IV. Хід роботи. 1. Вивести реостат 5 на максимальний опір, повернувши ручку реостата максимально вліво.

1. Вивести реостат 5 на максимальний опір, повернувши ручку реостата максимально вліво.

2. Замкнути вимикачем К електричне коло пірометра і, повертаючи ручку реостата 5, довести яскравісну температуру еталонної лампи 4 розжарення до значення, яке вказує викладач.

3. Переміщенням тубуса окуляра 9 пірометра добитися різкого зображення нитки пірометра.

4. Повернути максимально вліво ручку автотрансформатора 2 і ввімкнути вилку шнура живлення лампи розжарення 1 у розетку з напругою 220 В.

5. Повертанням ручки автотрансформатора 2 добитися однакової яскравості спіралі лампи 1 та спіралі еталонної лампи 4. Однакова яскравість спіралей обох ламп досягається тоді, коли зображення спіралі еталонної лампи 4 зникає на фоні зображення спіралі лампи 1. Зі шкали пірометра зняти значення яскравісної температури Tя спіралі лампи 1.

6. Визначити силу струму І у колі за допомогою міліамперметра 6. Вважаючи, що коефіцієнт потужності у колі змінного струму лампи 1 cos j = 0,15, за формулою W = І×U×cosj визначити потужність, яку споживає лампа 1. За графіком (див. рис.2) визначити поправку DT для виміряного значення Tя. За формулою 10 визначити дійсну температуру Т спіралі лампи 1. Визначити кімнатну температуру Т0.

7. Значення коефіцієнта к та площі поверхні випромінювання S вказані на установці.

8. За робочою формулою (9) визначити сталу Стефана-Больцмана.

9. Записати виміряні величини та обчислені значення у звітну табл. 1.

10. Двічі повторити вимірювання, керуючись пунктами 5-9 для різних значень сили струму І, які задані викладачем.

11. Обчислити дійсне значення, абсолютні похибки Dsі, середні абсолютну Ds0 та відносну похибки за формулами:

; ;

; .

 

Таблиця

Результати вимірювань та обчислень

 
Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 808;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.