Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування

Щоб у реальній коливальній системі одержати незгасаючі коливання, треба компенсувати цій системі втрати енергії. Таку компенсацію можна здійснити за допомогою будь-якого періодично діючого фактора X(t), якийзмінюється за гармонічним законом:

 

Для механічних коливань пружинного маятника роль X(t) відіграє зовнішня вимушувальна сила

(1)

 

З урахуванням цієї сили закон руху пружинного маятника запишеться у вигляді

 

Якщо скористатися позначеннями , , то прийдемо до рівняння

(2)

 

Рівняння (2) є неоднорідним лінійним диференціальним рівнянням другого порядку. Розв’язок такого рівняння має складатися з двох частин, загального розв’язку відповідного рівняння без правої сторони і окремого розв’язку цього рівняння з правою стороною, тобто

 

 

де A0 ─ амплітуда зміщення в початковий момент часу (t=0);

А ─ амплітуда коливань, які будуть усталені через деякий час.

 

Через деякий час t1, завдяки дії вимушувальної сили F0 , амплітуда коливань досягне максимального значення (рис. 1).

 

 

 

Рис. 1

 

З цього моменту часу розв’язком рівняння (2) буде лише функція

 

(3)

 

Відповідні похідні від (3) підставимо в рівняння (2), одержимо

 

(4)

У виразі (4) сталі величини А і ω повинні мати такі значення, щоб гармонічна функція дорівнювала сумі трьох гармонічних функцій, які стоять в лівій частині рівняння. Для виконання цієї умови, необхідно щоб сума трьох векторів при відповідних косинусах в лівій частині (4) дорівнювала вектору, який стоїть біля косинуса в правій частині. Однак вектори і напрямлені по одній лінії, але в різні боки. Вектор напрямлений перпендикулярно до перших двох. Зазначена вище умова може бути реалізована за допомогою векторної діаграми (рис. 2).

Векторна діаграма дає можливість визначити амплітуду і початкову фазу вимушених коливань. З діаграми видно, що

 

. (5)

 

 

Рис. 2

 

 

Звідки амплітуда вимушених коливань буде дорівнювати

 

(6)

 

Початкова фаза вимушених коливань, як видно з векторної діаграми, дорівнює

 

(7)

 

З урахуванням співвідношень (6) і (7) розв’язок диференціального рівняння вимушених коливань (2) матиме вигляд

 

(8)

 

Якщо розглянути електричний коливальний контур, то змінною величиною в цьому випадку буде е.р.с., або змінна напруга

 

(9)

 

Диференціальне рівняння вимушених коливань в коливальному контурі, з урахуванням (9), буде мати вигляд

 

(10)

 

Використовуючи позначення, аналогічні до (2), прийдемо до рівняння

(11)

 

Розв’язком рівняння (11) є функція, аналогічна до (3), тобто

 

(12)

 

Амплітуда заряду вимушених електромагнітних коливань буде дорівнювати

. (13)

 

Підстановка значень і в (13) дає значення амплітуди електромагнітних коливань в такому вигляді

 

(14)

 

Похідна за часом від (12) дає можливість одержати в коливальному контурі закон зміни електричного струму

 

,

 

де ─ максимальний струм у коливальному контурі.

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 4453; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.