VIІІ. Оргкомітет олімпіад

 

8.1. Оргкомітет змагань створюється із числа представників управлінь (відділів) освіти, керівників наукових установ та організацій, що проводять олімпіади, працівників методичних установ, представників місцевих органів державної влади, а також до нього можуть залучатися представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

 

8.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення відповідної олімпіади.

 

8.3. Оргкомітети:

8.3.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад.

8.3.2. Забезпечують порядок проведення олімпіад.

8.3.3. Створюють комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіад, перевіряють відповідність складів команд до переліку осіб, поданих у заявках, наявність і правильність оформлення документів, передбачених пунктом 3.10 розділу ІІІ цих Правил.

8.3.4. Готують документацію для проведення олімпіад (план проведення, бланки протоколів, звіти тощо). Готують та перевіряють спортивні, навчальні об’єкти, інвентар та обладнання.

8.3.5. Формують склад учасників олімпіад із числа переможців попереднього етапу за результатами їх виступів на змаганнях або за результатами відбірково-тренувальних зборів.

8.3.6. Здійснюють кодування робіт та несуть відповідальність за збереження секретності кодів.

8.3.7. На спільному із журі засіданні приймають рішення, яке оформлюється протокольно, щодо визначення переможців змагань, визначають персональний склад учасників відбірково-тренувальних зборів та остаточний склад команд для участі в наступному етапі змагань, готують документацію про результати виступу команд.

8.3.8. Складають спільно з журі протокол про підсумки проведення олімпіад.

Протокол про підсумки проведення олімпіади підписується головою оргкомітету, головою журі та секретарем оргкомітету олімпіади і завіряється печаткою управління (відділу) освіти, що забезпечує їх проведення.

У протоколі про підсумки проведення олімпіад обов’язково вказуються:

прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку) переможців і учасників змагань, найменування навчального закладу та клас (курс) навчання;

прізвище, ім’я, по батькові кандидатів до складу команди для участі в наступному етапі змагань (у тому числі – до участі у відбірково-тренувальних зборах);

короткий аналіз (у тому числі аналіз завдань за класами), висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіади.

Протокол про підсумки проведення олімпіад затверджується відповідним наказом управлінням освіти і науки.

8.3.9. Сприяють висвітленню результатів олімпіад у засобах масової інформації.

 

8.4. Секретар оргкомітету олімпіади забезпечує ведення необхідної документації, в тому числі звітно-аналітичної.

 

8.5. Документація і роботи учасників І етапу олімпіад зберігаються в загальноосвітніх навчальних закладах, ІІ етапу – у відділах освіти районних (міських) державних адміністрацій, ІІІ етапу – в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти впродовж року з дня закінчення олімпіади.
Дата добавления: 2015-09-21; просмотров: 856;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.