Сервиси .

Пошук по розділах.Система, що представляє, містить повнофункцвональні засоби пошуку інформації з різних розділів. Користувач може обмежити сферу пошуку тільки заголовками й коротким опис документа або тільки текстом документа. Спрощена система пошуку доступна з головної сторінки системи.

Карта сайту.Карта сайту представляє всі розділи системи у вигляді ієрархічної схеми, що дублює головне меню й утримуючого посилання на розділи. Карта сайту доступна з головної сторінки.

Курси валют і погода. Якщо сервер, на якому функціонує ядро системи, має вихід у мережу Інтернет, ядро системи портирує зі сторінки агентства "Ріс Бізнес Консалтинг" поточний курс долара і євро й поточну температуру повітря в Москві й/або вашому місті. За бажанням замовника в систему може бути додана опція ведення й адміністрування внутрішнього фірмового курсу у.о. і інші інформаційні або фінансові показники.

Інші модулі.

За бажанням Замовника можуть бути розроблені й підключені в систему додаткові модулі, такі як « Проекти», « Графік обов'язкових заходів», « Розклад відпусток і відряджень» і ін. Ми не включаємо ці модулі в стандартну поставку й не виносимо їхній опис на сайт через те що, як показує практика, функціональність таких модулів у різних компаніях істотно відрізняється.

 

6.5. Віртуальні підприємства: сутність, проблеми та конкурентні переваги ведення бізнесу

Віртуальне підприємство (ВП) - це принципово нова концепція виробництва, цілком зорієнтована на замовника, оскільки його основні характеристики – швидкість виконання замовлень і повнота задоволення потреб клієнта на основі інтеграції діяльності підприємств з допомогою новітніх технологій.

Головним підґрунтям є організація взаємозв’язку бізнес-процесів, спрямована на формування конкретного механізму виробництва товарів (надання послуг) на територіально розподілених підприємствах, при якій максимально проявляються ключові компетенції організацій, колективів і людей. Саме така організаційна форма дозволяє сформувати гнучку, розподілену в просторі сукупність компаній, найбільш пристосовану для якнайшвидшого випуску нової продукції (послуги), підвищення її конкурентоспроможності й оперативної поставки на ринок з метою максимально задовольнити вимоги замовника.

Причиною й метою створення віртуальних підприємств постає взаємна вигода замовників й виконавців, основана на кращому задоволенні взаємних потреб та спільному розподілі створюваної цінності.

Віртуальне підприємство з нефіксованою організаційною і територіальною структурою стає основою мережної економіки. Воно створюється шляхом відбору потрібних організаційно-технологічних, людських й інших ресурсів з різних підприємств та їх інтеграції з допомогою комп'ютерних мереж. Взаємодія реально існуючих фахівців і підрозділів різних підприємств реалізується віртуально. Така структура не має галузевих або відомчих обмежень, що дозволяє сформувати гнучку й динамічну організаційну структуру, котра найкраще пристосована до швидкого випуску та оперативного постачанню нової продукції на ринок .

Простір віртуалізації підприємств охоплює три основні категорії явищ:

- віртуальний ринок — ринок товарів і послуг, що існує на основі комунікаційних і інформаційних можливостей глобальних мереж (Internet);

- віртуальну реальність, тобто відображення та імітацію реальних розробок і виробництва в кібернетичному просторі, що одночасно є й інструментом, і середовищем;

- віртуальні (мережоподібні) організаційні форми.

Виділяють основні конкурентні переваги віртуальних підприємств:

- швидкість виконання ринкового замовлення;

- можливість зниження сукупних витрат;

- можливість повнішого задоволення потреб замовника;

- можливість гнучкої адаптації до змін навколишнього середовища;

- можливість знизити бар'єри виходу на нові ринки.

Поряд із переліченими щойно перевагами віртуальні підприємства мають і деякі слабкі місця:

- надмірна економічна залежність від партнерів, що пов'язано з вузькою спеціалізацією членів мережі;

- практична відсутність соціальної і матеріальної підтримки своїх партнерів внаслідок відмови від класичних довгострокових договірних форм і звичайних трудових відносин;

- небезпека надмірного ускладнення, що випливає, зокрема, з різнорідності членів підприємства, неясності стосовно членства в ній, відкритості мереж, динаміки самоорганізації, невизначеності в плануванні для членів віртуального підприємства.

Віртуальні підприємства стають реальністю, але без застосування передових рішень із управління ідентифікацією практично неможливо змушувати їх працювати належним чином. Задля успішної побудови віртуальних підприємств компанії повинні водночас й відкрити свої системи, й захистити їх для вирішення критично важливих задач, забезпечивши при цьому надання сервісів високого рівня.

Дата добавления: 2015-10-05; просмотров: 614; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2020 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.