Алгоритм проведення оцінки ефективності інвестицій в ІТ-проекти

Етапи проведення оцінки Складові етапів проведення оцінки
Вироблення концепції інвестицій-ного ІТ-проекту  
Оцінка повноти й вірогідності вихідних даних проекту  
3. Аналіз проектних ризиків  
4. Формування експертного висновку Опис цілей й інтересів учасників проекту
Оцінка реалізованості проекту
Оцінка фінансової спроможності проекту
Визначення складу проектних матеріалів та їхня розробка
Оцінка економічної ефективності проекту з пог-ляду власника й оператора проекту
5. Подання проекту потенційним інвесторам Підготовка проекту меморандуму й презентацій-них матеріалів для потенційних інвесторів
Формування критеріїв відбору потенційних інвесторів (партнерів)
Проведення комплексу заходів щодо просування проекту: розсилання пропозицій, презентації
6. Надання рекомендацій зі зміни концепції інвестиційного проекту  

Створення повноцінної системи управління бізнесом неможливо без формування корпоративних стандартів управління ІТ-ресурсами підприємства.

 

 

3. Вдосконалення системи управління ІТ-службою та ІТ-структурою.

Фахівцями галузі інформаційних технологій накопичений багатий досвід у рішенні завдань із вдосконалювання системи управління ІТ-персоналом й ІТ-інфраструктурою своїх замовників. Роботи із проектів у рамках даного напрямку повинні включати:

· Аудит функціонально-організаційної структури ІТ-служби .

· Розробку оптимальної моделі бізнес-сервісів управління інформа-ційними ресурсами замовника.

· Формування пропозицій по вдосконаленню функціонально-організа-ційної структури підприємства з визначенням відповідальності по напрямам організаційної ІТ-служби замовника.

· Регламентація організації управління інформаційно-обчислюваль-ними ресурсами замовника з формування КІСУ.

· Розробка технічного завдання на впровадження автоматизованої системи управління ІТ-інфраструктурою замовника.

4. Розробка ІТ-концепції створення й впровадження КІСУ.Ефективність роботи корпоративних інформаційних систем управління (КІСУ) визначається не тільки їхніми функціональними можливостями, але і якістю впровадження. Заставою успішного створення КІСУ є експертна оцінка поточного рівня автоматизації бізнес-процесів підприємства, а також визначення ключових факторів, що впливають на ефективність управління ІТ-інфраструктурою з боку ІТ-служби.

З даного проекту фахівцями в області ІТ проводиться обстеження структурних підрозділів організації-замовника (аудит інформаційних проектів; аудит стану парку інформаційно-обчислювальних ресурсів компанії; оцінка можливостей ІТ-служб з керування ІТ-інфраструктурою), розробляються варіанти подальшого розвитку КІСУ, встановлюються вимоги у вигляді техзавдання до створення й впровадження керуючої системи.

Види консалтингових послуг з впровадження інформаційних технологій подано на мал. 10.

 

 

Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 1263;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.