Intranet-система IntraOffice

Extranet - системи

Intranet-система IntraOffice

6.1. Основні ресурси мережі Інтернет

До основних сервісів (ресурсів) мережі Інтернет слід віднести:

1. Електронна пошта (e-mail) - перший і найбільш поширений з сервісів Інтернет. Вона дуже схожа на звичайну паперову пошту. Так, наприклад, звичайний лист складається з конверта, на якому написана адреса одержувача і коштують штампи поштових відділень по його шляху проходження, і вмісту конверта - власне листи.

Електронний лист також складається із заголовка повідомлення, що містить службову інформацію (про автора листа, одержувача, шлях проходження по мережі і т.д.), грає роль конверта, і тіла повідомлення, що містить вміст листа. Електронна пошта - найдешевший вид зв′язку в Інтернет, при цьому, вартість електронного листа не залежить від віддаленості одержувача.

2. Списки розсилки (maillists) - простій, але в той же час вельми корисний сервіс Інтернет. Це практично єдиний сервіс, що працює виключно через електронну пошту.

3. WWW (World Wide Web - усесвітня павутина, що є величезною гіпертекстовою інформаційною системою) - найпопулярніший і цікавіший сервіс Інтернет сьогодні. Більше половини потоку всієї інформації, циркулюючої в мережі Інтернет, припадає на частку WWW.

У WWW існує безліч систем, які по запиту користувача повертають йому гіпермедійний документ - документ, що складається з частин з різноманітним представленням інформації (текст, звук, графіка, тривимірні об’єкти і т.д.), в якому кожен елемент може бути посиланням на інший документ або його частину.

Посилання ці в документах WWW організовані таким чином, що кожен інформаційний ресурс в мережі Інтернет однозначно адресується, і документ, який Ви читаєте в даний момент, здатний посилатися як на інші документи на цьому комп’ютері, так і на документи на інших комп’ютерах мережі Інтернет.

Причому користувач не помічає цього, і працює зі всім інформаційним простором Інтернет як з єдиним цілим. Практично будь-яка інформація, яка надається в публічний доступ, відображається засобами WWW.

4. FTP (розшифровується як сервіс для передачі файлів) - надає доступ до файлів на видалених комп’ютерах і у файлових архівах.

5. Мережеві новини Usenet .Их прийнято називати телеконференціями або електронними дошками оголошень. По суті, це аналог звичайних дощок з оголошеннями, що поміщаються в різних суспільних місцях (наприклад, на зупинках суспільного транспорту).

Чотири сервіси (або ресурси) мережі Інтернет з п’яти можуть ефективно використовуватися користувачами - претендентами при пошуку роботи. Виключення складає тільки четвертий сервіс: пересилка файлів між ПК (FTP), застосування якого на користь пошуку роботи навряд чи представляє інтерес.

6.2. Можливості практичного використання мережі Internet

 

Стрімкий розвиток Internet-технологій відкриває користувачам нові способи ведення справ, створює безпрецедентні можливості підтримання ділових відносин у віртуальному інформаційному просторі на різноманітних рівнях.

Процес використання Internet-технологій для оптимізації інформаційних і комерційних процедур, що відбуваються в рамках глобальних процесів соціальної комунікації, обумовив появу цілого ряду нових способів отримання прибутку за допомогою мережі Internet. Назвемо найбільш поширені з них:

1. Реклама. Багатомільйонна аудиторія мережі Internet дозволяє привернути масову увагу до продукції, що продається, або послуг.

2. Маркетинг. Розміщення в Internet інформації презентаційного характеру дозволяє компаніям заявити про себе і свою діяльність. Крім цього, Internet дозволяє в умовах жорсткої конкуренції здійснювати так званий індивідуальний маркетинг, тобто пропонувати товари і послуги, максимально адаптовані до потреб конкретного споживача.

3. Зв'язок з філіями і мобільними співробітниками. За допомогою Web-вузлів підприємства та організації можуть розширити можливості звичайної електронної пошти Internet, надавши можливість авторизованим користувачам (співробітникам, клієнтам, постачальникам та ін.) права доступу до найсвіжіших корпоративних даних. 4. Публікація інформації. Internet має незаперечні переваги перед іншими засобами масової інформації, маючи можливість в будь-який час і з будь-якої точки земної кулі надавати новини, огляди, довідкові дані, електронні бібліотеки, аудіо- і відеодані.

