шi сурет - (ARISтiң ғимараты) ARISтiң үлгiлерiнiң түрлерiнiң классификациясы

 

ARIS үй-iшi Ицп кiретiн ұйымдардың бизнес- архитектурасы қызмет және құрастыру пiшiндеуге қатысты түрлi есептердiң шешiмi үшiн қолайлы тығыз интеграцияланған программалық өнiмдердiң кең спектрi қосады:

- баланс жасалған көрсеткiш Ирлдердiң жүйесiнiң негiзiнде жабдықтауларды тiркестiң стратегиялық басқаруын жүйенiң құрастыруы;

- логистиялық бизнес- процесстерлердi сипаттама, талдау және әбден жетiлдiру;

- Ицптың қызметiнiң регламенттеу;

- ISO 9000-шi сапаның халықаралық стандарттарына сәйкестiкке ұйымның сертификациясы.

 

- процесс басқаруын жүйенiң құрастыруы;

- итоларды енгiзу - ERP, CRM, SCM, CALS, Workflowтың сыныбының жүйелерiнiң базасында шешiмдерi

- қосымшалардың өңдеуi және Ицптың жүйелерiнiң кiрiгуi;

- бiлiмдермен басқару тағы басқалар.

Программалық өнiмдердiң ARISтiң үй-iшiсiнiң құрамындағы барлық алуантүрлiк үш бiрi стратегияның өңдеуiн қолдайтын төрт платформада Ицптың стратегиясы соның iшiнде логистиялық өңге бөлшектеуге болады (өңдеу, енгiзу және контроллинг) Ицп басқару жүйесiнiң тiршiлiк циклдасының негiзгi кезеңдерiне сәйкес келедi. Windowsтiң БЖi және платформоға басқарумен жұмысы үшiн өнiмдердiң өңдеудiң платформалары құрам iске асырылғаннан екi вариантқа бұл қатарда - Javaдың негiзiнде тәуелсiз варианты.

ARISтiң үй-iшiлерi негiзгi өнiм ARIS Toolset болып табылады (Ицп ) ұйымның қызметiнiң пiшiндеуiнiң келесi есептерiн шешiлуге мүмкiндiк беретiн:

- ARISтiң үлгiлерiнiң өңдеу, семантикалық тексерулер және талдауы

- Simulation ұйымның қызметiнiң имитациялық пiшiндеуi ARISтердi қолданып

- Publisher үлгiлердiң жариялауы Webлары ARISтерi арқылы

- скрипт есеп беруiн қолдануы бар репозитория ARISтен мәлiметi бойынша есептеу нәтижелерiнiң генерациясы;

- өңдеу және талқылау скрипт осы ARISтердi экспорта/импорта үшiн қолайлы

- репозитория ARIS әкiмдiк ету

- ARISтiң үлгiлерiнiң өзгерiстермен және жақсартуларымен басқару.

Қалған ARISтiң үй-iшiсiнiң программалық өнiмдерi келесi есептердiң шешiмi үшiн арналған:

- (ARIS Balanced ScoreCard ) баланс жасалған көрсеткiш Ирлдердiң жүйесiнiң өңдеуi;

- (ARIS Business Optimizer ) шығын операциялық талдау;

- өнiмдер және (ARIS for SAP NetWeaver, ARIS Redocumentation Scout) SAPнiң шешiмдерiнiң енгiзуi бойынша жобалардың қолдауы;

- (ARIS UML Designer ) UMLнiң өсиетiндегi қосымшаларының жобалауы;

- (ARIS Software Engineering Scout, ARIS Process-to-Application) бизнес- қосымшалар өңдеу;

- (ARIS Process Performance Manager ) бизнес- процесстер контроллинг;

- (ARIS Audit Manager ) Сарбейнса-Оксли заңмен сәйкес қаржы есеп беруiн құрастырудың процесстерi бойынша ұйымның iшкi бақылауының жүйесiнiң автоматтандыруы;

- (ARIS Process Risk Scout ) операциялық тәуекелдердiң талдауы.

ARIS құралдар өте кең олардың тар кiрiгуiн SAP благодяряның өнiмдер және шешiмдерiнiң енгiзуiнде қолданылады. Қолданушының программалық қамтамасыз етуiн аспап неткен дегенмен таңдамас едi, көкейкестi жергiлiктi логистиялық ақпараттық жүйелердiң өзара әрекеттесуiн қамтамасыз ету туралы сұрақ өзара қалады. Ицптың басқаруды ұйымы үшiн бүгiн өзi қазiргi және бiр уақытта белгiлi стандартпен әңгiме мынада (Business Process Execution Language ) BPEL болып табылады. Бұл өнiмнiң базасында барлық қолданылатын қосымшалар үшiн бiртұтас бiрiгу платформасын жасауға болады. Есеп тек қана BPELның ортасына үлгiлеу құрал суреттеп айтылған процесстерiнiң хабар жүргiзуiн қамтамасыз еткендей етiп болады.

