III. Хід роботи

1. Увімкнути вимірювальну установку в електричну мережу.

2. Встановити реостат R1 так, щоб вольтметрV показував 220 В і весь час підтримувати ці покази сталими.

3. Встановити реостат R2 так, щоб ватметр показував максимальну потужність досліджуваної лампи (60 Вт).

4. Виміряти силу світла досліджуваної лампи при цьому значенні потужності. Для цього:

· встановити фотометричну головку на світлову рівновагу;

· відмітити по шкалі положення фотометричної головки S, еталонної R′0 та досліджуваної R′ ламп;

· знайти віддалі від еталонної лампи до фотометричної головки(R0=S- R′0) та від досліджуваної лампи до фотометричної головки (R= R′ - S);

· Знайти силу світла досліджуваної лампи за формулою (11).

5. Змінюючи через кожні 20 Вт потужність на досліджуваній лампі від максимально допустимої до половини цього значення (100 Вт), щоразу визначити силу світла досліджуваної лампи, згідно з пунктом 4.

6. Визначити для кожного випадку питому потужність за формулою (8).

7. Побудувати графік залежності питомої потужності від сили світла.

8. Результати вимірювань та обчислень записати у звітну табл.1.

 

Таблиця 1

Результати вимірювань та обчислень

P,Вт R0, м S, м R, м R0, м R, м I,кд w,Вт/кд Δw,Вт/кд
                   
 
,

 
Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 1042;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.