ПАТОМОРФОЗ ЗАИКАНИЯ

Складання обчислювальних моделей готує користувачів до практичної роботи в системі TK solver. Ці моделі складаються аналогічно до наведеного раніше прототипу для відомих з шкільного курсу задач з математики і фізики. Як джерела, використовують будь-які довідники з відповідних предметів. Для кожної пари параметрів слід записати обидві необхідні залежності. На основі моделі складають обчислювальну задачу із зазначенням числових значень вхідних даних.

Інсталяція TKS потребує близько 20 Мб дискового простору і виконується в два етапи: встановлення повного пакету і додатково, в режимі Custom, навчальної системи (Tutorial), яка потрібна для вступного заняття. Надалі вона може бути деінстальована за допомогою базового компакт-диску. Вхід до системи виконується через меню Пуск/програми. Tutorial можна оглянути бігло, можна орієнтуватися на одну з найпростіших задач, наприклад – обчислення об’єму і бічної поверхні кругового конусу. Після зникнення заставки на екрані будуть дві панелі – Rule i Variable, інші показані ярликами. Призначення кожної ілюструється переключенням активності на прикладі Table Sheet. Клацанням на ярлику викликається Pop-up і обирається Восстановить.При цьому панель відкривається, далі вона закривається клацанням по [x].

Під час ознайомлення з меню системи докладно обговорюють Format/Settings і у вікні, що відкривається, – Solutions Settings – здійснюється допуск на уточнення розв’язку, визначаються початкове значення і граничне число ітерацій. В Help/Contents демонструється зміст

Using TK solver,

Tutorial and How-To’s – розділ How (розкривається один із пунктів),

Reference Information – короткого довідника;

Technical support – інформація про суміжні продукти (виокремлюється довідник Roark and Young. Educational programs, TK Solver Packs).

При обході кнопок панелі інструментів, слід затриматися на кожній кнопці до появи підпису, прокоментувати призначення Examine – підрахувати значення виразу. Слід уважно ознайомитися з бібліотекою, проглянути розділи Examples, Tools, Applications.

Інженерні і механічні додатки TKS проглядаються через Windows чи Проводник TK Files. Усі папки містять .tkw-файли, при їх завантаженні висвічуються стандартні панелі. Основні розділи такі:

cases – приклади прикладних задач;

diagrams – демонстраційні картинки;

examples – підбірки за темами без назв;

general – показ оголошення з вибірковим перекладом;

masters – потрібно викликати розділ procdurs, який дає уявлення про обчислювальний інструментарій системи.

Після ознайомлення з системою слід завантажити „квадратний” файл square.tkw з кореневої директорії TKS. У панелі змінних слід змінити вхідні дані, записати зміни по [Ctrl + S] і виділити мишею клітину з вхідною величиною, по [F9] отримується розв’язок, його слід перевірити. Надалі слід набрати, відлагодити і запустити на рахунок зазначені індивідуальні варіанти моделі.

5.5. Завдання для самостійної роботи

Математика:

1) прямокутний трикутник; 2) паралелограм; 3) прямокутник; 4) ромб; 5) трапеція; 6) правильний N-кутник; 7) сегмент та сектор кругу; 8) кільце; 9) прямий круговий циліндр; 10) прямий круговий конус; 11) зрізаний конус; 12) правильна піраміда; 13) зрізана піраміда; 14) куля; 15) кульовий сегмент; 16) кульовий шар.

Фізика:

17) рівноприскорений рух; 18) рівномірний рух точки по колу; 19) потенціальна енергія конденсатора; 20) математичний маятник; 21) електричний коливальний контур; 22) рівняння стану ідеального газу; 23) тонка оптична лінза.


5.6. Контрольні запитання

1. Які задачі можна розв’язати за допомогою інтелектуальних пакетів та прикладних програм?

2. Які задачі дає змогу розв’язувати система ТК Solver?

3. Яким чином викликається контекстна допомога в системі ТК Solver?

4. В яких режимах здійснюється розв’язок задач на моделі в Rule Sheet?

5. Для чого використовується режим спускових обчислень?

6. Чим є обчислювальна модель в ТК Solver?

7. Що собою представляють програмні відношення?

8. Для яких цілей використовуються списки в ТК Solver?

9. Для чого готує користувачів складання обчислювальних моделей?

10. Як виконується інсталяція ТК Solver?

 

 


 

ПАТОМОРФОЗ ЗАИКАНИЯ
Дата добавления: 2015-04-01; просмотров: 571; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.015 сек.