Ол үшiн басқа құрал суреттеп айтылған процесстердi көшiруге мүмкiндiк берген (өңдеу жылдамдатқан) арнайы транслятормен пайдалануға болады, соның iшiнде Casewise және Oracle Workflow, BPELның стандартының матрицасына. Сайып келгенде, кiрiгуi қамтамасыз етiледi үлгiлер және процесстердiң диаграммаларының көрсетiлген түрлерi осы стандарттан график түрiнде.

BPELға өткел жалпы дүниелi тенденциясы болып табылады - бұл технологияны қолданып қойылдарды елдер ең iрi үкiмет мекемелерi және коммерциялық ұйымдардың ондығы көпшiлiгiнде. Сонымен бiрге Ресейлерде технологияны өткел бұл iске асады, итолар ықшамдаудың проблемасының шешiмiн табуға нәтижеде не ойдағыдай сәттi болды - ұйымның инфрақұрылымы.

Сонымен, бизнес- пiшiндеудi құралдардың дамытуы және талдауды эволюция жабдықтаулардың тiркестерiнiң кәсiпкерлiгiнiң ептеген бөлiмшелерiнiң көз мөлшерiмен сипаттамасының құралдарынан, жабдықтауларды интеграцияланған тiркестiң бизнес- архитектурасы сипаттаманың құралдарына негiзiнен өткелмен бейнеленедi. Сала және бұл құралдардың қолдануының масштабтары сонымен бiрге кеңiткен - жабдықтауларды барлық интеграцияланған тiркестi басқаруға мамандардың ептеген командасының аралығында ақпар алмасудан. Не олардың қызметi туралы жеткiлiктi бiлiмдердiң бар болуы ойлайды. Басқа программалық қамтамасыз етумен кiрiгудi пайда болған мүмкiндiк жабдықтауларды интеграцияланған тiркестiң қазiргi инфрақұрылымына үлгiлеу құралы және талдауларға орналастыруға бағалы мүмкiндiк бердi.

Итоларды көз мөлшерiмен ұсыныстың мүмкiндiктерiнiң дамытуы ендiгәрi есептейдi - жабдықтаулар, жиын және мәлiметтiң талдауының әдiстерiнiң интеграцияланған тiркестiң архитектурасы, және де өте перспективалы бағытпен бизнес- пiшiндеудiң жүйелерi және SCMның жүйесiмен талдауды кiрiгу барлық толығырақ көрiнедi - жабдықтауларды тiркеспен басқару.

 

3. Ақпараттық логистикадағы электрондық кәсiпкерлiктiң технологиялары.

Түпкiлiктi түрдемен соңғы он жылдыққа экономика басқаруға логистиялық жол өзгердi. Өндiрушiлердiң арасындағы пайда болған жаңа шаруашылық қатынастары заттық ағындармен бiрлескен басқару бойынша жабдықтаушылармен және тұтынушылармен өте жаңа ақпараттық технологиялардың қолдануларында ендi тұрақтанады.

Электрондық кәсiпкерлiк, электрондық коммерция, ақпараттық логистиканың ұғымының экономикасындағы алған өз орындары басқа жарықтарда көрiнедi және жаңа сапалы ұғынулар талап етедi. 85% сатуларға дейiн дәл қазiр бизнес- кәсiпкерлiк салаға электрондық желiлерден кейiн дәл келедi, ол салдарынан не маңызды, стратегиялық рөлдi алады.

Жабдықтаушылар, өндiрушiлер және тұтынушылар қатысушылардың арасындағы айырбас және өзара әрекеттесуге емес болған интеграцияланған логистиялық желiлерде заттық-техникалық деңгей емес, тек қана информациялық өте жаңа ақпараттық технологиялардың қолдануына бағдарлай бiрiгедi.

 

Жаңа технологиялық платформалар клиенттердiң ақпараттық импульстерiнiң басымды өңдеулерiн ойлайды, жаңа архитектура емес өндiрiстiк процесстердi ақпараттық қамтамасыз етуде болады, қойма үшiн емес, клиенттердiң жеке талаптарының қанағаттандыруы үшiн, осы уақытта заттық ағынның алға басуын процесстiң дәстүрлi шынжырында тұтынушыға шикiзаттың жабдықтаушысынан бастағанында.

