Інгібітори холінестерази

Фармакологічні речовини, які здатні інактивувати холінестеразу, сприяють накопиченню ацетилхоліну, який виділяється в закінченнях холінергічних нервів, і, в свою чергу, підсилює його дію на органи й тканини. Ефект, що викликається інгібіторами холінестерази (антихолінестеразними речовинами) подібний до дії, яку викликає ацетилхолінові холіноміметичні речовини. Інгібування холінестерази може мати різний характер. Деякі речовини (фізіостигмін, галантамін, прозерин та ін.) викликають тимчасове зворотне пригнічення активності ферменту. Ацетилхолінові холіноміметичні речовини мають нетривалий ефект. Після припинення їх взаємодії з ферментом його активність знову відновлюється. В цьому випадку зв’язки, що утворюються між інгібітором та ферментом, є достатньо слабкими (взаємодія між диполями, сили Ван-дер-Ваальса, водневі зв’язки). Інші речовини (армін та інші фосфорорганічні сполуки) утворюють з ферментом міцні ковалентні зв'язки та викликають його фосфорилювання. В таких випадках активність ферменту не відновлюється, а нормальний процес гідролізу ацетилхоліну почнеться знову лише тоді, коли відбудеться біосинтез нової холінестерази. Тому дія цих речовин є стійкою й незворотною.

Одним з основних представників антихолінестеразних речовин зворотної дії є фізостигмін. У великих дозах цей препарат може не тільки впливати на холінестеразу, а навіть надавати безпосередню дію на холінорецептори (так само, як і інші антихолінестеразні препарати). Фізостигмін застосовують, головним чином, в офтальмології для звуження зіниці та зниження внутрішньоочного тиску при глаукомі. Останнім часом зроблено декілька спроб по використанню фізостигміну для покращення стану при хворобі Альцгеймера.

Фізостигмін

Близьким до фізостигміну за фармакологічними властивостями є інший зворотній інгібітор холінестерази – галантамін.

Галантамін Піридогістаміну бромід

Синтетичними антихолінестеразними препаратами, які також мають сильну антихолінестеразну активність, є прозерин та піридостигміну бромід. Обидва препарати є четвертинними солями, що споріднює їх за властивостями з ацетилхоліном. Використовують їх при послабленні нервово-м’язової провідності, наприклад, при парезі кишечниката сечового міхура, в офтальмології та при необхідності зняття дії м’язових релаксантів (тубокурарину).

Інший підхід, який нещодавно почали застосовувати для реалізації даної мети – керований синтез сполук, які здатні збільшувати вивільнення ацетилхоліну.

Першим з препаратів цього типу є лінопірдин:

Лінопірдин

Прикладом незворотних інгібіторів холінестерази є фосфорорганічний препарат армін.

Армін

Дія арміну та інших аналогічних препаратів подібна до дії фізостигміну, прозеріну та інших антихолінестеразних засобів, проте значно сильніша та триваліша за часом. Армін застосовується для лікування глаукоми.

Армін відноситься до групи фосфорорганичних сполук, які мають сильну антихолінестеразну активність і є незворотними інгібіторами холінестерази. Це призводить до необхідності створення фармакологічних засобів, які будуть ефективними при отруєнні фосфорорганічними речовинами з подібною дією. Необхідно зазначити, що значна кількість видів хімічної зброї (табун, зарін, зоман) та інсектицидів, що використовуються в сільському господарстві, є фосфорорганічними сполуками, які є сильними незворотніми інгібіторами холінестерази.
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 1217;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.