Визначення властивостей формувальних і стержневих сумішей

Формувальні піски, які поступають на завод, проходять вступний контроль: визначення зернового складу, вмісту глинистої складової, вологості, вмісту SiO2 та домішок.

Експрес-контроль формувальних і стержневих сумішей здійснює земельна лабораторія цеху. Він включає: визначення газопроникності, межі міцності на стискання у вологому стані, межі міцності на розтяг у сухому стані, вологості.

Визначення газопроникності суміші

Газопроникність визначають пропусканням повітря нормальної температури крізь стандартний зразок суміші. Для виготовлення стандартного зразку формувальну суміш поміщають в металічну гільзу з внутрішнім діаметром dвнутр = 50мм, висотою h = 120мм, ущільнюють трьома ударами вантажу (6,35кг) на лабораторному копрі. Розміри одержаного циліндричного зразку: d = 50мм, h = 50мм.

 


а) б)

 

Рисунок 3. Гільза для виготовлення стандартного циліндричного зразка формувальної суміші (а) та лабораторний копер (б): 1 - столик копра, 2 - гільза, 3 – ручка ексцентрика, 4 – вантаж, 5 – кулачок, 6 – шток.

 

Потім зразок разом з гільзою поміщають на прилад для визначення газопроникності. Крізь зразок пропускають 2000см3 повітря. Визначають тиск повітря в гільзі (перед зразком) та тривалість проходження повітря, обчислюють газопроникність суміші за формулою

 

,

де Q – кількість повітря, яке пройшло крізь зразок, см3,

l – висота зразку, см,

F – площа поперечного перерізу зразку, см2,

p – тиск в порожнині приладу перед зразком, мм вод.ст.,

t – час проходження повітря крізь зразок, хв.

Для прискореного визначення газопроникності між ковпаком приладу і зразком встановлюють діафрагми з каліброваними отворами діаметром 0,5 або 1,5мм (перша – для сумішей з газопроникністю до 50 од., друга – більше 50 од.). В нових сучасних приладах значення газопроникності знімають по шкалі приладу.

В залежності від маси відливок газопроникність суміші для чавунного литва повинна бути 30 – 150 од., стального литва – 80 – 120 од.

 

 

 

Рисунок 4. Прилад для визначення газопроникності.

 

Визначення міцності суміші

Сирі зразки випробовують на стискання, сухі – на розрив.

Для випробування міцності на стискання використовують ті самі стандартні зразки, що й для визначення газопроникності. Визначення міцності проводиться на важільному приладі і обчислюється за формулою

 

,

 

де Р – сила, яка руйнує зразок, Н,

F – площа перерізу зразка, см2.

На сучасних приладах показники міцності знімають по шкалі приладу.

Для визначення міцності на розрив сумішей для формовки по-сухому і стержневих сумішей виготовляють зразок-вісімку в роз’ємному стержневому ящику, ущільнюючи суміш трьома ударами на лабораторному копрі. Потім зразок висушують, охолоджують і випробовують на приладі.

 

 

Рисунок 5. Прилад для визначення міцності формувальних і стержневих сумішей.

 

 

.

Рисунок 6. Стандартні зразки (а) і схема їх випробування на стискання і розтяг (б)

Визначення вологості суміші

Наважку суміші 50г висушують у сушильному шкафу при температурі 105-110оС до постійної маси або з допомогою спеціальної інфрачервоної лампи для сушки протягом 3 хв., потім зважують.

Вологість суміші визначають за формулою

 

,

 

де Q – вага суміші до сушки, г,

Q1 – вага суміші після сушки, г.

 

Контрольні питання:

 1. Які властивості повинні мати формові суміші?
 2. Як класифікують формові суміші?
 3. Дати характеристику облицювальних, наповнювальних, єдиних формових сумішей.
 4. Дати характеристику сумішей для сирих, сухих та підсушених форм.
 5. *Навести склад і властивості типових сумішей для чавунних, стальних відливок, відливок з кольорових сплавів та сумішей для автоматичної формовки.
 6. *Від чого залежить вибір формової суміші?
 7. *Чим відрізняються властивості стержневих сумішей від властивостей формових сумішей і чому?
 8. Які види сумішей застосовують для виготовлення стержнів?
 9. *Навести типовий склад і властивості піщано-глинистих і піщано-масляних стержневих сумішей.
 10. *Від чого залежить вибір стержневої суміші?
 11. Які Ви знаєте суміші для швидкісних технологій?
 12. Склад, механізм твердіння, застосування, переваги та недоліки сумішей на рідкому склі.
 13. Склад, суть та сфера застосування, переваги та недоліки сумішей ЖСС.
 14. Склад, механізм твердіння, переваги та застосування сумішей гарячого твердіння.
 15. Склад, застосування, механізм твердіння, переваги та недоліки сумішей ХТС.
 16. Призначення протипригарних покриттів, їх склад та вимоги до них.
 17. Як відбувається підготовка свіжих формувальних матеріалів та відпрацьованої суміші перед їх використанням для приготування сумішей?
 18. Що таке регенерація відпрацьованих сумішей?
 19. Як відбувається приготування формових і стержневих сумішей та яке обладнання для цього застосовують?
 20. *Методика виготовлення стандартного зразку для визначення властивостей формових і стержневих сумішей.
 21. *Методика визначення газопроникності формових і стержневих сумішей.
 22. *Методика визначення міцності формових і стержневих сумішей на стискання і розтяг.
 23. *Методика визначення вологості формових і стержневих сумішей.
 24. **Вміти самостійно визначити газопроникність, міцність та вологість формувальної суміші.
 25. ***Вміти вибирати склад сумішей для конкретних умов виробництва.

 

Література: 1, с.50-85; 2, с.208-235; 3, с.389-403; 4, с.76-81; 5, с.231-234; 6, с.79-98.

 

Дата добавления: 2015-05-21; просмотров: 1902;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.