Визначення

У даних Принципах:

а) термін «адвокат» означає юридичного або іншого кваліфікованого представника;

б) термін «незалежний повноважний орган» означає компетентний і незалежний орган, створений відповідно до внутрішньодержавного законодавства;

в) термін «психіатрична допомога» містить аналіз або діагноз психічного стану особи, в також лікування, догляд і реабілітацію у зв'язку з психічним захворюванням або можливим психічним захворюванням;

г) термін «психіатричний заклад» означає будь-який заклад або будь-яке відділення закладу, першочерговою функцією якого є надання психіатричної допомоги;

д) термін «фахівець, який працює в галузі психіатрії», означає лікаря, клінічного психолога, медичну сестру, працівника соціальної сфери або іншу особу, яка пройшла відповідну підготовку і має необхідну кваліфікацію і конкретні навички для надання психіатричної допомоги;

е) термін «пацієнт» означає особу, яка одержує психіатричну допомогу, включаючи осіб, госпіталізованих до психіатричного закладу;

є) термін «особистий представник» означає особу, яка відповідно до закону зобов’язана представляти інтереси пацієнта у будь-яких обумовлених областях або здійснювати обумовлені права від імені пацієнта, і включає батька або законного опікуна неповнолітньої особи, якщо внутрішньодержавним законодавством не передбачається інше;

ж) термін «наглядовий орган» означає орган, створений відповідно до принципу 17 для нагляду за примусовою госпіталізацією або триманням пацієнта в психіатричному закладі.
Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 1028;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.