IV. Хід роботи. 1. Біпризму помістити на віддалі від щілини так, щоб її заломлюючі ребра були горизонтальні

1. Біпризму помістити на віддалі від щілини так, щоб її заломлюючі ребра були горизонтальні. На віддалі від біпризми помістити окулярний мікрометр. Вікно освітлювача, середина щілини і окулярний мікрометр повинні бути встановлені на одній висоті.

2. Зробивши щілину достатньо вузькою, повернути її або біпризму навколо горизонтальної осі, добиваючись такого положення, щоб щілина була строго паралельна ребру біпризми. При цій установці інтерференційна картина буде найбільш чіткою. Міняючи ширину щілини і пересуваючи мікрометр вздовж оптичної лави, добитися того, щоб інтерференційні смуги були достатньо яскраві при достатньо великій віддалі між ними.

3. Визначення віддалі між смугами x/ проводити за допомогою вимірювального мікроскопа. Для цього необхідно виміряти віддаль між двома достатньо віддаленими одна від одної темними/світлими смугами і поділити цю віддаль на число світлих/темних смуг, що знаходяться між взятими темними/світлими смугами. Кожне вимірювання провести кілька разів і вибрати середній результат.

4. Визначити віддаль d між уявними джерелами S1, S2. Для цього на оптичну лаву між біпризмою і мікрометром помістити збірну лінзу L (рис.3) з фокусною віддаллю 10-15 см, яка дає два уявних зображення щілини S. Пересуваючи лінзу, добитися того, щоб обидва зображення щілини були виразно видимі в окулярному мікрометрі. В цьому випадку вони лежать у тій же площині, в якій спостерігається інтерференційна картина.

5. За допомогою вимірювального мікроскопа виміряти віддаль між зображеннями щілини d.

 

 

Рис.3.

 

6. Виміряти віддаль l від щілини S до окулярного мікрометра Oк , віддаль ln від щілини S до лінзи L і віддаль від лінзи L до мікрометра Oк. За формулою збільшення лінзи знайти віддаль між уявними зображеннями щілини:

d = nkd/.

7. Користуючись формулою (8), обчислити довжину хвилі. Дані записати в табл.1.

 

Таблиця 1

Результати вимірювань та обчислень

x/ d/ d l k n λ Δλ

 
Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 811;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.