Розрахунок потужності двигуна головного приводу токарних верстатів.

Розрахунок потужності на валу двигуна головного приводу.

Двигуни головного приводу токарних (фрезерних і свердлильних) верстатів працюють в повторно-короткочасному режимі, тому їх потужність розраховуємо за методом навантажувальних діаграм.

Потужність електродвигуна головного приводу для токарних, фрезерних, свердлильних і шліфувальних верстатів розраховується за наступними умовами:

По даній потужності різання визначаємо навантаження на електродвигун

в період пауз для цього визначаємо втрати холостого ходуверстата:

Рхх = α · Рріз, де

α – коефіцієнт втрат

Рріз – потужність різання (згідно завдання)

ККД для верстатів токарної (фрезерної, свердлильної та шліфувальної) групи лежить в межах 0,7…0,8.

Визначаємо коефіцієнт втрат α:

 

Потужність на валу двигуна розраховується при встановленому ККД верстата:

, де

Рріз– потужність різання (згідно завдання);

ηверст – коефіцієнт корисної дії верстата.

 

Побудова навантажувальної діаграми.

Навантажувальна діаграма будується за визначеними даними. Двигун головного приводу на час паузи не відключається тому діаграма (рис.2.12) буде мати вигляд:

 
 

Рис. 2.12. Навантажувальна діаграма двигуна головного приводу.

По діаграмі визначаємо еквівалентну потужність різання:

 

По закінченні розрахунків по каталогу вибираємо двигун за умовою:

Рном ³ Рекв

Для двигунів ГП краще вибірати двигуни серії АИР або АИС, тому що ці двигуни мають добрі пускові характеристики.

 

Побудова механічної характеристики.

Знаючи синхронну частоту обертання визначаємо номінальне ковзання двигуна:

Sн= (no- nн )/no, де:

n 0– синхронна частота обертання двигуна,

n н– номінальні оберти двигуна.

Знаходимо критичне ковзання двигуна:

 

, де

λ – перевантажувальна здатність (λ = Ммах / Мном)

Розраховуємо значення моменту для різних значень ковзання по формулі Клосса:

Знаходимо номінальний момент двигуна:

, де
Мном
– номінальний момент двигуна, Н∙м;

Рном – номінальна потужність двигуна.

Розраховуємо значення критичного моменту:

Мкр = λ • Мном

Знаходимо оберти при різному значенні ковзання:

nS = n0 (1 – S)

або розраховуємо кутову швидкість при різному ковзанні:

ωS = π n / 30

За визначеними даними будуємо механічну характеристику вибраного електродвигуна n = f (M) (Рис. 2.13.). Механічна характеристика двигуна повинна бути жорсткою, тому необхідно виконати перевірку її на жорсткість. Механічна характеристика вважається жорсткою якщо зміна обертів при зміні навантаження не перевищує 5 ¸ 10 %.

 
 

Рис. 2.13. Механічна характеристика двигуна головного приводу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типи електроприводів токарних верстатів. | Перевірка механічної характеристики на жорсткість.


Дата добавления: 2017-11-04; просмотров: 213; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.