ІІ. Опис приладів і методика вимірювання. Радіоактивне випромінювання не реєструється органами чуттів людини

Радіоактивне випромінювання не реєструється органами чуттів людини. Тому для його реєстрації використовують спеціальні прилади - радіометри. Радіометр "БЕТА" призна­чений для кількісного визначення ступеня b-радіоактивності речовин, контролю радіоактивної забрудненості води та харчових продуктів. Блок-схема приладу показана на рис.1.

 
 

 

1 - Свинцевий контейнер; 2 - свинцева кришка контейнера; 3 - сенсор b-випромінювання; 4 – місце розташування досліджуваного об'єкта; 5 - пульт управління та індикації результату.

Призначення кнопок на пульті управління та індикації результату:

1) на бічній панелі:

– перемикач живлення приладу;

– перемикач звукового сигналу.

2) на лицевій панелі:

"Режим" – кнопка вибору режиму;

"Пуск" – кнопка запуску радіометра на вимірювання (утримувати не менше 1 с)

Режими радіометра:

"0" – режим встановлення радіометра у початковий стан;

"1"‑"6" – автоматичний запуск радіометра на вимірювання упродовж 1, 10, 500, 1000, 2000 с відповідно;

"7" – функціональний контроль блока вимірювання та індикації результатів 5 (див. рис.1). Щоб зупинити радіометр, необхідно перевести його кнопкою "Режим" у режим роботи "1"‑"6".

Принцип роботи радіометра залежить від типу сенсора 3 (див. рис.1). В установці використовується газорозрядна трубка Т, під’єднана до лічильної схеми П (рис.2). Принцип роботи газорозрядної трубки ґрунтується на явищі іонізації b-частинками суміші газів. У трубці Т поміщено циліндричний конденсатор, однією обкладкою якого є металевий циліндр (служить катодом К), а іншою – натягнута вздовж циліндра тонка нитка (служить анодом А). До катода К і анода А прикладена висока напруга від джерела постійного струму, яка через великий опір R навантаження під'єднана до лічильної схеми П. За відсутності потоку b-частинок газ у трубці нейтральний, у ньому немає носіїв заряду, а тому струм між К і А не проходить. При наявності потоку b-випромінювання у трубці виникає газовий розряд, унаслідок чого через опір R проходить струм. У зв'язку з тим, що опір R великий, розряд швидко гаситься. Імпульси напруги на опорі реєструються лічильною схемою П. За допомогою радіометра визначають швидкість рахунку приладом імпульсів n. n – це кількість імпульсів, що реєструються приладом за 1 с:

n = N/t–1], (7)

де N – кількість імпульсів за час вимірювання t.

Питома активність Am визначається за формулою

Am = kA(nnфnК) [Кі/кг], (8)

де n – загальна швидкість рахунку; nф – швидкість рахунку від радіоактивного фону; kA – перерахунковий коефіцієнт (значення вказані в табл. 1); nК – швидкість рахунку від природного радіонукліду 40К (значення вказані в табл. 2).

 

 

Таблиця 1 Таблиця 2Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 558; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.