Місце Intranet в комп’ютерних мережах

Intranet – це закрита для зовнішніх користувачів сукупність технологій локальної обчислювальної мережі організації, розроблених на основі технологій глобальної мережі Intеrnet. Intranet – це по суті локальна мережа окремого підприємства. Швидкому успіху мережі Intranet завдячують технології World Wide Web. Технології Intranet, побудовані на технологіях глобальної мережі Internet, є у середньому більше ніж в 2.5 рази дешевшими у порівнянні з іншими спеціалізованими клієнт-серверними технологіями.

— Топологія мережі Intranet дозволяє легко об’єднувати інформаційні ресурси організації. Комп’ютери в мережі Intranet традиційно поділяються на серверні і клієнтські, але сама структура мережі є розподіленою. Несправність одного серверу не впливає на роботу інших. Клієнти і сервери мережі Intranet можуть працювати під управлінням практично будь-яких операційних систем. Все це є можливим завдяки використанню стандартного стеку протоколів TCP/IP. Операційна система, в якій реалізований цей стек, автоматично отримує можливість інтеграції в мережу.

— Intranet прийшов на зміну розрізненим груповим засобам сумісної роботи в корпораціях. Стрімкий розвиток Intranet почався з 1994 року. Відтоді найбільші виробники програмних і апаратних засобів задекларували використання принципів Intranet для своїх внутрішніх виробничих потреб. З кінцяі 1996 року почали з’являтися перші програмні Intranet-продукти великих фірм-виробників програмного забезпечення. На сьогодні використовується єдина концепція мереж Intranet. Вона описує, як і які стандартні Intеrnet-технології застосовувати при реалізації мереж Intranet. Згідно з цією концепцією, Intranet – це єдине інформаційне середовище організації, яке створене на основі найперспективніших мережних технологій, протоколів і стандартів відкритих систем.
Дата добавления: 2015-10-05; просмотров: 498;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.