Аналіз результатів випробування

За результатами випробування проводять аналіз проб та оцінюють гідродинамічні параметри пласта. Аналіз проб газу і визначення фізичних параметрів рідини проводять у пересувних лабораторіях безпосередньо на свердловині або в лабораторіях промислово-геофізичних підприємств. Хімічний аналіз води і дослідження проб нафти виконують в галузевих науково-дослідних лабораторіях або дослідних інститутах.

Для визначення складу суміші газу в балоні використовують газові хроматографи, з допомогою яких встановлюють загальний вміст горючих компонентів в газоповітряній суміші і концентрацію в них окремих вуглеводневих компонентів – від метану та гексану включно. Такий аналіз газу є визначальним, оскільки за його результатами роблять висновок про перспективність покладу.

Якщо нафти в пробі більше 0,5 л, то проводять її повний аналіз з визначенням фізичних властивостей, групового та фракційного складу. Для проб нафти меншого об’єму обмежуються вимірюванням густини, в’язкості, оптичної щільності і проведенням люмінесцентних досліджень.

У більшості випадків відібрана проба містить, крім нафти, воду, фільтрат промивальної рідини, саму промивальну рідину, глинисту кірку. Рідину очищають від нафти, заміряють її густину, в’язкість та питомий опір.

Для оцінки якості випробування необхідно за в’язкістю і густиною проби встановити в ній вміст промивальної рідини. Крім того, необхідно визначити питомий опір промивальної рідини, відібраної зі ствола свердловини в інтервалі випробування, а також питомий опір її фільтрату.

Якщо мінералізація фільтрату промивальної рідини близька до мінералізації пластових вод, то за питомим опором проби неможливо встановити співвідношення фільтрату промивальної рідини і пластової води в ній. В такому випадку проводять хімічний аналіз рідини проби, фільтрату промивальної рідини і пластової води і за даними аналізу оцінюють вказане вище співвідношення.

За результатами випробування приладами на кабелі можна оцінити пластовий тиск та ефективну проникність колекторів для різних видів флюїдів та їх можливих співвідношень в пробі. Але значення цих параметрів носить дуже наближений характер, тому для точної їх оцінки можуть використовуватись тільки результати випробування трубними випробувачами.

 


 

 

 
Дата добавления: 2015-03-07; просмотров: 722; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.