Вимоги безпеки до влаштування будівель та приміщень

Виробничі приміщення і будівлі повинні забезпечувати найбільш сприятливі виробничі умови й усувати можливу техногенну небезпеку. Вони можуть мати будь-яку форму і розміри, однак найбільш доцільною є форма прямокутника.

Об’єм виробничих приміщень повинен бути таким, щоб на кожного працюючого відводилося не менше 4,5 м3 простору, а площа приміщень – не менше 15 м2. Висоту виробничих приміщень зі значними тепло-, волого- і газовиділеннями визначають з урахуванням технологічного процесу і забезпеченням достатнього вилучення теплоти, вологи і газів з робочої зони.

На випадок пожежі у виробничих приміщеннях обладнують додаткові евакуаційні виходи.

Після зовнішніх виходів необхідно влаштовувати повітряні теплові завіси чи тамбури з двома дверима, що відстоять один від одного не менше, ніж на ширину дверного полотнища плюс 0,2 м. Якщо тамбур служить тільки для проходу людей, ширину його необхідно збільшити в порівнянні із шириною дверного прорізу на 0,3 м в обидва боки. Тамбури повинні освітлюватися природним і штучним світлом. Сходові клітини в багатоповерхових будинках повинні освітлюватися через бічні вікна.

Ворота для залізничного транспорту повинні мати ширину 4,8 м і висоту не менше 5,4 м. Ворота для автотранспорту повинні мати ширину, що дорівнює ширині автомашини плюс 0,6 м, і висоту, що дорівнює висоті автомашини плюс 0,2 м.

Розрахунок площ побутових приміщень (за винятком гардеробних для збереження одягу) виконується за найбільшим числом працюючих у зміні.

Для працівників, що не зв'язані безпосередньо з виробництвом і працюють в адміністративно-конторських приміщеннях, передбачається збереження лише верхнього одягу відкритим способом. При плануванні гардеробних, прибиралень, умивальних і душових необхідно враховувати зміни об’єму приміщення за зміни чисельного співвідношення чоловіків і жінок. За наявності професій різних груп розрахунок площ побутових приміщень виконується за нормами для кожної групи, а якщо робітники переважаючої групи складають не менше 70% від загального числа, то розрахунок здійснюють за нормами для цієї групи.
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 744; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.