуван­ням для обробки веслових гвинтів розміром від 0,6 до 7,5 м. Ра­зом з окремими верстатами розроблені автоматизовані ділянки з декількох верстатів, керовані ЕОМ. які видають завдання кож­ному верстату, виробляють команди на подачу транспортних пристроїв для постачання заготівок і перевезення виробів на склад готової продукції.

 

Б) по технологічним можливостям і характеру організації виробництва:

1) – універсальні і широкого призначення, які призначені для виконання різних операцій обробки виробів багатьох найменувань і типорозмірів; такі верстати використовуються в ремонтних цехах та майстернях і в дрібно –

серійному виробництві.

2)– спеціалізовані, які призначені для обробки деталей, які мають схожу форму (але різні розміри); такі верстати використовуються в серійному виробництві.

3)– спеціальні, які призначені для обробки деталей одного типорозміру і використовуються в крупно серійному і масовому виробництві.

 

В)по масі і розмірам:

1) – нормальні: маса М £ 10 Т, 3) – важкі: 30< М £ 100 Т,

2) – крупні: 10< М £ 30 Т, 4) – унікальні: М > 100 Т.

 

Г)по точності:

1) – нормальної точності, 3) – високої точності;

2) – підвищеної точності, 4) – прецизійні (особливо високої точності).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Список использованных источников | Основні та допоміжні рухи в верстатах, кінематичні схеми.


Дата добавления: 2017-11-04; просмотров: 197; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.