4. Спільна розробка проектів. Internet надає можливість спільної розробки програмних продуктів, чим досягається істотне скорочення витрат на організацію робочих груп програмістів.

5. Спрощення бізнес-процесів. У рамках Internet і Web-технологій. існує можливість організації Intranet-мереж, які є гнучким і конкурентоспроможним засобом, що дозволяє підприємствам більш ефективно використати свій інформаційний потенціал і свою інформаційну інфраструктуру.

6. Електронна комерція. Купівля і продаж різноманітних продуктів і послуг за допомогою глобальної мережі Internet.

З усього наведеного (далеко не повного) переліку способів ведення електронного бізнесу з використанням Internet найбільш багатообіцяючим і динамічним є електронна комерція. У широкому значенні під даним виглядом електронного бізнесу розуміють весь спектр надання товарів і послуг, який характерний для звичайного бізнесу. Вже зараз стає очевидним той факт, що Internet може розглядатися як гігантський торговий і фінансовий центр майбутнього. Термін електронна комерція став виключно популярним у світі бізнесу. Такий вид ведення бізнес-процесів передбачає проведення найрізноманітніших трансакцій за допомогою Internet і Web-технологій.

Поява принципово нових засобів фінансових розрахунків надала можливість зробити фінансові послуги доступними користувачам прямо з дому або з місця роботи. Сучасні інформаційні технології дозволили створити віртуальна магазини, банки, біржі - цілий світ електронної комерції, який доповнює і деякими елементами замінює звичну економічну і соціальну інфраструктуру. У загальному випадку системи електронної комерції покликані виконувати не тільки прості операції купівлі і продажу товару або послуги, вони повинні стимулювати попит на продукцію і послуги, автоматизувати базовий перелік адміністративних функцій, логістики, маркетингу і т.д.

У зв'язку з цим автоматизація надання банківських послуг не є винятком. Використання передових технологій для організації роботи банку з клієнтами може принести істотні вигоди, оскільки не тільки значно розширює спектр автоматизованих послуг, що надаються банком, й стимулює зростання кількості клієнтів банку.

Стосовно систем обслуговування клієнтів банків, орієнтація на унікальні, централізовані та жорстко регламентовані електронні системи здійснення платежів і надання фінансових послуг набуває консервативного, застарілого характеру. Найбільшу віддачу з погляду економічної вигоди в цьому випадку можуть принести технології електронної комерції, орієнтовані на використання Internet і Web-технологій.

Сьогодні стрімке зростання популярності таких технологій обумовлюється тим, що потенційний ринок надання фінансових послуг на основі Internet-технологій є глобальним за своєю природою. Internet дозволяє банкам долати перешкоди, пов'язані з проведенням фінансових операцій з клієнтами в географічно віддалених регіонах, і тим самим істотно розширити межі свого бізнесу. Впровадження більш досконалих технологій, таких, як програмні агенти, платіжні системи на основі смарткарт, метамова XML та інші, дозволять створити нові, персоніфіковані комбінації фінансових і банківських послуг, які будуть в недалекому майбутньому основою обороту банківського капіталу.

 

6.3. Інтернет на підприємстві

 

В даний час кожна компанія, яка прагне вижити у своєму конкурентному середовищі, повинна мати не тільки автоматизовані підсистеми бухгалтерського обліку та зарплати, але і підсистеми управління взаємовідносинами з клієнтами та підтримки прийняття рішень, підсистеми, що виходять за територіальні та тимчасові межі компаній, засновані на технологіях Інтернет.

Використання мережі Інтернет в діяльності підприємства дає можливість підвищити конкурентоспроможність товарів, розширити ринки збуту, знаходити нових постачальників, посередників та споживачів.

Це відповідає бізнес-процесам залучення клієнта, вивчення його потреб, самого акта вчинення правочину (транзакція) і післяпродажного обслуговування, тобто система повинна охоплювати всі без винятку бізнес-процеси взаємодії компанії з клієнтом. Таку систему функціонування може забезпечити використання Інтернет — технологій.

