IV. Хід роботи. 1. Увімкнути живлення до водневої трубки та добитися її свічення вмиканням та вимиканням живлення.

1. Увімкнути живлення до водневої трубки та добитися її свічення вмиканням та вимиканням живлення.

2. Спрямувати випромінювання гелієвої трубки на щілину спектроскопа і добитися чіткості зображення спектральних ліній та візирної нитки.

3. Повертаючи мікрометричний гвинт вимірного барабана Б, сумістити візирну нитку зі спектральними лініями гелію, записавши для кожної лінії покази n (відповідні значення l взяти з таблиці звіту).

4. Побудувати дисперсійну криву (графік: по осі ординат відкласти табличні значення lліній гелію, по осі абсцис – відповідні покази n мікрометричного гвинта вимірного барабана Б).

5. Замінити гелієву трубку на водневу. Добитися чіткості спектральних ліній та візирної нитки.

6. Суміщаючи візир зі спектральними лініями водню, зняти відповідні покази n мікрометричного гвинта вимірного барабана Б.

7. Користуючись побудованою дисперсійною кривою (п.4), визначити довжини хвиль трьох основних ліній серії Бальмера для водню. Записати значення l32, l42, l52 у таблицю.

8. Обчислити три рази сталу Планка, підставляючи значення довжин хвиль спектральних ліній Нa, Нb, Нg і відповідні їм значення головного квантового числа n = 3, 4, 5 у формулу (10).

9. Розрахувати середнє значення довжини світлової хвилі h0, середню абсолютну Dh0 та відносну dh0 похибки.

10. Одержані дані записати у звітну табл. 1. До звіту додати дисперсійну криву.

 

Звітна таблиця 1

 
Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 690; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.