Интеграцияланған логистиялық желiлерде ұйымдардың бiрiктiрулерi аспаппен бiрiктiруi болады бiрнешерек сыртқы желiреккен Экстранет экстрасеть қызмет көрсете алады. Кәсiпкерлiк бойынша бiр ұйымның бөлiмшелерi және оның әрiптестерiнiң интрасетиi де, қызметi қалай болғанда да информациялық өзара өзара байланыстырған бөтен ұйымдардың интрасетиi де экстрасети құрамға және де кiре алады.

Интернет-технологияны қолданылу аяларының жалғасып жатқан кеңейтуiн нәтиже бағзы (Экстранет ) экстрасетей пайда болу соңында интеграцияланған логистиялық желiлердiң жұмыс жасауды тиiмдiлiктiң жоғарылатуының негiзiмен қызмет еттi. Бұл бастапқы интранеттi жасауды формада iске асырды - ақпараттық жүйелер, жұмыс iстейтiн өзiнiң түрi iшкi интернеттiң негiздерiнде. Ары қарай әбден жетiлдiрумен және логистиялық тiркеспен басқару бiртұтас, бүтiндiк процесстi сияқты қаралатында интеграцияланған логистиканың дамытуымен не шеңберiнде өзара байланысты мақсат жұмыс iстейтiн логистиялық тiркестердiң әр түрлi кәсiпорындарының әсерлерiнiң жедел үйлестiруiн жүзеге асырудағы қажеттiк пайда болды экстрасистемдi идеядағы өз iске асыруын тапты.

Құрастырулар және экстрасистемының жұмыс жасауы бұл турасында, онда оның аралығында және интранет және серiктестiктiң алдағы кеңсесiнiң бiрiктiретiн компъютер желiсi және оның алып тастаған филиалдары қағидаларда жасалған бiрлескен ақпараттық жүйемен iс жүзiнде айырмашылық жоқ. Айырмашылықта тек қана болады, оның құрылымын интранет жағдайда ылғи бiр ұйымның бөлiмшелерiнiң желiлерiн құрастырады, жағдай Экстранетада - оның құрылымы логистиялық тiркестiң құрам кiретiн кәсiпорындардың желiсiнiң информациялық есептегiшiн қосады. Логистиялық тiркестiң құрам кiретiн (өндiрушiлерге, жабдықтаушыларға, тұтынушыларға, техникалық қызмет көрсету және жөндеу, көлiк ұйымдарына) барлық кәсiпорындарға Экстранеттiң келiсiмдерiмен алдын ала белгiленген сәйкес ортақ (1-шi сурет) логистиялық қызметтiң жүзеге асыруын процессте оны мәлiмет үшiнмен тиiмдi операция жасауға мүмкiндiк бередi.

Логистиялық ақпараттық технологиялардың дамытуы бiрiккен ақпараттық қорларына тұрақты рұқсат мүмкiндiк бередi және қатысушылар және электрондық қызметтердiң экономикалық әлуетiн үлкеюге алып келедi.

Жабдықтаулар және электрондық қызметтердiң тiркестерiнiң индустриясы - әр түрлi экономика салаларындағы орналастыру және өнiмнiң сервисi үшiн глобалдi интеграцияланған логистиканың тиiмдi менеджментiнiң стандарт бейiмделетiн кешендi бағыт. Бұл өндiрiстiң заттық-техникалық қолдауының жабдықтау бойынша есептердiң барлық мүмкiншiлiк өз қосатын электрондық коммерциялық процесстерi, физикалық үлестiрiлуге жеңiлдетедi, соның iшiнде барлық қатысушылардың арасындағы тасымалдауға, жинауға, өңдеуге, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге және ақпараттық айырбас бойынша.

Автоматтандыру және ақпараттық технологияларды логистикада қазiргi кезеңде дамытудың бас бағыттарымен болып қалады. Әр түрлi логистиялық ақпараттық жүйелер сонымен бiрге жасалды және әр түрлi есептеуiш платформалар және өзара көбiнесе үйлесiмдi емес программалау тiлдерiнде халықаралық стандарттардың талаптарының есепке алуысыз жасалуға жалғастырады.

Қорлар және электрондық логистиялық қызметтердiң жабдықтауларының тiркестерiнiң индустриялары жүйелiк платформаның стратегиялық мақсатымен қорлардың жабдықтауларын қазiргi инфрақұрылымның жасау және дамытуын қаралады. Құрайтын табыстың стратегияларының осы мақсатпендерi бiр электрондық логистиялық қызметтердiң сертификациялау жүйесiнiң жасауы, сонымен бiрге (дербес компьюлер және коммуникациялардың комбинациясы) телематикидiң қолданудың масштабтары, электрондық кәсiпкерлiктiң жүйелерiнiң маңызды кеңейтуi болып табылады.

 

 

Кәсiпорынның Экстранетасының құрастыруын 1-Концептуалды схема сурет

 
Дата добавления: 2016-02-27; просмотров: 807;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.