Серед властивостей інформаційних технологій, що мають найважливіше значення для розвитку сучасного суспільства, економіки та менеджменту, фахівці відзначають сім найбільш важливих:

— інтернет-технології дають можливість активізувати інформаційні ресурси суспільства та підприємств, які сьогодні є основним фактором розвитку. Дослідження показують, що грамотне використання інформаційних ресурсів значно економить природні ресурси нашої планети;

— інтернет-технології' дозволяють оптимізувати (в першу чергу автоматизувати) інформаційні процеси. У багатьох розвинених країнах основна частина працездатного населення бере участь в обробці, зберіганні і передачі інформаційних продуктів і послуг;

— інтернет-технології' є елементом, який використовується в більш складних виробничих і соціальних процесах;

— інтернет-технології організовують інформаційну взаємодію між людьми і активно використовуються при підготовці та розповсюдженні масової інформації. Завдяки їм, нарешті вирішено питання поширення інформації про товар або послугу, передачі інформаційного продукту. Межі більше не мають впливу в інформаційній сфері;

— інтернет-технології' надають колосальний вплив на інтелектуалізацію суспільства та економіки. У всьому світі - комп'ютерна техніка, навчальні програми та файли мультимедіа — звичні атрибути повсякденного життя;

— інформаційні технології відіграють ключову роль в отриманні та накопиченні нових знань, використання яких підвищує ефективність економічних процесів, що протікають як в рамках окремої компанії, так і на території всієї планети;

— вирішальним фактором для розвитку суспільства на сучасному етапі є те, що використання Інтернет-технологій може надати дієвий вплив на рішення головних проблем глобальної економіки людства.

Ці властивості Інтернет-технологій надають економікам всіх країн світу можливість активно розвиватися. Але при цьому впровадження Інтернет- технологій у внутрішній простір будь-якої компанії - досить трудомісткий процес. Це пов'язано з тим, що Інтернет-технології є складною системою, що складається з фізичних та логічних компонентів.

Одним з найфундаментальніших чинників впливу мережі Інтернет на економіку є якісні зміни в умовах обміну інформацією між людьми. Інтернет дає безпрецедентні можливості для співпраці, досліджень, комунікацій.

Два основних напрямки використання Інтернет в бізнесі: Інтернет як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб реклами і маркетингу для ведення бізнесу (господарської діяльності) поза електронних мереж і Інтернет як інструмент ведення електронного бізнесу, заснованого на принципах мережевої економіки [3].

Виникають нові Інтернет-економічні відносини та інститути, що базуються на потенційно необмежених інформаційних ресурсах. Вони приходять у суперечність з відносинами та інститутами індустріальної і традиційної економічних систем, в основі яких лежать обмежені природні, трудові та інвестиційні ресурси. В цих умовах зазнають значних змін відомі економічні закони: зростання потреб і їх задоволення на основі обмежених ресурсів, попиту і пропозиції, спадної віддачі факторів виробництва. Більше того - виникають нові економічні закони, що вимагають обґрунтування та застосування відповідного наукового та категоріального апарату.

Застосування Інтернет-технологій у внутрішньому просторі організацій, що отримало назву «Інтранет», дозволяє їм підвищити ефективність свого функціонування.

При створенні нових мережевих форм організації, а також при модернізації існуючих розробники, як правило, орієнтуються на такі основні потенційні переваги Інтернет-економічних відносин, що дозволяють одержати істотну економію на трансакційних витратах:

— економія на переміщеннях;

— створення єдиного внутрішньо фірмового інформаційного простору;

— колективне формування інформаційних ресурсів;

— внутрішньо фірмова координація.

Структура ринку з використанням Інтернет — технологій розширює кордони, створює нові ринки збуту та звичайно вимагає від виробника швидких реакцій на мінливі смаки своїх клієнтів.

 

6.3.1 Intranet - це внутрішня корпоративна мережа, побудована на інтернет-технологіях

Intranet - системи - проміжна ланка між локальною мережею й корпоративними системами високого рівня - CRM і ERP рішеннями. З технічної точки зору інтранет - це внутрішній корпоративний web-портал, покликаний вирішувати завдання саме вашої компанії; завдання, у першу чергу, по систематизації, зберіганню й обробці внутрікорпоративної інформації. Інтранет - сайт доступний тільки в рамках локальної мережі компанії включаючи вилучені філії (intranet) або як портал у мережі Інтернет, невидимий у пошукових системах і потребуючій авторизації при вході (extranet). Доступ до сторінок порталу здійснюється через web-браузер, що дозволяє користуватися послугами інтранет - систем людям з мінімальною комп'ютерною підготовкою. Відновлення інформації здійснюється відповідальними співробітниками за допомогою спеціальних інтерфейсів, робота з якими практично ідентична роботі з офісними додатками.

