IV. Хід роботи. Завдання 1. Визначення сталої дифракційної гратки

Завдання 1. Визначення сталої дифракційної гратки

1. Увімкнути електричну лампочку освітлювача, встановити червоний світлофільтр і пластинку з отворами в рамку перед дифракційною граткою, яка знаходиться на оптичній лаві.

2. Шляхом переміщення дифракційної гратки, спостерігаючи через неї, добитися такого її положення на оптичній лаві, щоб через неї було видно, що від обох щілин збігаються спектри першого порядку, тобто знаходяться на одній вертикальній лінії, а потім, щоб збігалися спектри другого, третього порядків. Кожний раз при цьому з допомогою шкали виміряти віддаль “D” від щілини до положення дифракційної гратки на оптичній лаві. Вимірявши віддаль між серединами щілин “l” , легко довести, що відношення половини віддалі “l/2”, дає

tg =l/2 / D= l/2D.

При малих кутах можна вважати, що tg =sin , тоді, підставивши значення sin =l/2D в формулу дифракційної гратки

(a+b) sin = n , одержимо (a+b) l/ 2D = n ,

звідки, знаючи, що довжина хвилі для червоного світла дорівнює =649·10‑9м = 649 нм, можна визначити сталу дифракційної гратки:

(a+b) = 2n D/l.

Результати вимірювань та обчислень записати у звітну табл.1.

Таблиця 1

Результати вимірювань та обчислень

D, мм l, мм n (a+b),мм Δ(a+b), мм

 

Завдання 2. Визначення довжини світлової хвилі

Для визначення довжини хвилі, яка відповідає іншим світлофільтрам, використати визначене в попередньому досліді значення сталої ґратки (a+b). Всі виміри проробити так само, як і в попередньому досліді.

Знайти довжину хвилі за формулою:

= (a+b) l/ (2Dn).

Результати вимірювань та обчислень записати у звітну табл.2.

Таблиця 2

Результати вимірювань та обчислень

(a+b),мм D, мм l, мм n , мм Δ ,мм
   
   
   

 
Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 849;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.