Безпечна експлуатація електроустановок: системи засобів і заходів щодо електробезпеки .

Робота щодо забезпечення безпечної експлуатації електроустановок здійснюється згідно з обов'язковими для всіх споживачів електроенергії, неза­лежно від їх відомчої належності, правилами технічної експлуатації електроус­тановок споживачів та правилами техніки безпеки при експлуатації електроус­тановок споживачів. Обслуговування діючих електроустановок, організація та виконання ремонтних, монтаж­них, налагоджувальних робіт і випробувань здійснюються спеціально підготов­леним електротехнічним персоналом.

Роботи в діючих електроустановках з врахуванням заходів безпеки поділя­ються на виконувані: - із зняттям напруги,

- без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу них,

- без зняття напруги на відстані від струмоведучих час­тин, що знаходяться під напругою.

Лекція № 8

При виконанні робіт із зняттям напруги та без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них повинні виконуватись організаційні та технічні заходи.

До організаційних заходів відносяться:

• оформлення роботи за нарядом-допуском, розпорядженням або за пе­реліком робіт, виконуваних в порядку поточної експлуатації; • допуск до роботи; • нагляд під час роботи;

• оформлення перерви під час роботи; • переведення на інше робоче місце.

Основні технічні засоби і заходизабезпечення електробезпеки включають:

• ізоляцію струмовідних частин; • недоступність струмовідних частин; • блокування;

• засоби орієнтації в електроустановках; • виконання електроустановок, ізольованих від землі; • захисне розділення електричних меж.

Найбільш поширеними технічними засобами є захисне заземлення та занулення.

Захисне заземлення – це навмисне електричне з'єднання із землею металевих неструмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою.

Занулення– це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою. Його застосовують в трифазній мережі із заземленою нейтраллю напругою до 1000 В.

Наряд-допускце завдання на безпечне виконання роботи, оформлене на спеціальному бланку встановленої форми. Він визначає зміст, місце виконан­ня роботи, час її початку та закінчення, умови безпечного виконання, склад бригади та осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи. Розпорядження - це завдання на виконання роботи, що визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки. Воно має разовий характер, видається на один вид роботи і діє протягом однієї зміни.

Електрозахисні засоби – це технічні вироби, що не є конструктивними елементами електроустановок і використовуються при виконанні робіт в електроустановках з метою запобігання електротравм.

Електрозахисні засоби поділяються на ізолювальні (ізолюючі штанги, кліщі, діелектричні рукавиці тощо), огороджувальні (огородження, щитки, ширми, плакати) та запобіжні(окуляри, каски, запобіжні пояси).

Ізолювальні електрозахисні засоби поділяються на основні і додаткові.

Основні розраховані на напругу установки і при дотриманні вимог безпеки щодо користування ними забезпечують захист працівників.

Додаткові електрозахисні засоби навіть у разі дотримання функціонального їх призначення не забезпечують надійного захисту працюючих і застосовуються одночасно з основними для підвищення рівня безпеки.

Питання для самоконтролю:

1. Перерахуйте загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання.

2. Перерахуйте загальні вимоги безпеки до технологічних процесів.

3. Як діє електричний струм на організм людини?

4. Назвіть можливі електричні травми і дайте їх характеристику.

5. Як класифікуються приміщення за ступенем ураження електричним струмом?

6. Назвіть індивідуальні та колективні електрозахисні засоби.

Література:

1. Я.І Бедрій, Ю.Л. Дешинський, Р.М. Івах, Л.А. Катренко, А.А. Краснощоких. Основи охорони праці — Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 337с. (с. 86-89, 101-136)

2. В.Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О.В. Мельников. Основи охорони праці — Львів: Афіша, 2000.– 345с. (с. 201-205, 252-292)

3. М.П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. Основи охорони праці – Київ: Каравела, 2004.—405с. (с. 244-295)

4. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці – Львів: Оріяна-Нова, 2007.- 367с. (291– 310).

 

Викладач Винничук Г.Д.

 

Лекція №9

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 1475; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.009 сек.