Ключовим словом при описі intranet - систем є слово "єдиний":

- єдиний спосіб обробки, зберігання, доступу до інформації;

- єдине уніфіковане середовище роботи;

- єдиний формат документів.

Такий підхід дає співробітникам можливість найбільше ефективно використати накопичені корпоративні знання, оперативно реагувати на події, що відбуваються, а підприємству в цілому надає нові можливості організації свого бізнесу.

Основними характеристиками інтранет - систем є:

· Низький ризик і швидка віддача інвестицій.

Итранет, у відмінності від ERP-систем, набагато простіше у впровадженні й у супроводі, а головне - набагато дешевше. Строки впровадження готових intranet - систем на підприємстві звичайно не перевищують одного місяця, причому впровадження системи має на увазі під собою підтримку й поглиблення вже існуючих на підприємстві бизнес-процесів, а не їхнє перепланування й перебудову.

· Низька вартість і простота технологій.

Всі корисні якості інтернет - технологій реалізуються в рамках украй простої схеми: програма перегляду (брaузер), установлена на робочому місці користувача, web-сервер, що виступає як інформаційний концентратор, і стандарти взаємодії між клієнтом і web-сервером.

· Відкритість і масштабованість систем.

Інтранет - системи відкриті для нарощування функціональності й інтеграції з іншими інформаційними системами Компанії. Ця властивість дозволяє компанії створювати інтранет - сайт еволюційним шляхом і розвивати систему в міру виникнення необхідності.

Intranet - системи, аналогічно ERP і CRM системам - не коробкові рішення, тобто рішення, що вимагають впровадження. Конфігурація впроваджуваної intranet - системи залежить від організації роботи з інформацією в компанії, від ступеня визначеності й структури бізнесів-процесів і робочих процедур і від сформованої в компанії практиці документообігу.

Іntranet - системи відрізняються високим рівнем настроюваємості й розширюваності: ви можете вибрати набір уже готових типових рішень або розробити необхідну вам унікальну інформаційну з нуля. У міру розвитку компанії й виникнення нових завдань ви можете розширювати наявне рішення, реорганізуючи інформаційну структуру інтранет - порталу й додаючи в нього нові модулі.

Завдання, розв'язуваними за допомогою інтранет - систем:

· централізоване зберігання загалькорпоративної інформації й організація оперативного доступу до неї

· організація авторизованого доступу до службової документації компанії

· своєчасне оповіщення співробітників про події усередині компанії

· оперативний доступ до інформації про структурні підрозділи компанії й персонал

· стимулювання ділового спілкування між співробітниками

· організація “зворотного зв'язку” між підрозділами компанії й керівництвом

· централізація й автоматизація типових службових завдань

· підвищення загальної інформаційної прозорості усередині компанії

Структура типового інтранет - порталу.

Перед вами можлива інформаційна структура гіпотетичної, але досить типовий intranet - системи:

· Інформація про компанії.

Реквізити, схеми проходу/проїзду до офісів, організаційна структура компанії, устав, місія компанії, корпоративний стиль, посадові інструкції й т.д.

· Інформація про співробітників.

Довідник по співробітниках (телефони, e-mail адреси, ICQ, підрозділ і посада, фотографії), особисті сторінки співробітників, дошка пошани

· Оперативна інформація.

Оголошення, накази й розпорядження, обов'язкові заходи (планерки, збори й т.д.), стягнення й подяки за результатами звітного періоду, інформаційні огляди, зовнішні й внутрішні курси валют, погода й т.д.

· Корпоративна база знань.

Стандартні документи й шаблони, внутрікорпоративна довідкова інформація (каталог продукції й прайс-листы, що навчають матеріали), файловий архів (робоча інформація, дистрибутиви програм, музика) і т.д.

· Сервісні механізми.

Заявки в служби на приобритение товарів (видаткові матеріали, оргтехніка, канцелярія), заявки на виконання робіт, централізований замовлення транспорту, пропусків, кур'єрської доставки, переговірних кімнат, контроль виконання завдань, проекти, фотогалерея, архів ПО, інші службові механізми.

· Спілкування.

Зв'язок з керівництвом компанії, питання-відповідь, відкликання, побажання й пропозиції, поздоровлення й подяки, анкетування, опитування, вікторини, форуми й т.д.

 
Дата добавления: 2015-10-05; просмотров: 2768; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.024 сек.