Перевірка механічної характеристики на жорсткість.

Відношення постійних втрат до змінних:

Xk= /q , де:

ℓ - постійні втрати;

Q – змінні втрати.

Для верстатів легкої групи:

Хк = 1; q = ℓ;

Для верстатів середньої групи:

Хк = 1,5; q = ℓ / 1,5;

 

Для верстатів важкої групи:

Хк = 2; q = 0,5ℓ;

 

Момент холостого ходу визначаємо за формулою:

Мхх = ℓ • Мном

Визначаємо ковзання, що відповідає холостому ходу:

 

Оберти холостого ходу розраховуємо за формулою:

nхх = n0 (1 – Sхх),

а кутова швидкість буде дорівнювати:

ωхх = π nхх / 30

Зміна навантаження на валу двигуна від холостого ходу до номінального навантаження:

Перевірка двигуна на перевантажувальну здатність.

Якщо з двигуном використовується редуктор то необхідно враховувати його передаточне число:

, де:

nдв–номінальні оберти двигуна;

nшп – мінімальні оберти ріжучого інструменту згідно завдання.

Тоді момент, приведений до валу двигуна:

Мпр. = ί ∙ Ммакс.різ .

Для нормальної роботи верстата повинна виконуватись умова, що:

, де

0,81 – коефіцієнт, що враховує зниження напруги заводської мережі на 10 %,

Ммакс.різ. – максимальний момент різання згідно завдання,

Мн– номінальний момент двигуна.

 

Як правило, двигун головного приводу вибирається з синхронною частотою

обертання n0,яка є найближчою до обертів шпинделю.

 

3. Визначення потужності допоміжних приводів і приводів подачі.

Допоміжні приводи верстатів (швидке переміщення супортів, бабок, поперечин і т. д.) звичайно працюють в короткочасному режимі навантажень.

Тривалість роботи допоміжних приводів не перевищує 5 – 10 с. За цей час при перевантаженнях в допустимих межах двигун не встигає нагрітися навіть до нормального нагріву. Тому номінальна потужність двигунів в даному випадку визначається тільки за умовами перевантажень.

Потужність двигуна подачі витрачається на подолання сил тертя і зусилля на подачу інструменту або заготовки.

Потужність (кВт), що витрачається на подолання сил тертя:

а) - при горизонтальному переміщенні механізмів:

Ртер = Fтер V 10-3 = Gпр μ V 10-3 ,де

Fтер – сила тертя, Н,

V – швидкість, м/с,

Gпр – сила тяжіння (вага) пристрою, Н,

μ – коефіцієнт тертя руху (для сухого тертя 0,08¸0,18)

 

б) - при вертикальному переміщенні механізмів:

В даномувипадкупотужність двигуна витрачається на подолання сил тертя і сил ваги механізму, який пересувається приводом.

Ртер.в.= Gпр×(1+2a×m ) ×V×10 -3 , кВт,де

a= L/ℓ,де ℓ -довжина затискної частини,

L –відстань від центру ваги механізму до осі колони або стійки.

в) - розрахункова потужність двигуна допоміжного приводу:

Рр.д. = Ртер / λ1 ηп

ηп– ККД передачі, визначається по кінематичній схемі верстата

п = 0,2 …0,4) – для редукторів допоміжних приводів і приводів подачі.

λ1 =0,85 • Ммах / Мном . (0,85 – коефіцієнт, що враховує зношення механізму

та інструменту).

г) - розрахункова потужність двигуна приводу подачі:

Рр.п.= (Ртер+ Рп)/ η

Рп =(0,01¸0,02)×Рріз – для токарних і свердлильних та (0,02¸0,03) ×Рріз,- для фрезерних.

Перевірка перевантажувальної здатності двигуна. Для цього визначаються:

Початковий пусковий момент (Н•м) вибраного двигуна:

Номінальне ковзання:

 

Момент сил опору при пуску при коефіцієнті тертя спокою μ0:

m0/m -складає 1,05¸1,1

ω = π n0 / 30 – синхронна кутова швидкість двигуна.

Ртер, кВТ.

Якщо виконується умова: 0,85 Мпоч > Мсо, то двигун вибрано правильно.

Для вибраного двигуна будується механічна характеристика аналогічно двигуну головного приводу. Механічна характеристика двигунів приводу подачі перевіряється на жорсткість.

4. Розрахунок потужності та вибір двигунів насосних станцій охолодження та гідросистем.

 

Потужність двигунів для приводу відцентрових насосів охолодження розраховується за формулою: , кВт, де

 

ρ – густина охолоджувальної рідини (вода – 1000 кг/м3) ;

ЗОР – 850 … 950 кг/м3 )

Нс – висота напору. Приймається виходячи з габаритних

розмірів верстата (ширина, висота, довжина)

ΔН – втрати напору, приймаються 10 – 15 % від Нс

ηн – ККД насосу (ηн = 0,6 … 0,75)

ηпер – ККД передачі (ηпер = 1)

Кз – коефіцієнт запасу 1,1 …1,3

g – прискорення вільного падіння (q = 9,81 м/с2)

Q– продуктивність насосу, м3/с.

Q = Q1+ кп×Рріз , де

Q1 –витрати ЗОР на видалення стружки, (Q1 =0,16¸0,66)×10-4, м3/с.

Кп –коефіцієнт продуктивності, кп =(0,33¸0,96)×10-4 м2×с2/кг

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розрахунок потужності двигуна головного приводу токарних верстатів. | Токарно-гвинторізного верстата 1К62.


Дата добавления: 2017-11-04; просмотров: 110; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.